Rahoitus

→ Miten hankkia lailliset nuotit ilmaiseksi tai edullisesti ja miten rahoittaa nuottihankinnat?
⇒ Luvalliset nuotit ilmaiseksi
Luvalliset nuotit edullisesti
Mistä rahat luvallisiin nuotteihin?
→ Käytännön vinkkejä luvallisten nuottien rahoittamiseen
 Miten huolehtia, että nuotteihin riittää rahaa?
 Mistä aloittaa rahaa vaativan luvallisen nuotiston rakentaminen?

Miten hankkia luvalliset nuotit ilmaiseksi tai edullisesti ja miten rahoittaa nuottihankinnat?

Milloin nuotti on luvallinen? Ks. tietopankista sivu Nuotit ja ohjepankista Nuotit.

Luvallisten nuottien rahoituksesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että

 • tekijällä on aina oikeus päättää, saako hänen teoksestaan eli vaikkapa sävellyksensä nuoteista tai laulun sanoista valmistaa kappaleita. Tekijä on voinut siirtää oikeutensa päättää kappaleiden valmistamisesta joko kokonaan tai osittain kustantajalle. Oikeus päättää kappaleiden valmistamisesta on osa tekijän taloudellisia oikeuksia, jotka turvaavat sen, että tekijä voi ansaita tekemällään työllä. Sen vuoksi nuotit, joiden tekijänoikeuden suoja-aika on voimassa ja joita ei ole annettu vapaaseen käyttöön (PD/DP) tai käytettäväksi CC-lisenssillä, ovat ostettavia hyödykkeitä siinä missä vaikka kaupassa myytävät elintarvikkeet. HUOM! Siis myös julkaisemattomien teoston käytöstä tekijällä on oikeus pyytää korvausta.
 • Kopioston nuottien kopioimista koskevia sopimuksia täydentävässä periaatteistossa sanotaan ”Yksinomaan taloudelliset syyt eivät ole riittävä peruste tekemään luvatonta kopiointia oikeutetuksi.” ”Erityisesti korostetaan, että orkesterin tai kuorojen jäsenten käyttöön tapahtuva kopiointi ei ole [tekijänoikeuslain sallimaa] yksityistä käyttöä.”

Luvalliset nuotit ilmaiseksi

 • Käytä tekijänoikeusvapaata musiikkia eli esim.
 • Sävellä musiikkia itse ilman tekstiä, omaan tekstiin tai käyttäen tekstiä, joka on tekijänoikeusvapaa tai jonka kirjoittaja haluaa antaa sävellettäväksi korvauksetta. 
 • Kysy säveltäjältä tämän julkaisemattomia sävellyksiä  käytettäväksi ja pyydä teoskappaleiden valmistamis- ja esityslupa kaikilta teoksen tekijöiltä.
 • Pyydä teoskappaleiden valmistamis- ja esitysluvat julkaisemattomaan teokseen, jonka olet saanut muualta kuin suoraan tekijältä (esim. toisen kuoron- tai orkesterinjohtajalta). Vaikka olisit saanut teoksen ja luvat suoraan joltakin tekijältä, esim. säveltäjältä, muista pyytää myös muiden tekijöiden lupa. Tekijöillä on oikeus pyytää teoksen käytöstä korvaus, mutta käyttöluvan voi saada korvauksettakin.

Luvalliset nuotit edullisesti

 • Hyödynnä alennukset 
  • Sulasolin jäsenalennukset
  • Nuottikauppojen määräalennukset
  • Nuottitarjoukset
   • Liity nuottikauppojen postituslistoille, saat tietoa ajankohtaisista tarjouksista!
  • Kysy erillinen tarjous Sulasolin kustantamista nuoteista, jos olet tilaamassa kerralla merkittävää määrää. Yhdistä tietyn nuotin tilaukset erikoisliiton tai piirin muiden kuorojen kanssa!

Miten johtaja voi etsiä uutta ohjelmistoa ilmaiseksi tai edullisesti?

 • Teoksiin voi tutustua Sulasolin jäsenpalvelunaan jäsenilleen ilmaiseksi tarjoamassa Musica International -nuottitietokannassa. Siellä on tällä hetkellä noin 200 000 kuoroteoksen tiedot. Teoksista löytyy tekijätietojen lisäksi taustatietoja, käännöksiä, ääntämisohjeita, soivaa dataa ym. Päästäksesi selailemaan tietokannan tietoja tarvitset salasanan. Voit pyytää salasanaa sähköpostitse osoitteesta info@sulasol.fi. Salasanan pääset syöttämään täällä.
 • Sulasolin nuottimyymälään toi tulla tarkastelemaan kokonaisia fyysisiä ja digitaalisia nuotteja ja soittamaan niitä pianolla.
 • Liittymällä Nuottiklubiin saa kahdesti vuodessa suomalaisten kustantajien uusimpia kuoronuotteja sisältävän nuottipaketin 35 % alennuksella.’

Mistä rahat luvallisiin nuotteihin?

 • Hyödynnä Sulasolin taloudellista tukea tarjoava jäsenetu, rahoita nuotteja Opintokeskus Siviksen tuilla! Tukea voi hakea sekä koulutuksiin että ns. vertaisopintoryhmiin. Koulutustukea yhdistykset voivat hakea esim. laulu- ja soittoleireihin tai viikkoharjoituksiin, mikäli Sivis-tuen kriteerit täyttyvät eli kuoronjohtaja tai asiantuntija on harjoituksessa mukana. Nuottikulut voi merkitä osaksi koulutuksen kuluja. Siviksen koulutustuki on vuonna 2023 35,00 euroa/tunti. Tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen kuluista. Vertaisopintoryhmän tukea yhdistykset voivat hakea esimerkiksi viikoittaisiin harjoituksiin tai pienryhmäharjoituksiin (stemmaharjoitukset, merkkilauluryhmät tms.). Tuen määrä on vuonna 2023 enintään 3 euroa/tunti. Lue lisää Siviksen tuesta.
 • Laske vuosittaiset nuottikulut ja sisällytä ne jäsenmaksuun (siltä osin kuin niin ei pystytä kattamaan muilla tuloilla) tai laskuta erillinen, todellisiin kuluihin perustuva vuosittainen nuottimaksu.
 • Laskuta uudelta jäseneltä tämän aloittaessa ensimmäisen vuoden jäsenmaksun lisäksi nuottimaksu, joka kattaa perusohjelmistossa olevat luvalliset nuotit.
 • Kerro rehellisesti, että luvaton kopioiminen on tekijänoikeusrikkomus ja anna laulajien ja soittajien päättää, maksavatko mieluummin korotetun jäsenmaksun/ erillisen nuottilaskun/ ostavatko itse omat nuottinsa, jottei omassa kansiossa ole luvattomia nuotteja.

 • Jos tilausesiintymisen tilaaja toivoo tiettyä kappaletta, johon joudut hankkimaan nuotit, sisällytä nuottikulut esiintymispalkkioon.

Sivun alkuun ↑

Käytännön vinkkejä luvallisten nuottien rahoittamiseen

Miten huolehtia, että nuotteihin riittää rahaa?

 • Vaali hyvää yhteistyötä, -ymmärrystä ja viestintää ohjelmistosta päättävän taiteellisen johdon ja talousasioista vastaavien kanssa. Sopikaa yhdessä realistisista raameista ja huolehtikaa yhdessä, että pysytte niissä.
 • Merkitse nuottikulut omana rivinään vuosibudjetin kulupuolelle. Tarvittaessa lisää tuottoja tai karsi muita kuluja, jotta budjetti on tasapainossa.
 • Merkitse tiettyä konserttia varten hankitut nuotit omana rivinään konserttibudjetin kulupuolelle. Tarvittaessa lisää tuottoja (yleensä joko lipun hintaa tai kuulijamäärää) tai karsi muita kuluja, jotta budjetti on tasapainossa.

Mistä aloittaa rahaa vaativan luvallisen nuotiston rakentaminen?

 • Hanki yhdet uudet luvalliset nuotit joka vuosi.
 • Hanki luvalliset nuotit yksi kerrallaan niistä teoksista, jotka kuuluvat perusohjelmistoon ja joiden arvelet tulevat aktiiviseen käyttöön.

Sivun alkuun ↑