Muu tallentaminen ja julkaiseminen

→ Yleiset periaatteet ALOITA TÄSTÄ!
→ Treeniäänite tai -video, tallenne ja julkaisu sähköiseen palveluun omien jäsentemme käyttöön
→ Vain livemusiikkia sisältävä konsertti tai esiintyminen, tallenne, ei julkaisua
→ Audio- tai videotaltiointi + julkaisu somessa tai muualla netissä, ei mainos- eikä markkinointitarkoitusta
→ Konsertti- tai esiintymistaltiointi, itse järjestämämme tapahtuma, tallenne + julkaisu somessa tai muualla netissä, ei mainos- eikä markkinointitarkoitusta
→ Oma YouTube-kanava, jossa musiikkia sisältäviä videoita
→ Konsertin promo-/mainosvideon, tallenne + julkaisu
Musiikkivideo, teemme ja julkaisemme
→ Musiikkia sisältävä mainos- tai markkinointitarkoituksessa tai kaupallisessa yhteistyössä tehty tallenne + julkaisu somessa tai muualla netissä
→ Radionti tai televisiointi
→ Musiikkia sisältävä podcast tai radiolähetys
→ AV-sisältö, tallenne ja myynti

 Julkaiseminen viittaa tällä sivulla musiikkijulkaisuun, poislukien ns. ääniteprojektit eli fyysisenä cd:nä, vinyylinä tai C-kasettina tai digitaalisena äänitteenä julkaistavat äänitteet, ks. niihin liittyvät ohjeet sivulta Ääniteprojekti ja livestriimaukset, ks. niihin liittyvät ohjeet sivulta Livestriimaukset. Ks. nuotteihin ja sanoihin liittyvät julkaisuohjeet sivuilta Nuotit ja Sanat, tekstit ja kirjallisuuden käyttö

Yleiset periaatteet ALOITA TÄSTÄ!

 Koulut: Musiikin käyttö netissä ja some-kanavilla ei sisälly Teoston ja Kuntaliiton väliseen musiikinkäyttösopimukseen, joten sekä kunnallisissa että yksityisissä kouluissa toimivat kuorot, orkesterit ja yhtyeet voivat noudattaa tällä sivulla annettuja ohjeita.

Lupa tarvitaan, jos koulu haluaa laittaa omille nettisivuilleen tai ylläpitämilleen some-kanaville musiikkia sisältäviä videoita tai äänitiedostoja tai esimerkiksi livestriimata oppilaskonsertin.

 Kun teet AV-tallenteen eli videon, tapahtuu synkronointi eli musiikin liittäminen liikkuvan kuvaan. Tarvittavien lupien kannalta ei ole eroa sillä, teetkö livemusiikkiesityksestä tallenteen myöhempää katselua varten vai tuotatko videon liittämällä liikkuvaan kuvaan kuvan ulkopuolista musiikkia. Jälkimmäisessä tapauksessa tarvittaviin lupiin vaikuttaa se, käytätkö tehtävän videon äänenä äänitemusiikkia eli fyysisellä tai digitaalisella äänitteellä julkaistua musiikkia. Siihen, keneltä tietyt luvat hankitaan, vaikuttaa tallenteen sisältö.

 Videon julkaisemiseen eli välittämiseen tai esittämiseen yleisölle, tarvitset oman luvan. Tarvittavaan lupaa vaikuttaa se, onko kyse yleisölle välittämisestä esim. somessa ja netissä (yleensä lupa Teoston Mediapienlupa Synkronointilisällä) vai yleisölle esittämisestä esim. osana konserttia (yleensä Teoston Tapahtumalupa musiikinkäyttötavalla ”Konsertti tai festivaali” + ”Taustamusiikki”) tai erillisessä musiikkivideon julkistamistilaisuudessa (yleensä Teoston Tapahtumalupa musiikinkäyttötavalla  ”Live-keikka” + ”Taustamusiikki”).

 Käytetäänkö tallenteella ainoastaan elävää musiikkia vai myös äänitemusiikkia (digitaalisesti tai fyysisellä levyllä julkaistua musiikkia)?

 Jos kyse on ainoastaan elävän musiikin tallentamisesta julkaistavaa audioäänitettä tai videota varten, tarvitset luvan sekä tallentamiseen että julkaisemiseen eli audiotallenteisiin Teoston Mediapienluvan ja videotallenteisiin Teoston Mediapienluvan ja siihen ostettavan Synkronointilisän.

 Jos käytät äänitemusiikkia, tarvitset Teoston luvan lisäksi äänitetuottajan luvan.

 Jos on kyse live-esityksen jakamisesta eli livestriimauksesta ja siitä mahdollisesti tehtävästä tallenteesta, katso ohjeet sivulta Livestriimaukset.

 Onko kyseessä audiotallenne (pelkkä ääni) vai audiovisuaalinen tallenne (AV-tallenne) eli videotallenne, jossa on yhdistetty ääntä ja liikkuvaa kuvaa?

 Audiotallenteiden tekemiseen tarvitset Teoston Mediapienluvan.
 Videotallenteisiin eli äänen ja liikkuvan kuvan yhdistämiseen tarvitset synkronointiluvan eli Mediapienluvan Synkronointilisällä. Synkronoinnista on kyse, kun teet livemusiikkiesityksestä tallenteen myöhempää katselua varten (esim. konserttitaltiointi) tai kun liität liikkuvaan kuvaan kuvan ulkopuolista musiikkia (esim. musiikkivideo).

 Onko kyseessä pelkkä äänen ja liikkuvan tallentaminen vai myös videotallenteen jakaminen ja/tai monistaminen?

 Sekä AV-sisällön tallennuksen tekemiseen (tapahtuu teoskappaleen valmistamista ja äänen liittämistä liikkuvaan kuvaan, tarvitset synkronointioikeuden) että julkaisemiseen (tapahtuu yleisölle välittämistä) ja monistamiseen (tapahtuu teoskappaleiden levittämistä) tarvitset omat lupansa. Ks. Tekijänoikeudet – Sisältö

 Jos ainoastaan tallennat AV-sisältöä ilman sen julkaisemista, tarvitset Teoston Tuotantokohtaisen synkronointiluvan, jonka hinta riippuu julkaistujen musiikkiminuuttien määrästä ellei sinulla ole voimassa olevaa Teoston Synkronoinnin vuosilupaa. Audiotallenteisiin tarvitset Teoston Mediapienluvan, vaikka ainoastaan tallentaisit ääntä julkaisematta sitä (pois lukien omaan sisäiseen käyttöön tehtävät äänitykset harjoituksista).

 Jos sekä tallennat että julkaiset, audiotallenteiden tekemiseen tarvitset Teoston Mediapienluvan ja videotallenteisiin eli äänen ja liikkuvan kuvan yhdistämiseen tarvitset synkronointiluvan eli Mediapienluvan Synkronointilisällä.

 Jos käytät äänitemusiikkia, tarvitset Teoston luvan lisäksi äänitetuottajan luvan.

 Jos on kyse fyysisen tallenteen, kuten cd-levyn, vinyylin tai c-kasetin tekemisestä tai digitaalisesti julkaistavan äänitteen valmistamisesta ja julkaisemisesta, katso ohjeet sivulta Ääniteprojekti.

 Käytätkö äänitemusiikkia sisältävää tallennetta netissä ja somessa (Millä alustalla? ks. alla) vai jossain muualla?

 Pelkän äänitemusiikin käyttöön netissä ja somessa sinun pitää kysyä lupa äänitteen julkaisseelta levy-yhtiöltä. Äänitemusiikkia sisältävän tallenteen käyttöön tarvitset äänitteen master-oikeudet omistavan äänituottajan luvan Teoston Mediapienluvan Synkronointilisällä lisäksi luvan äänitetuottajilta. Äänitetuottajia edustaa Gramex. ’

 Äänitemusiikkia sisältävät julkaisut: yritysten ja yhteisöjen, kuten kuntien, seurakuntien, koulujen, yhdistysten jne. lupakäytännöt ei-kaupallisten videoiden YouTube- ja some-käytön osalta vaihtelevat levy-yhtiökohtaisesti. Siksi on hyvä varmistaa levy-yhtiöltä, tarvitsetko luvan vai et, jos käytettävä musiikki on äänitemusiikkia eli levy tai muu musiikkitallenne. Levy-yhtiöillä on äänitteen käytölle ja master-oikeuksille erilaisia toimintatapoja ja hintoja, joista he päättävät itsenäisesti.

 Muualla kuin somessa ja netissä julkaistavat videot’: TULOSSA PIAN!

 Esiintyykö tallenteella muusikoita (soittajia, laulajia)?

  Esittävälle taiteilijalle syntyy tallennettuun teokseen lähioikeus. Tarvitset luvan tallentamiseen ja tallenteen julkaisuun. Muusikot ovat oikeutettuja korvaukseen tallentamisesta.

 Julkaistaanko tallenne Teoston lisensoimalla alustalla eli YouTubessa, Facebookissa, Instagramissa tai TikTokissa?

 Tarvitset Mediapienluvan (audiotallenteet) ja sen Synkronointilisän (videotallenteet).

 Julkaistaanko tallenne Twitchissä, Twitterissä tai Linkedinissä?

 Julkaisut Twitchissä ja Twitterissä: Teostolla ei ole näiden alustojen kanssa vielä sopimuksia eli Teosto ei voi myöntää käyttölupia. On siis kohteliasta pyytää synkronointilupa ja lupa yleisölle välittämiseen suoraan tekijänoikeudenhaltijalta (kustantamattomiin teoksiin kaikilta tekijöltä, kustannettuihin teoksiin kustantajalta).

 Julkaistaanko tallenne muulla kuin yllä luetelluilla alustoilla (IG, YouTube, FB, TikTok, Twitch, Twitter, Linkedin) esim. kotisivuilla, Vimeossa, Zoomissa, Teamsissa jne?

 Tarvitset luvan sekä synkronointiin että yleisölle välittämiseen, siis Teoston Mediapienluvan Synkronointilisällä.

 Onko kyse mainos- ja markkinointisisällöstä vai ei?

Musiikin käyttöön mainos- ja markkinointisisällöissä on aina kysyttävä lupa musiikin kustantajalta tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijältä itseltään.

Markkinointisisällöiksi tulkitaan tuote- ja palveluesittelyjen lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen some-kanaville tekemät brändi- ja haastevideot yms. Mainos- tai markkinointisisällöksi lasketaan esimerkiksi konsertin promo- ja mainosvideot, jos niissä käytetään vain yhtä teosta. Sama pätee, jos laitat konserttimainokseen tai esim. Facebook-tapahtumaan linkin omalla YouTube-kanavallanne olevaan yhden teoksen sisältävään tallenteeseen. Tarvitse luvan suoraan tekijältä, koska markkinointi kytkeytyy suoraan yhteen teokseen. Raja on hieman häilyvä, mutta jos mainosvideossa käytetään useampaa teosta, kyse ei ole samalla tavalla tapahtuman markkinoinnista yhden teoksen nimissä. Tällöin videota ei lasketa siinä mielessä markkinoinniksi, että tarvitsisit luvan suoraan tekijältä. Luvan kysymisestä tekijöiltä ei silti ole haittaakaan.

 Teoston Mediapienlupa

 Teoston Mediapienlupa Synkronointilisällä

 Teoston Tuotantokohtainen synkronointi lupa tai Teoston Synkronoinnin vuosilupa

Äänitteen mastertuottajalta (yleensä levy-yhtiö) äänitemusiikin (digitaalisesti tai fyysisellä levyllä julkaistu musiikki) tai muun musiikkitallenteen tai AV-tallenteen käyttöön AV-tuottajalta’

 Kysy oikeudenomistajalta (kustannettu musiikki: kustantaja; kustantamaton musiikki: tekijä)

TAI

Julkaisu voi olla katsojalle maksullinen tai maksuton

Tallennus livemusiikki-esityksestä tai itse tuottamasi tallenne, jossa yhdistetään ääntä ja liikkuvaa kuvaa, ei mainos- tai markkinointisisältöä Tallennetaan mainos- tai markkinointisisältöä, sisältöä, joka on kaupallista yhteistyötä tai varainhankintaa tai tehdään sponsoroitu video, käytetään intensiivisesti*, poliittisessa tai uskonnollisessa yhteydessä
Ei julkaisua, tallentaminen omaan sisäiseen harjoituskäyttöön
Ei julkaisua, tallentaminen ”talteen”
Julkaisu

 • IG:ssä
 • FB:ssä
 • YouTubessa
 • TikTokissa
 • kotisivuilla
 • intranetissä
 • Zoomissa
 • Teamsissa
 • Vimeossa
 • Maksullisilla alustoilla

Julkaisu

 • Twitchissä
 • Twitterissä
 • LinkedInissä

Myytävien online-AV-sisältöjen tallentaminen
(esim. keikkataltiointi, jota halutaan myyydä)

Julkinen esittäminen

Teoston Tapahtumalupa

 

Lupa käyttötarkoituksen mukaan

* Musiikin käyttö on intensiivistä esimerkiksi silloin, kun jokin tapahtuma, ilmiö, tavara tai taideteos rakentuu niin olennaisesti tietyn tai tiettyjen musiikkiteosten käyttöön niin, että kyseinen musiikkiteos tai sen tekijä (henkilö) yhdistetään siihen tapahtumaan, ilmiöön, tuotteeseen tai taideteokseen, jossa musiikkia käytetään. Musiikin intensiivistä käyttöä ovat esimerkiksi urheilujoukkueiden kannatuslaulut, yritysten, tuotteiden tai palveluiden tunnusmusiikit jne.

Sivun alkuun ↑

Treeniäänite tai -video, tallenne ja julkaisu sähköiseen palveluun omien jäsentemme käyttöön

Teemme omista harjoituksistamme teoksista treeniäänitteitä ja/tai -videoita ja julkaisemme sen sähköiseen palveluun omien jäsentemme käyttöön

 Onhan varmasti kyse treeniäänityksistä tai -tallenteista, joita käytetään vain henkilökohtaisen harjoittelun tueksi?

  Kaikki on kunnossa, kun

 kaikilla on luvalliset nuotit. Ks. Hankimme nuotteja.

 nuotit ovat peräisin luvallisesta sähköisestä tai fyysisestä nuottiarkistosta.

 jos nuotteja käytetään nuotinlukuohjelmalla (esim. forScore) padilla tai muulla sähköisellä laitteella, kaikilla on luvat nuottien digitaaliseen tallentamiseen tai käyttöön. Ks. Käytämme nuotteja nuotinlukuohjelmalla (esim. forScore) padilla tai muulla sähköisellä laitteella

 sovituksissa on sovitusluvat.

 tilaussävellyksissä on tekstinkäyttöluvat.

  tallennatte tallenteet salasanalla suojattuun arkistoon, johon vain jäsenillänne on pääsy, jolloin tallenteiden tekeminen ja tallentaminen rinnastetaan yksityishenkilön tekemäksi tallenteeksi.

Sivun alkuun ↑

Vain livemusiikkia sisältävä konsertti tai esiintyminen, tallenne, ei julkaisua

 Kaikki on kunnossa, kun

 olet huomioinut itse konsertissa ja esiintymisessä kaikki tekijänoikeusasiat, ks. ohje Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman.

 olet saanut luvan esityksen tallentamiseen kaikilta esiintyjiltä sekä sopinut mahdollisesta korvauksesta ammattimuusikoiden ja – laulajien kanssa ja maksanut korvaukset verokortilla tai laskua vastaan.

 olet hankkinut ja maksanut Teoston Tuotantokohtaisen synkronointiluvan tai Synkronoinnin vuosiluvan. Lupamaksu riippuu tallennetun musiikin minuuttimäärästä.

 Toimi näin

 Lue lisää, katso hinnat, valitse teille paremmin sopiva lupa ja hanki Teoston sivuilta joko Tuotantokohtainen synkronointilupa tai Synkronoinnin vuosilupa.

 Lataa käyttämääsi lupaa koskeva rapotointilomake Teoston Lomakkeet, sopimuspohjat ja sopimukset -sivulta ja raportoi tiedot käyttämästäsi musiikista Teostolle.

Sivun alkuun ↑

Audio- tai videotaltiointi + julkaisu somessa tai muualla netissä, ei mainos- eikä markkinointitarkoitusta

 Kaikki on kunnossa, kun

 olet saanut luvan esityksen tallentamiseen ja julkaisemiseen kaikilta esiintyjiltä sekä sopinut mahdollisesta korvauksesta ammattimuusikoiden ja – laulajien kanssa ja maksanut korvaukset verokortilla tai laskua vastaan.

 jos tallenne sisältää aiemmin taltioitua äänitemusiikkia, olet saanut luvan äänilevyn tai muun tallenteen käyttöön äänitetuottajalta.

 riippumatta julkaisukanavasta, olet ilmoittanut julkaisun yhteydessä teos- ja tekijätiedot (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari, ohjaaja, koreografi, käsikirjoittaja, näyttelijät, valokuvaaja jne.). HUOM! Jos olet käyttänyt äänitemusiikkia, muista mainita myös äänitetuottaja tekijätiedoissa.

 julkaisu Twitchissä, Twitterissä tai LinkedInissä: olet kohteliaisuussyistä pyytänyt luvan synkronointiin ja yleisölle välittämiseen suoraan tekijänoikeudenhaltiljalta (kustantamattomiin teoksiin kaikilta tekijöltä, kustannettuihin teoksiin kustantajalta). Teostolla ei ole näiden alustojen kanssa vielä sopimuksia eli Teosto ei voi myöntää käyttölupia.

 julkaisu Instagramissa, YouTubessa, Facebookissa, TikTokissa, kotisivuilla ja muilla alustoilla kuin Twitchissä, Twitterissä tai LinkedInissä, esim. Vimeossa, Zoomissa, Teamsissa: olet hankkinut Teoston Mediapienluvan (audiotallenteet) tai Teoston Mediapienluvan Synkronointilisällä (videotallenteet eli yhdistät liikkuvan kuvan ja kuvan ulkopuolisen äänen), Teoston Tuotantokohtaisen Synkronointiluvan tai sinulla on Teoston Synkronoinnin vuosilupa. Nämä luvat kattavat sekä tallentamisen että julkaisemisen.

 Toimi näin, kun julkaiset

 Lue lisää, katso hinnat ja hanki Teoston sivuilta Mediapienlupa ja tarvittaessa sen Synkronointilisä, Tuotantokohtainen synkronointilupa tai Synkronoinnin vuosilupa.

 Jos käytät äänitemusiikkia, pyydä lupa äänitteen käytön äänitetuottajalta eli levy-yhtiöltä. Tieto levy-yhtiöstä löytyy fyysisen levyn kansista tai esim. Spotifyn Show credits -tiedoista Source-kohdasta. Levy-yhtiöiden kotisivut ja yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Googlen avulla.

 Sinun ei tarvitse raportoida tietoja musiikin käytöstä Teostolle, kun käytät Mediapienlupaa.

Sivun alkuun ↑

Konsertti- tai esiintymistaltiointi, itse järjestämämme tapahtuma, tallenne + julkaisu somessa tai muualla netissä, ei mainos- eikä markkinointitarkoitusta

 Kaikki on kunnossa, kun

 olet huomioinut itse konsertissa ja esiintymisessä kaikki tekijänoikeusasiat, ks. ohje Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman.

 Noudatat ohjetta href=”https://sulasol.fi/puhtaasti/ohjepankki/esiintymiset/#audio-tai videotallenne”>Audio-tai videotaltiointi + julkaisu somessa tai muualla netissä, ei mainos- eikä markkinointitarkoitusta.

Sivun alkuun ↑

Oma YouTube-kanava, jossa musiikkia sisältäviä videoita

 Kaikki on kunnossa, kun

kaikissa esityksissä, jotka olet taltioinut, kaikilla on luvalliset nuotit. Ks. Hankimme nuotteja.

kaikissa esityksissä, jotka olet taltioinut, nuotit ovat peräisin luvallisesta sähköisestä tai fyysisestä nuottiarkistosta.

kaikissa esityksissä, jotka olet taltioinut, kaikilla on luvat nuottien digitaaliseen tallentamiseen tai käyttöön, jos nuotteja käytetään nuotinlukuohjelmalla (esim. forScore) padilla tai muulla sähköisellä laitteella. Ks. Käytämme nuotteja nuotinlukuohjelmalla (esim. forScore) padilla tai muulla sähköisellä laitteella

kaikissa esityksissä, jotka olet taltioinut, sovituksissa on sovitusluvat.

kaikissa esityksissä, jotka olet taltioinut, tilaussävellyksissä on tekstinkäyttöluvat.

kaikissa esityksissä, jotka olet taltioinut ja julkaissut, olet saanut luvan esityksen tallentamiseen ja julkaisemiseen kaikilta esiintyjiltä sekä sopinut mahdollisesta korvauksesta ammattimuusikoiden ja – laulajien kanssa ja maksanut korvaukset verokortilla tai laskua vastaan.

 olet ilmoittanut kaikissa videojulkaisuissa ja niiden kuvauksessa tai ainakin toisessa näistä teos- ja tekijätiedot (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari, ohjaaja, koreografi, käsikirjoittaja, näyttelijät, valokuvaaja jne.). HUOM! Jos olet käyttänyt äänitemusiikkia, muista mainita myös äänitetuottaja tekijätiedoissa.

 olet joko hankkinut Teoston Mediapienluvan Synkronointilisällä oikean laajuisena musiikin käyttömäärän mukaan (hinta €/kk) tai saanut luvan synkronointiin ja yleisölle välittämiseen kaikkien teosten kaikilta oikeudenhaltijoilta eli kustantamattomissa teoksissa kaikilta tekijöiltä, kustannetuissa teoksissa kustantajilta.

 jos käytät äänitemusiikkia, olet saanut Teoston Mediapienluvan hankkimisen tai oikeudenomistajilta saadun luvan lisäksi äänitetuottajalta luvan äänitemusiikin käyttöön.

 Toimi näin

 Jos käytät äänitemusiikkia, pyydä lupa äänitteen käytön äänitetuottajalta eli levy-yhtiöltä. Tieto levy-yhtiöstä löytyy fyysisen levyn kansista tai esim. Spotifyn Show credits -tiedoista Source-kohdasta. Levy-yhtiöiden kotisivut ja yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Googlen avulla.

 Lue lisää, katso eri laajuiset luvat hintoineen ja hanki Mediapienlupa Synkronointilisällä Teoston sivuilta.

 Tapahtuman tietoja sinun ei tarvitse raportoida erikseen Mediapienluvan raportointilomakkeelle. Mediapienluvalla kerätyt korvaukset tilitetään musiikintekijöille radio- ja konserttialueiden musiikinkäyttöraporttien perusteella.

Jos et käytä Teoston Mediapienlupaa Synkronointilisällä, pyydä luvat suoraan tekijöiltä tai kustantajilta ja maksa heidän mahdollisesti vaatimansa käyttökorvaukset.

Tiedon siitä, onko teos kustannettu vai julkaistu, löytää yleensä nuotin ensimmäiseltä sivulta (ks. pieni julkaisukieli-suomi-sanakirja). 

 Jos tietoa ei löydy nuotista tai jäät epävarmaksi siitä, onko sävellys, sanoitus, sovitus tai käännös kustannettu, kustannustiedot saat helpoiten soittamalla Teostoon. Jos lähipiirissäsi on Teoston musiikintekijäasiakas, voit palveluksena pyytää häntä tarkastamaan asian, sillä  tekijät pääsevät omilla tunnuksillaan katsomaan kustantajatiedot suoraan Teoston järjestelmästä. Teostosta saat myös oikeudenhaltijoiden yhteystiedot. Tekijät eivät aina muista antaneensa tiettyjä oikeuksiaan kustantajalle ja saattavat siksi myöntää luvan, vaikkei heillä enää ole oikeutta kyseistä lupaa myöntää. Siksi on tärkeää pyytää kustannetun teoksen lupa kustantajalta.

Sivun alkuun ↑

Konsertin promo-/mainosvideon, tallenne + julkaisu

 Käytätkö videossa yhtä vai useampaa sävellysteosta?

 Kaikki on kunnossa, kun

 jos käytät konsertin promo- tai mainosvideossa vain yhtä sävellysteosta, olet noudattanut ohjeita Musiikkia sisältävä mainos- tai markkinointitarkoituksessa tai kaupallisessa yhteistyössä tehty tallenne + julkaisu somessa tai muualla netissä. Yhtä sävellysteosta käyttäessäsi konsertti identifioituu kyseiseen teokseen ja kyse on tekijänoikeuksien kannalta mainos-/ markkinointitarkoituksesta. Teosto ei voi myöntää näitä lupia tekijän puolesta, sillä tekijällä on oikeus itse päättää, millaisessa yhteydessä hänen teostaan käytetään.

 jos käytät konsertin promo- tai mainosvideossa pätkiä useammasta sävellysteoksesta, olet noudattanut ohjeita Videotallenne + julkaisu somessa tai muualla netissä, ei mainos eikä markkinointitarkoitusta. Kun käytät useampia teoksia, kyse ei ole enää mainos- ja markkinointisisällöstä siinä merkityksessä, että lupa pitäisi kysyä suoraan oikeudenhaltijalta.

Sivun alkuun ↑

Musiikkivideo, teemme ja julkaisemme

 Tuotatteko musiikkivideon itse vai palkkaatteko sen tekemiseen tuotantoyhtiön?

 Musiikkivideo on tekijänoikeuslain silmissä elokuvateos. Musiikkivideon tuottaja saa samat oikeudet kuin elokuvatuottaja eli häneltä pitää hankkia lupa musiikkivideon julkiseen esittämiseen. Musiikkivideoiden tuottaja-oikeuksia hallinnoivat käytännössä levy-yhtiöt, mutta luvat heidän puolestaan myöntää Gramex.

 Musiikkivideon julkiseen esittämiseen (esim. läsnäolevalle yleisölle konsertin väliajalla) ja TV-käyttöön tarvitset luvan ja käyttö oikeuttaa oikeudenomistajat korvaukseen.

 Esiintyykö musiikkivideolla ihmisiä? Tarvitset kaikilta heiltä luvan videon julkaisemiseen.

 Kaikki on kunnossa, kun

 jos käytätte tuotantoyhtiötä, olet sopinut selkeästi musiikkivideonne erilaisista käyttötarkoituksista jatkossa sekä siitä, mitä oikeuksia itsellenne ostatte ja mitkä tekijänoikeudet jäävät tuotantoyhtiölle. Tuotantoyhtiöllä on tekijänoikeus lopulliseen videoon ja sen raakamateriaaliin. Asiakas saa yleensä käyttöoikeuden valmiiseen videoon, ei siis kaikkia oikeuksia. Jos asiakas haluaa täydet oikeudet raakamateriaaliin, se näkyy yleensä hinnoittelussa. Jotta raakamateriaalin jatkokäytöstä ei syntyisi ongelmia, kun materiaali menee esim. toisen tuotantoyhtiön käyttöön, kaikesta on hyvä sopia etukäteen. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä päättää, missä videota levitetään ja onko sille jatkokäyttöä, jotta esiintyjien kanssa tehdään tarpeeksi laajat sopimukset.

 olet saanut luvan esityksen tallentamiseen ja julkaisemiseen kaikilta esiintyjiltä sekä sopinut mahdollisesta korvauksesta ammattimuusikoiden ja – laulajien kanssa ja maksanut korvaukset verokortilla tai laskua vastaan.

 olet tehnyt musiikkivideoilmoituksen (Ilmoitus kuvallisesta musiikkitallenteesta) ilmoituksen Gramexille.

 olet hankkinut Gramexista luvan musiikkivideon julkiseen esittämiseen ja maksanut sen.

 olet ilmoittanut videojulkaisussa ja sen kuvauksessa julkaisualustalla tai ainakin toisessa näistä teos- ja tekijätiedot (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari, ohjaaja, koreografi, käsikirjoittaja, näyttelijät, valokuvaaja jne.). HUOM! Jos olet käyttänyt äänitemusiikkia, muista mainita myös äänitetuottaja tekijätiedoissa.

Sivun alkuun ↑

Musiikkia sisältävä mainos- tai markkinointitarkoituksessa tai kaupallisessa yhteistyössä tehty tallenne + julkaisu somessa tai muualla netissä

Tuotamme musiikkia sisältävän tallenteen, joka on mainos, kaupallista yhteistyötä tai markkinointisisältöä (traileri, brändivideon, promo, flasmob, kannatusvideo, yritys- yms. esittely tms. kaupallinen sisältö) ja julkaisemme sen somessa tai muualla netissä.

 Kun on kyse mainostamisesta, markkinoinnista tai muusta kaupallisesta sisällöstä, tarvitset luvan suoraan tekijältä. Ks. Mitä on markkinointi sisältö
 Tarvitset oikeudet synkronointiin ja yleisölle välittämiseen.

 Kaikki on kunnossa, kun

kustantamattomat teokset: olet saanut luvan synkronointiin ja yleisölle välittämiseen teoksen kaikilta tekijöiltä ja olet maksanut mahdolliset lupamaksut.

 kustannetut teokset: olet saanut luvan synkronointiin ja yleisölle välittämiseen kustantajalta ja olet maksanut mahdolliset lupamaksut.

 olet ilmoittanut videojulkaisussa ja sen kuvauksessa tai ainakin toisessa näistä teos- ja tekijätiedot (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari, ohjaaja, koreografi, käsikirjoittaja, näyttelijät, valokuvaaja jne.). HUOM! Jos olet käyttänyt äänitemusiikkia, muista mainita myös äänitetuottaja tekijätiedoissa.

 Toimi näin

Tiedon siitä, onko teos kustannettu vai julkaistu, löytää yleensä nuotin ensimmäiseltä sivulta (ks. pieni julkaisukieli-suomi-sanakirja). 

 Jos tietoa ei löydy nuotista tai jäät epävarmaksi siitä, onko sävellys, sanoitus, sovitus tai käännös kustannettu, kustannustiedot saat helpoiten soittamalla Teostoon. Jos lähipiirissäsi on Teoston musiikintekijäasiakas, voit palveluksena pyytää häntä tarkastamaan asian, sillä  tekijät pääsevät omilla tunnuksillaan katsomaan kustantajatiedot suoraan Teoston järjestelmästä. Teostosta saat myös oikeudenhaltijoiden yhteystiedot. Tekijät eivät aina muista antaneensa tiettyjä oikeuksiaan kustantajalle ja saattavat siksi myöntää luvan, vaikkei heillä enää ole oikeutta kyseistä lupaa myöntää. Siksi on tärkeää pyytää kustannetun teoksen lupa kustantajalta.

Sivun alkuun ↑

Radionti tai televisiointi

 Kaikki on kunnossa, kun
 olette esiintyjänä saaneet korvauksen radioinnista tai televisioinnista. Neuvottele korvauksesta joko suoraan radioinnin tai televisioinnin tekevän tahon kanssa, jos järjestät tilaisuuden itse tai tapahtumajärjestäjän kanssa, jos esiinnyt tilattuna esiintyjänä.

 jos järjestätä tapahtuman itse ja kanssanne esiintyy muusikoita (soittajia, laulajia), olet saanut heiltä luvan radiointiin/ televisiointiin, olet sopinut radiointi-/televisiointikorvauksen maksamisesta erikseen tai korvauksen sisällyttämisestä esiintymispalkkioon ja olet maksanut palkkion sekä mahdollisen erillisen korvauksen laskulla tai verokortilla. Esiintymissopimus pohjaan kannattaa kirjoittaa vakiokohta, joka koskee mahdollista radiointia tai televisiointia sekä muuta tallentamista ja talleiden julkaisemista.

 jos järjestät radioitavan tai televisioitavan tapahtuman itse, olet noudattanut ohjetta Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman.

 Radioinnista tai televisioinnista vastaava taho huolehtii luvasta, joka antaa luvan tallentaa musiikkia ja välittää taltiointi yleisölle.

Sivun alkuun ↑

Musiikkia sisältävä podcast tai radiolähetys

 Teosto neuvottelee parhaillaan suurimpien podcast-alustojen kanssa musiikin käytön ehdoista ja hinnoista, mutta neuvottelut ovat vielä kesken – siksi Teosto ei vielä pysty antamaan musiikin tekijöiden ja kustantajien lupaa musiikin käyttöön, vaan se on toistaiseksi kaiken podcasteihin liittyvän musiikinkäytön osalta kysyttävä musiikin tekijöiltä tai kustannetun musiikin osalta musiikkikustantajilta itseltään.

 Kaikki on kunnossa, kun

 olet kysynyt luvan musiikin käyttöön pdcastissa tai radiolähetyksessä kaikilta tekijöiltä ja kustantajilta.

 Jos käytät äänitemusiikkia, hanki lisäksi lupa äänitteen käyttöön.

 Toimi näin

 Äänitteen käyttöluvan osalta ota yhteyttä Gramexiin, joka edustaa äänitteillä esiintyviä muusikoita, laulusolisteja, kapellimestareita ja musiikkituottajia eli levy-yhtiöitä.

 Musiikin tekijöiden ja musiikkikustantajien yhteystietoja voit kysyä Teoston asiakaspalvelusta.

Sivun alkuun ↑

AV-sisältö, tallenne ja myynti

 Tarvitset oikeudet synkronointiin. Myytävän sisällön julkiseen esittämiseen tai yleisölle välittämiseen esittäjä tarvitsee erillisen esitysluvan (Tapahtumaluvan tai Musiikki.fi-sivuston kautta esim. musiikkivideon esittämiseen soveltuvan luvan kohdasta Muut luvat).

 Kaikki on kunnossa, kun

kustantamattomat teokset: olet saanut luvan synkronointiin kaikilta tekijöiltä ja olet maksanut mahdolliset lupamaksut.

 kustannetut teokset: olet saanut luvan synkronointiin kustantajalta ja olet maksanut mahdolliset lupamaksut.

 olet saanut luvan esityksen tallentamiseen kaikilta esiintyjiltä sekä sopinut mahdollisesta korvauksesta ammattimuusikoiden ja – laulajien kanssa ja maksanut korvaukset verokortilla tai laskua vastaan.

 olet ilmoittanut videojulkaisussa ja sen kuvauksessa tai ainakin toisessa näistä teos- ja tekijätiedot (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari, ohjaaja, koreografi, käsikirjoittaja, näyttelijät, valokuvaaja jne.). HUOM! Jos olet käyttänyt äänitemusiikkia, muista mainita myös äänitetuottaja tekijätiedoissa.

 Toimi näin

Tiedon siitä, onko teos kustannettu vai julkaistu, löytää yleensä nuotin ensimmäiseltä sivulta (ks. pieni julkaisukieli-suomi-sanakirja). 

 Jos tietoa ei löydy nuotista tai jäät epävarmaksi siitä, onko sävellys, sanoitus, sovitus tai käännös kustannettu, kustannustiedot saat helpoiten soittamalla Teostoon. Jos lähipiirissäsi on Teoston musiikintekijäasiakas, voit palveluksena pyytää häntä tarkastamaan asian, sillä  tekijät pääsevät omilla tunnuksillaan katsomaan kustantajatiedot suoraan Teoston järjestelmästä. Teostosta saat myös oikeudenhaltijoiden yhteystiedot. Tekijät eivät aina muista antaneensa tiettyjä oikeuksiaan kustantajalle ja saattavat siksi myöntää luvan, vaikkei heillä enää ole oikeutta kyseistä lupaa myöntää. Siksi on tärkeää pyytää kustannetun teoksen lupa kustantajalta.

Sivun alkuun ↑