Nuotit

→ Milloin nuotti on luvallinen?
→ Julkaistu/kustannettu vai julkaisematon teos?
→ Julkaisemattoman sävellyksen tai sovituksen käytöstä sopiminen
→ Mikä on julkaistun ja kustannetun teoksen ero?
→ Nuottien kopiointi Kopioston kopiointiluvalla

Milloin nuotti on luvallinen?

Jokaisella laulajalla ja soittajalla on oltava kaikista hallussaan olevista, harjoiteltavista ja esitettävistä teoksista tekijänoikeuksien mukaiset luvalliset nuotit. Sama koskee kuorojen, orkestereiden sekä yhtyeiden nuottiarkistoja. Luvallisia nuotteja ovat alkuperäiset ostetut, lainatut tai vuokratut nuotit tai oikeudenhaltijoiden luvalla valmistetut nuottikopiot (lue lisää alta kohdasta Julkaisemattoman sävellyksen tai sovituksen käytöstä sopiminen). Se, että teos esitetään julkisessa esiintymisessä ulkoa, ei poista vaatimusta, että jokaisella esiintyjällä tulee olla harjoitellessa luvalliset nuotit.

Oppilaitokset, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt ja nykyään myös kuorot, orkesterit ja yhtyeet voivat hankkia Kopiostosta kopiointiluvan. Kopioston kopiointiluvalla saa kopioida nuotteja luvan ehtojen mukaisesti. Lue kohdasta Nuottien kopiointi Kopioston kopiointiluvalla, millaisissa tilanteissa kopiointiluvalla saa kopioida nuotteja opetusta, harjoittelemista ja esiintymistä varten ja mitä rajoituksia siihen liittyy. Oppilaitosten ja uskonnollisten yhteisöjen kopiointiluvat koskevat myös näiden kuoroja, orkestereita ja yhtyeitä.

Kopioston kopiointilupa sallii kuoro-, orkesteri- ja yhtyenuottien kopioimisen muuhun kuin teoria-opetukseen vain tietyin rajatuin ehdoin. Kuoro-, orkesteri- ja yhtyenuotteja saa kopioida vain kopiointilupaa täydentävien ehtojen mukaisissa poikkeustilanteissa.

Se, millainen nuotti on tekijänoikeuksien mukainen, riippuu siitä,

HUOM! Sähköiset nuottiarkistot

Sähköisen nuottiarkiston tekemiseen tarvitaan aina nuottien oikeudenhaltijoiden lupa. Jos olet ostanut nuotin digitaalisena, lisenssin ehdot määrittävät, miten sitä saa käyttää eli saako sen esim. vain tulostaa vai saako sitä käyttää digitaalisena ja kuinka monelle käyttöoikeus on hankittu. Digitaalisen nuotin tallentaminen sähköiseen nuottiarkistoon tai sen käyttö padilla tai vastaavalla on siis sallittua ilman erillistä oikeudenomistajien lupaa ainoastaan, jos lisenssi sallii nuotista tietyn kappalemäärän tulostamisen lisäksi digitaalisen jakamisen ja käytön. Painettujen (fyysisten) nuottien digitoimiseen (esim. skannaaminen) ja digitaalisessa muodossa tallentamiseen (esim. Dropboxiin) ja käyttämiseen tarvitset luvan kustantajalta ja kustantamattomien nuottien osalta kaikkien sävellysteoksen tekijöiltä (säv., san., sov., mahd. kääntäjä). Se, että nuottiarkisto on salasanalla suojattu, ei poista tarvetta saada oikeudenhaltijan lupa.

HUOM! Nuottien käyttäminen nuotinlukuohjelmalla (esim. forScore) padilla
Tarvitset aina luvan nuotin tallentamiseen ja käyttämiseen digitaalisessa muodossa. Sinun pitää saada tämä lupa niin monelle henkilölle kuin nuotteja sähköisillä laitteilla käyttäviä kokoonpanossasi on. Julkaisemattomiin teoksiin tarvitset luvan teoksen kaikilta oikeudenomistajilta ja julkaistuihin painettuihin teoksiin kustantajalta. Digitaalisesti julkaistun nuotin tallentaminen ja käyttäminen digitaalisessa muodossa on mahdollista vain, jos nuotin lisenssi/hankintasopimus sallii digitaalisen käytön. Ehdot määrittelevät, miten nuottia saa käyttää eli saako sen esim. vain tulostaa vai saako sitä käyttää digitaalisena ja kuinka monelle käyttöoikeus on hankittu.

Sivun alkuun ↑

Julkaistu/kustannettu vai julkaisematon teos?

Jos teosta ei ole julkaistu tai kustannettu eli se on käsikirjoitus, ns. manus (voidaan merkitä m/s), nuotti on luvallinen, kun sen valmistamiseen on saatu lupa kaikilta tekijöiltä (säveltäjä, sanoittaja, kääntäjä, sovittaja). Lupa kannattaa pyytää kirjallisesti ja säilyttää osana nuottiarkistoa.

HUOM! Jos teoksen käsikirjoitus eli manus on käsin kirjoitettu ja haluatte kirjoittaa/kirjoituttaa sen puhtaaksi tietokoneella, tapahtuu teoskappaleen valmistamista eli tarvitset siihen kaikkien tekijöiden luvan.

Jos teos on julkaistu tai kustannettu, luvallinen nuotti on joko käyttäjälle ostettu painettu paperinen tai ostettu digitaalinen nuotti. Nuotin voi ostaa julkaisijalta/kustantajalta tai nuottikaupasta.

Sivun alkuun ↑

Julkaisemattoman sävellyksen/sovituksen käytöstä sopiminen

 

Milloin teos on julkaisematon?

Kun sävellystä/sovitusta ei ole julkaistu eikä kustannettu eikä se siis ole julkisesti ostettavissa, vaan se on olemassa vain säveltäjän/sovittajan digitaalisena tai käsin kirjoittamana käsikirjoituksena ns. manuksena (m/s), tarvitset sen graafiseen käyttöön eli nuottikappaleiden valmistamiseen luvan kaikilta tekijöiltä (säveltäjä, mahdollinen sanoittaja, kääntäjä ja sovittaja).

Tieto siitä, onko teos julkaistu tai kustannettu, löytyy yleensä teoksen ensimmäiseltä nuottisivulta tai teoksen kansilehdeltä. Huomaathan, että on mahdollista, että sävellys on julkaisematon, mutta sanat on kustannettu (esim. runo on julkaistu runoteoksessa). Jos teos (sävellys/sanoitus/käännös/sovitus) on julkaistu, ole yhteydessä sen kustantajaan. Kustantaja tietää, mitä kustannussopimuksessa on sovittu ja mitä lupia kustantajalla ja mitä taas tekijällä on oikeus myöntää.

Lupa saattaa teos yleisön saataville

Jos sävellystä/sovitusta/sanoitusta/käännöstä ei ole esitetty julkisesti tai julkaistu tallenteena, sitä ei ole vielä saatettu yleisön saataville. Koska tekijällä on aina oikeus päättää teoksen yleisön saataville saattamisesta, tarvitset luvan myös tähän kaikkien niiden teosten (sävellys/sanoitus/käännös/sovitus) tekijöiltä, joiden teosta ei ole esitetty julkisesti, julkaistu tallenteena tai muulla tavoin saatettu yleisön saataville.

Julkaisemattoman teoksen käytöstä sopiminen kirjallisesti

Jotta on selvää, millaiseen julkaisemattoman sävellyksen/sovituksen käyttöön on saatu lupa, kaikesta kannattaa sopia kirjallisesti ja tallentaa dokumentti niin, että se jää nuottiarkistoon henkilövaihdoksista huolimatta helposti saataville. Voit hyödyntää ohjepankista kohdasta Käytämme nuotteja löytyvää valmista, muokattavissa olevaa MALLIPOHJAA julkaisemattoman teoksen käytöstä sopimiseen. Jos olet tilaamassa sävellyksen tai sovituksen, käytä tämän pohjan sijasta ohjepankista kohdasta Teemme tai tilaamme sävellyksen löytyvää MALLIPOHJAA Sävellystilaussopimus tai kohdasta Teemme tai tilaamme sovituksen löytyvää MALLIPOHJAA Sovitustilaussopimus.

Käyttöluvat ja tekijän Teosto-asiakkuus

Selvitä Teostosta tai kysy suoraan tekijältä, onko tämä Teoston tai jonkin sen sisarjärjestön asiakas. Mikäli tekijä ei ole Teoston tai sen sisarjärjestön asiakas, kannattaa samalla sopia myös teoksen muista käyttöluvista joko ainaisperiaatteella tai tiettyä, rajattua käyttötarkoitusta varten (esim. tietyn konsertin taltioiminen ja taltioinnin tai sen osan julkaiseminen). Huomaathan, että jos tekijä on Teoston tai jonkin sen sisarjärjestön asiakas, sinun tulee hankkia useimmat käyttöluvat tapauskohtaisesti Teostosta, Gramexista tai Nordisk Copyright Bureausta (NCB). Mikäli tekijä ei ole Teoston tai sen sisarjärjestön asiakas, hän voi myöntää kustantamattomaan teokseen kaikki käyttöluvat itse. Jos teos on kustannettu, ole näistä asioista sopiaksesi yhteydessä kustantajaan.

HUOM!

Muistathan aina tarkastaa, onko tekijä liittynyt Teoston asiakkaaksi sen jälkeen, kun olette sopineet julkaisemattoman teoksen käytöstä tai onko teos julkaistu tai kustannettu. Säveltäjän/sovittajan kanssa julkaisemattoman teoksen käytöstä sovittu on voimassa vain siihen asti, kun teos on julkaisematon. Vastaavasti käyttöluvat, jotka Teostoon kuulumaton tekijä on myöntänyt, lakkaavat olemasta voimassa tekijän liityttyä Teoston asiakkaaksi.

Mainos- ja markkinointikäyttö ja käyttö poliittisessa tai uskonnollisessa yhteydessä

Silloin, kun on kyse musiikin mainos- ja markkinointikäytöstä tai käytöstä poliittisessa tai uskonnollisessa yhteydessä, käyttölupia ei koskaan myönnä tekijänoikeusjärjestö, kuten Teosto, vaan ne myöntää aina tekijä itse tai tämän perikunta tai harvinaisemmissa tapauksissa jokin muu taho, jolle tekijä on siirtänyt tekijänoikeutensa tai kustantaja, mikäli kustantaja ja tekijä ovat näin sopineet. Vaikka tekijä siis olisi Teoston asiakas, voit sopia etukäteen, miten toimitaan, jos haluat käyttää ko. teosta mainittuihin tarkoituksiin.

Sivun alkuun ↑

Mikä on julkaistun ja kustannetun teoksen ero?

Nuotin käyttäjän kannalta ei periaatteessa ole merkitystä, onko nuottijulkaisun takana  julkaisija vai kustantaja. Molemmat ovat tehneet musiikintekijöiden kanssa sopimukset, molemmat saattavat nuotin luvallisesti käyttäjien ostettavaksi ja molemmat saavat myymistään nuoteista erikseen sovitun korvauksen eli myyntirojaltin. Kun teos on kustannettu, kustantajasta tulee yksi oikeudenomistaja eli se saa tekijänoikeuksien taloudellisten oikeuksien perusteella mm. osan esityskorvauksista aina, kun teosta esitetään. Teoksen julkaisijasta ei tule oikeudenomistaa. Hämmennystä saattaa herättää se, että yleensä puhutaan “julkaistusta nuotista” ja “nuottijulkaisusta”, oli niiden takana sitten kustantaja tai julkaisija.

HUOM! Yksi teos kokoelmasta?
Tarvitsetko nuotin yksittäisestä teoksesta, joka on julkaistu ainoastaan osana kokoelmaa tai muuta laajaa julkaisua, etkä halua ostaa koko julkaisua? Sellainen on usein mahdollista saada ostettavaksi ottamalla yhteys kokoelman kustantajaan.

HUOM! Painos loppuunmyyty?
Kaipaatko nuottia loppuunmyydystä teoksesta?
Ei hätää, ota yhteyttä nuotin alkuperäiseen kustantajaan. Kustantaja voi antaa kopiointiluvan korvausta vastaan. Lupa on hyvä pyytää kirjallisena ja merkitä nuottiin. Huomaathan, että sävellysteoksen kustantaja ei välttämättä ole sama kuin julkaisun kustantaja tai julkaisija. Kustantajatieto löytyy yleensä kyseisen nuotin ensimmäiseltä sivulta. Sitä voi tarvittaessa myös kysyä Teostosta tai Suomen Musiikkikustantajat ry:stä

HUOM! Tilausteoksemme nuotti kustannettu?
Oletteko tilanneet sävellyksen tai sovituksen ja sen nuotti on nyt kustannettu tai julkaistu? Se, onko tilaamanne käsikirjoitus edelleen luvallinen vai ei, riippuu siitä, mitä olette tilaussopimuksessa sopineet. Suomen Säveltäjien mallikustannussopimuksessa sanotaan ”Mikäli teos kustannetaan, materiaalin käytöstä tulee sopia uudelleen.” Mikäli asiasta ei ole sovittu, kannattaa keskustella asiasta säveltäjän ja kustantajan kanssa. Saatatte saada tilaajana käyttää käsikirjoitusnuottia. Halutessanne voitte ostaa kustannetut/ julkaistut nuotit ja yrittää neuvotella alennuksen, kun kyse on teidän tilausteoksestanne.

Sivun alkuun ↑

Nuottien kopiointi Kopioston kopiointiluvalla

Jos kuoro, orkesteri tai yhtye toimii oppilaitoksessa, jolla on Kopioston kopiointilupa, kopiointilupa sallii nuottien kopioinnin tietyin rajoituksin. Kaikkia alla mainittuja koskee lisäksi nuottien kopiointia koskevia sopimuksia täydentävä periaatteisto (ks. alla). HUOM! Alla mainituissa tapauksissa kopioitavan nuottimateriaalin on oltava luvallisesti hankittua. HUOM! Muistathan merkitä kopioon tekijöiden ja teoksen nimen hyvän tavan mukaisesti.

HUOM! Kopiointilupaan liittyy myös Kopioston oikeus tarkastaa, että kuorolla on hallussa riittävä määrä alkuperäisnuotteja. Jos kävisi ilmi, että kopioita on tehty ilman lupaa, olisi kyse tekijänoikeuden loukkauksesta. Silloin oikeudenhaltjoilla olisi oikeus hyvitykseen ja korvaukseen muustakin mahdollisesta vahingosta. Ks. Mitä luvattomasta käytöstä seuraa?

Taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset
Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetus
Toisen asteen koulutus (esim. lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus)
Korkeakoulut

Vapaan sivistystyön oppilaitokset

Nuottien kopiointi ei pääsääntöisesti ole sallittua teoksen julkista esittämistä tai esitykseen valmistautumista varten.

 • Kuoro-, orkesteri- ja yhtyenuotteja saa kopioida vain musiikin teoria-aineiden opetusta ja tutkimusta varten (siis VAIN teoria-aineiden opetusta varten).
 • Harjoituskäyttöön kuoro-, orkesteri- ja yhtyenuotteja saa kopioida Kopioston kopiointiluvalla siinä tapauksessa, että kaikilla esiintyvän ryhmän jäsenillä on käytössään originaalinuotit, jolloin niistä saa valmistaa harjoituskopiot.
Kopioston kopiointiluvalla nuotteja ja laulun sanoituksia saa kopioida esityksiä tai niihin valmistautumista varten silloin, kun on kyse esittämisestä
 • opetustilanteen yhteydessä tai
 • oppilaitoksen järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa, jossa yleisönä on pääasiassa oppilaitoksen henkilökuntaa, opiskelijoita ja heidän läheisiään.

HUOM! Kopiointirajoitus koskee nimenomaan kuoro-, orkesteri- ja yhtyenuotteja. Kopiointiluvalla saa kopioida muita nuotteja tai laulun sanoja samasta julkaisusta enintään 10 sivua lukukauden aikana, kuitenkin korkeintaan puolet julkaisusta. Tämä on hyvä huomioida esim. peruskoulujen kuoroissa, joiden käyttämät nuotit ovat kuoronuottien sijasta usein muun tyyppisistä laulukirjoista.

Yllä mainittujen tilanteiden lisäksi nuotin tai sen osan saa Kopioston kopiointiluvalla kopioida tilapäisesti käytettäväksi seuraavissa poikkeustilanteissa:

 • Esiintyjän hallussa olevasta alkuperäisestä nuottimateriaalista saa valmistaa esitystilannetta helpottavan apukopion. Perustelluksi teoksen osan kopioimisen tekee esim. esityksen sujuvuutta vaarantava sivunkääntö. Jokaisella esiintyjällä on kuitenkin oltava myös alkuperäinen nuotti. Alkuperäistä nuottia ei saa korvata apukopiolla.
 • Välittömästi ennen esitystilannetta hävinneen tai tuhoutuneen nuotin saa kopioida. Esityksen jälkeen ostettavissa olevan nuotin kopio hävitetään. Vuokratusta materiaalista otettu kopio luovutetaan vuokraajalle muun materiaalin palautuksen yhteydessä.
 • Orkesterin käyttöön tarkoitettuun esitysmateriaaliin kuuluvan yksittäisen stemman saa kopioida esityskäyttöön, mikäli stemmoja ei ole hankittavissa yksittäiskappaleina eikä käyttöön hankittuun materiaaliin sisälly tarvittavaa määrää stemmoja. Kopioitavien stemmojen määrä ei kuitenkaan saa ylittää ¼:aa alkuperäiseen materiaaliin sisältyvien stemmojen määrästä.

Tämän lisäksi kopiointilupaan liittyy nuottien kopiointia koskeva periaatteisto. Se sisältää muun muassa seuraavat kuoro-, orkesteri- ja yhtyenuotteihin liittyvät periaatteet:

 • Jos teoksesta valmistettu nuotti on loppuunmyyty tai jos teos on julkaistu ainoastaan laajemmassa julkaisuyhteydessä, kustantajalta voi pyytää lupaa nuotin kopiointiin. Kustantaja  voi myöntää luvan perustelluissa tapauksissa korvausta vastaan. Käyttäjän ja nuotin alkuperäisen valmistajan välillä voidaan sopia erillispainoksen tekemisestä käyttäjän tarpeita varten. Erillispainoksen valmistusehdoista sovitaan käyttäjän ja kustantajan välillä.
 • Jos tilattu nuottimateriaalia ei saada toimitettua käyttäjälle sovitussa ajassa, voidaan toimia kuten loppuunmyydyn teoksen tapauksessa (ks. edellä).
 • Tilapäistä käyttöä varten
  • voi pyytää nuotin alkuperäiseltä valmistajalta eli useimmiten kustantajalta tai julkaisijalta lupaa nuotin kopiointiin korvausta vastaan, jos teoksesta valmistettu nuotti on loppuunmyyty tai jos teos on julkaistu vain laajemmassa julkaisuyhteydessä.
  • Esitystilannetta varten saa kopioida esitettävät teokset kuorolaisten käyttöön, jos esitettävä teos on julkaistu ja saatavilla ainoastaan laajemmassa julkaisussa ja kuorolla on hallussaan kuoron jäsenten lukumäärää vastaava määrä luvallisesti hankittuja alkuperäisiä nuottijulkaisuja. Tällainen nuottien kopiointi edellyttää ilmoitusta Suomen Musiikkikustantajat ry:lle tai Kopiostolle. Näillä on oikeus halutessaan tutustua kuoron, orkesterin tai yhtyeen käytettävissä olevaan nuottivarastoon ja tarkastaa, että niillä on hallussa riittävä määrä alkuperäisnuotteja. Ilmoituksen voit tehdä sähköpostilla osoitteeseen raportointi(at)kopiosto.fi tai info(at)musiikkikustantajat.fi
  • saa ottaa kopion vuokratun nuottimateriaalin (yleensä orkesterimateriaalin) stemmasta esimerkiksi jousitus- ja sormimerkintöjen tekemistä varten. Teoksen esittäminen tai harjoitteleminen edellyttää kuitenkin aina alkuperäisen orkesterimateriaalin vuokraamista.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä
Suomen ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnissa

 • Esitystilannetta varten saa kopioida esitettävät teokset kuorolaisten käyttöön, jos esitettävä teos on julkaistu ja saatavilla ainoastaan laajemmassa julkaisussa ja kuorolla on hallussaan kuoron jäsenten lukumäärää vastaava määrä luvallisesti hankittuja alkuperäisiä nuottijulkaisuja.Tällainen nuottien kopiointi edellyttää ilmoitusta Suomen Musiikkikustantajat ry:lle tai Kopiostolle. Näillä on oikeus halutessaan tutustua kuoron käytettävissä olevaan nuottivarastoon ja tarkastaa, että kuorolla, orkesterilla tai yhtyeellä on hallussaan riittävä määrä alkuperäisnuotteja. Ilmoituksen voit tehdä sähköpostilla osoitteeseen raportointi(at)kopiosto.fi tai info(at)musiikkikustantajat.fi.
 • Tilapäistä käyttöä varten
  • voi pyytää nuotin alkuperäiseltä valmistajalta eli useimmiten kustantajalta tai julkaisijalta lupaa nuotin kopiointiin korvausta vastaan, jos teoksesta valmistettu nuotti on loppuunmyyty tai jos teos on julkaistu vain laajemmassa julkaisuyhteydessä.
  • saa ottaa esitystilanteen sujuvuutta helpottavan apukopion. Perustelluksi teoksen osan kopioimisen tekee esim. esityksen sujuvuutta vaarantava sivunkääntö. Jokaisella esiintyjällä on kuitenkin oltava myös alkuperäinen nuotti. Alkuperäistä nuottia ei saa korvata apukopiolla.
  • saa kopioida esityskäyttöön soitinkokoonpanon tarpeen mukaisesti orkesterien, soittokuntien ja soitinyhtyeiden käyttöön tarkoitettuun esitysmateriaaliin kuuluvan yksittäisen stemman, mikäli stemmoja ei ole hankittavissa yksittäiskappaleina eikä käyttöön hankittuun materiaaliin sisälly tarvittavaa määrää stemmoja. Kopioitava stemmojen määrä ei saa kuitenkaan ylittää 1⁄4:aa alkuperäiseen materiaaliin sisältyvien stemmojen määrästä. Kopion saa tehdä myös. nk. kaksoisstemmojen jakamiseksi esittäjille.
  • saa ottaa kopion vuokratun nuottimateriaalin (yleensä orkesterimateriaalin) stemmasta esimerkiksi jousitus- ja sormimerkintöjen tekemistä varten. Teoksen esittäminen tai harjoitteleminen edellyttää kuitenkin aina alkuperäisen orkesterimateriaalin vuokraamista.
  • saa kopioida tilapäisesti juuri ennen esitystä kadonneen tai tuhoutuneen nuotin, jos uuden nuotin ostaminen tai vuokraaminen ei ole ajallisesti mahdollista. Kopiot pitää hävittää välittömästi esityksen jälkeen. Vuokratusta nuottimateriaalista tehdyt kopiot palautetaan vuokraajalle muun materiaalin ohessa.

Sivun alkuun ↑