Sävellykset, sovitukset, käännökset ja tekstimuutokset

Teemme tai tilaamme sävellyksen
Teemme tai tilaamme sovituksen
Teemme tai tilaamme soitinnuksen, orkestraation, instrumentaation tai siirron toiselle kuoromuodolle
Muutamme teoksen sanoitusta tai tekstiä
Teemme tai tilaamme käännöksen tekstistä

Teemme tai tilaamme sävellyksen

 Käytetäänkö sävellyksessä tekstiä? Tekstin tekijällä on oikeus päättää teoksensa käytöstä eli tarvitset luvan oikeudenomistajalta.

 Onko teksti tekijänoikeuden suojaama (tekijä on elossa tai tämän kuolinvuoden päättymisestä on vähemmän kuin 70 vuotta), tekijänoikeudesta vapaa vai onko sen käyttäminen sallittu CC-lisenssillä?

 Kaikki on kunnossa, kun

 jos tilaat sävellyksen, olet tehnyt sävellystilaussopimuksen. Sopimuksen voi laatia vapaamuotoisesti tai mallipohjalle. Mallipohja on tulossa pian näille sivuille! Sopimuksen muodosta huolimatta kannattaa sopia

 • palkkiosta, ks. Suomen Säveltäjien suositukset sävellystilauspalkkioiden vähimmäismääräksi
 • miten palkkio maksetaan: käytetäänkö verokorttia, jolloin sävellystilauspalkkiosta suoritettaan ennakonpidätys vai laskutetaanko työstä. Mikäli tilaaja edellyttää säveltäjältä laskutusta, tilaaja vastaa laskutuksesta aiheutuvista lisäkuluista sekä mahdollisesta laskutussummaan lisättävästä arvonlisäverosta.
 • milloin palkkio maksetaan. Pääsääntöisesti palkkio maksetaan vasta teoksen valmistuttua, erityisen suurissa teoksissa voidaan sopia, että osa palkkosta maksetaan ennen teoksen valmistumista.
 • sävellystä koskevat seikat, kuten mm. teoksen kokoonpano, kesto
 • valmistumis- ja esittämisajankohdat. Sopimukseen on hyvä määritellä mahdolliset sanktiot (mm. palkkion osalta) tilanteessa, jossa sävellys ei valmistu määräaikaan mennessä ja vastaavasti menettely tilanteessa, jos suunniteltu kantaesitys lykkääntyy tai jopa peruuntuu kokonaan säveltäjästä riippumattomista syistä.
 • mahdollisesta ensiesitysoikeudesta ja kantaesityksen suunnitellusta ajankohdasta ja paikasta (saatat tarvita tietoja apurahahakemuksiin).
 • mahdollisesta teoksen yksinoikeusajasta ja sen kestosta.
 • mahdollisesti ensitallennusoikeudesta, sen määräajasta ja suunnitellun ensitallennuksen ajankohdasta.
 • esitysmateriaalin teettämisestä. Siitä vastaa pääsääntöisesti tilaaja tai joissakin tapauksissa säveltäjän kustantaja. Jos säveltäjä valmistaa esitysmateriaalin itse, puhtaaksi kirjoituksesta ja siihen liittyvästä palkkiosta tulee sopia jo sävellystilauksen yhteydessä. Ulkopuolisen puhtaaksikirjoittajan kanssa on syytä sopia hyvissä ajoin aikataulusta ja palkkiosta. Ks. Suomen nuottigraafikot ry:n suosituslista ammattinuottigraafikolle maksettavista palkkioista
 • konserttiäänitteen promootiokäytöstä kannattaa tehdä oma sopimus. Löydät sopimuspohjan Suomen Säveltäjien tilausteoksia käsittelevältä sivulta.

 jos sävellyksessä käytetään tekstiä, joka on tekijänoikeuden suojaama, säveltäjän on saanut tekstin käyttöön luvan oikeudenhaltijalta (jos tekstiä ei ole kustannettu, tekijältä tai jos tämä on kuollut, tämän perikunnalta tai jos teksti on kustannettu, kustantajalta).  Vaikka tekstiluvan pyytäminen on säveltäjän vastuulla, kannattaa varmistaa, että säveltäjä on huomioinut asian. Sävellystilaussopimukseen voi kirjata, että säveltäjä hankkii tekstinkäyttöluvan/ luvat. Lupaa tekstin käyttämiseen koskevat samat ohjeet kuin tilanteessa Teemme tai tilaamme käännöksen tekstistä. Säveltäjälle voi antaa linkin ko. ohjeeseen.

 jos teksti tehdään juuri teidän tilaamaanne sävelteosta varten, teidän tulee maksaa myös tekstintekijälle korvaus. Tekstintekijän korvaus ei lähtökohtaisesti sisälly sävellystilauspalkkioon, vaan säveltäjän ja tekstintekijän luovasta työstä maksetaan omat erilliset korvauksensa.

Sivun alkuun ↑

Teemme tai tilaamme sovituksen

Onhan kyse varmasti sovituksesta? Lue lisää sivulta Muuntelu.

 Tekijällä on oikeus päättää teoksensa muuntelusta eli jos kyse on todellakin sovittamisesta, tarvitset muunteluluvan oikeudenomistajalta.

 Muista hyödyntää sovitusluvasta ja siinä yhteydessä muista olennaisista asioista sopimiseen valmista MALLIPOHJAa sovitusluvan myöntämiseen (säveltäjän myöntämä lupa).

 Huomioi, että tehdessäsi sovituksen, valmistat samalla teoksesta kappaleen graafisessa muodossa. Tarvitset tähän siis luvan oikeudenomistajilta eli säveltäjältä, sanoittajalta, kääntäjältä ja jos sovituksesi perustuu aiempaa sovitukseen, sovittajalta tai jos teos on kustannettu, näiden kustantajilta, vaikka valmistaisivat vain yhden, tilaajalle toimitettavan nuottikuvan. Luvasta sopimiseen kannattaa hyödyntää MALLIPOHJAA Lupa teoskappaleen/teoskappaleiden valmistamiseen sovituksesta (sanoittajan, kääntäjän tai alkuperäisen sovittajan myöntämä lupa).

Suomen Musiikitekijöiden sivulta löytyy erinomainen sovittamisen terminologian sanasto.

 Onko teos tekijänoikeuden suojaama eli onko tekijä elossa tai onko tämän kuolinvuoden päättymisestä vähemmän kuin 70 vuotta, onko teos tekijänoikeudesta vapaa vai onko sovittaminen sallittu CC-lisenssillä?

 Onko alkuperäinen sävellys kustantamaton (manus) vai kustannettu? ks. Julkaistu / kustannettu vai julkaisematon teos? 

 Onko teos suomalainen vai ulkomainen?

 Kaikki on kunnossa, kun

 Vapaat teokset: sovitat vapaasti. Jos teet sovituksen itse, sovitusosuuden suuruudesta päättää Teoston ohjelmistotoimikunta.

 Teokset, joita koskee CC-lisenssi: jos lisenssi antaa oikeuden teoksen muunteluun, voit sovittaa teoksen kysymättä erikseen lupaa lisenssin ehtojen mukaisesti. Lue lisää Mitä ovat Creative commons – eli CC-lisenssit ja ks. CC-lisenssien selitykset.

 Kotimaiset kustantamattomat teokset (manukset): olet saanut sovitusluvan tekijältä, tämän tekijän perikunnalta tai muulta oikeudenhaltijalta henkilökohtasesti ja lisäksi olet saanut luvan teoskappaleen valmistamiseen graafisessa muodossa sovittamisen yhteydessä. Jos sovituksella on tilaaja, esim. kuoro tai orkesteri, voit sopia samalla tilaajan nuottikappaleista.

 Kotimaiset kustannetut teokset: olet saanut sovitusluvan kustantajalta henkilökohtaisesti ja lisäksi olet saanut luvan teoskappaleen valmistamiseen graafisessa muodossa sovittamisen yhteydessä. Jos sovituksella on tilaaja, esim. kuoro tai orkesteri, voit sopia samalla tilaajan nuottikappaleista.

 Ulkomaiset teokset: olet saanut sovitusluvan oikeudenhaltijalta ja lisäksi olet saanut luvan teoskappaleen valmistamiseen graafisessa muodossa sovittamisen yhteydessä. Jos sovituksella on tilaaja, esim. kuoro tai orkesteri, voit sopia samalla tilaajan nuottikappaleista. Oikeudenhaltijan yhteystietojen saaminen voi olla haastavaa. Voit pyytää apua niiden saamiseen Teostosta tai tarvittaessa paikallisista tekijänoikeusjärjestöistä tai säveltäjien etujärjestöistä.

 Toimi näin

 Selvitä, onko sävellys kustannettu vai ei ja kuka on kustantaja. Tiedon siitä, onko teos kustannettu ja kuka kustantaja on, löytää yleensä nuotin ensimmäiseltä sivulta (ks. pieni julkaisukieli-suomi-sanakirja), julkaistulta äänitteeltä (esim. cd-tai vinyylilevy), latauspalveluiden tekijätiedoista tai netin hakupalveluista. HUOM! Sävellys voi olla kustantamaton, vaikka teksti on kustannettu tai toisin päin.

Ole yhteydessä säveltäjään tai jos teos on kustannettu, tämän kustantajaan, ja pyydä tältä sovituslupa sekä lupa valmistaa teoskappaleita graafisessa muodossa (joko lupa yhteen nuottikuvaan, jonka toimitat sovituksen tilaajalle tai lupa tilaajan useampiin nuottikappaleisiin) ja sovi olennaisista asioista  käyttämällä pohjaa sovitusluvan myöntämiseen.

 Pyydä lisäksi kaikilta teoksen muilta oikeudenhaltijoilta (mahdollien sanoittaja, kääntäjä ja alkuperäinen sovittaja, jos tehtävä sovitus perustuu jo tehtyyn sovitukseen) lupa valmistaa teoksesta kappaleita graafisessa muodossa sovittamisen yhteydessä.

 Kotimaiset kustantamattomat teokset (manukset): Selvitä tekijän, perikunnan edustajan tai muun oikeudenhaltijan yhteystiedot. Tarvittaessa saat ne  Teoston asiakaspalvelusta.

 Kotimaiset kustannetut teokset: Etsi kustantajan yhteystiedot. Kotimaisten musiikkikustantajien yhteystietoja löydät Suomen Musiikkikustantajat ry:n nettisivuilta, tekijöiden yhteystietoja voit tiedustella Teoston asiakaspalvelusta.

Jos et löydä kustantajatietoa tai jäät epävarmaksi siitä, onko sävellys kustannettu, kustannustiedot saat helpoiten soittamalla Teostoon. Jos lähipiirissäsi on Teoston musiikintekijäasiakas, voit palveluksena pyytää häntä tarkastamaan asian, sillä  tekijät pääsevät omilla tunnuksillaan katsomaan kustantajatiedot suoraan Teoston järjestelmästä kohdasta ”Yleinen teoshaku”. HUOM! Tekijät eivät aina muista antaneensa tiettyjä oikeuksiaan kustantajalle ja saattavat siksi myöntää luvan, vaikkei heillä enää ole oikeutta kyseistä lupaa myöntää. Siksi on tärkeää pyytää kustannetun teoksen lupa kustantajalta.

 Jos tilaat sovituksen, olet sopinut sovitustyön korvauksesta. Sovitustyö korvataan aina joko työkorvauksena verokortilla tai laskutettuna. Jos sovituksen tekee esimerksiki oma johtajanne, sovituspalkkiosta on hyvä sopia erikseen ellei asiasta ole sovittu työsopimuksessa. HUOM! Työkorvaus ei kerrytä sosiaaliturvaa ja eläkettä. Laskutuksen arvonlisäverollisuudesta on olemassa kahta eri käytäntöä, mutta koska asiasta ei ole selkeää verohallinnon ohjetta eikä korkeimman oikeuden päätöstä, Suomen Musiikintekijät suosittelee lisäämään laskuun arvonlisäveron määrän.

Sovittajan kanssa kannattaa tehdä sovitustilaussopimus. Mallipohja on tulossa pian näille sivuille!

 Jos teet sovituksen itse, lue lisää Suomen Musiikintekijöiden sivulta sovittajaa koskevista asioista Teoston tilitys- ja jakosäännössä. Ilmoita saamasi sovituslupa ja mahdolliset korvausosuudet Teoston asiakaspalveluun omateosto(at)teosto.fi. Teoksen kustantaja tai säveltäjä tekee sovituksestasi teosilmoituksen.

 Ulkomaiset teokset:

Selvitä, kuka luvan myöntää.

 • Kun sovitettava teos on ulkomainen, luvan myöntää tavallisesti se teoksen kustantaja, jolla on teoksen kustannusoikeudet Suomea varten. Tämä kustantaja saattaa olla esim. Suomessa (esim. Warner Chappel Music Finland) tai vaikkapa Ruotsissa (esim. Warner Music Sweden).
 • Jos tällaista kustantajaa ei ole, lupa on pyydettävä teoksen alkuperäiseltä kustantajalta tai suoraan teoksen tekijöiltä.
 • Yhteystiedot löydät kustantajan kotisivuilta. Muiden oikeudenhaltijoiden yhteystietojen saaminen voi olla haastavaa. Voit pyytää apua niiden saamiseen Teostosta tai tarvittaessa paikallisista tekijänoikeusjärjestöistä tai säveltäjien etujärjestöistä.

Pyydä lupaa kirjoittamalla sähköposti englanniksi.

 • Mainitse lupakyselyssä mahdollisimman paljon tietoa: mihin tarkoitukseen sovitus tehdään (esitys, äänite tms.), kuka sovituksen tekee/on tehnyt, kuka sen tulee esittämään ja toimita sovitus kuunneltavaksi.
 • Muista pyytää lupa teoskappaleen valmistamiseen graafisessa muodossa sovittamisen yhteydessä. Jos sovituksella on tilaaja, esim. kuoro tai orkesteri, voit sopia samalla tilaajan nuottikappaleista tai sopia, että tilaaja on suoraan yhteydessä kustantajaan laulajien/soittajien nuottikappaleista.
 • Lupaa kannattaa kysyä ajoissa. Ulkomaisiin teoksiin luvan hakeminen saattaa vaatia hieman kärsivällisyyttä, koska vastausajat ovat usein huomattavasti pidemmät kuin kotimaisissa lupakyselyissä.

Jos teet sovituksen itse ja olet Teoston asiakas, ilmoita saamasi lupa ja mahdolliset osuudet Teostolle. Lähetä saamasi lupa sähköpostitse osoitteseen omateosto(at)teosto.fi

 Lähettämällä sähköpostia Teoston Oikeudenomistajapalveluihin saat tarvittaessa apua sovituslupaan liittyvissä asioissa.

Sivun alkuun ↑

Teemme tai tilaamme soitinnuksen, orkestraation, instrumentaation tai siirron toiselle kuoromuodolle

Onhan kyse varmasti soitinnuksesta, orkestraatiosta, instrumentaatiosta tai siirrosta toiselle kuoromuodolle eikä sovituksesta? Lue lisää sivulta Muuntelu.

Sivun alkuun ↑

Muutamme teoksen sanoitusta tai tekstiä

 Tekijällä on oikeus päättää teoksensa muuntelusta, tarvitset luvan oikeudenomistajalta.

 Kaikki on kunnossa, kun

 ks. ohjeet Teemme tai tilaamme käännöksen tekstistä

 

Sivun alkuun ↑

Teemme tai tilaamme käännöksen tekstistä

 Tekijällä on oikeus päättää teoksensa muuntelusta, tarvitset luvan alkuperäisen tekstin oikeudenomistajalta.

 Onko teksti kustantamaton vai kustannettu? ks. Julkaistu / kustannettu vai julkaisematon teos?

 Kaikki on kunnossa, kun

 Kotimainen kustantamaton teksti: olet saanut käännösluvan alkuperäiseltä tekstinkirjoittajalta ja maksanut mahdollisen lupamaksun.

Kotimainen kustannettu teksti: olet saanut käännösluvan kustantajaltaja ja maksanut mahdollisen lupamaksun.

 Ulkomainen teksti: olet saanut käännösluvan oikeudenhaltijalta ja maksanut mahdollisen lupamaksun.

Jos tilaat käännöksen, olet sopinut käännöstyön korvauksesta ja maksanut korvauksen verokortilla tai laskulla.

 Toimi näin:

 Selvitä, onko teksti kustannettu vai ei ja kuka on kustantaja. Tiedon siitä, kuka teoksten kustantaja on, löytää yleensä nuotin ensimmäiseltä sivulta (ks. pieni julkaisukieli-suomi-sanakirja), julkaistulta äänitteeltä (esim. cd-tai vinyylilevy), latauspalveluiden tekijätiedoista tai netin hakupalveluista. HUOM! Teksti voi olla kustantamaton, vaikka sävellys on kustannettu tai toisin päin. Jos et löydä kustantajatietoa tai jäät epävarmaksi siitä, onko teksti kustannettu, kustannustiedot saat helpoiten soittamalla Teostoon. Jos lähipiirissäsi on Teoston musiikintekijäasiakas, voit palveluksena pyytää häntä tarkastamaan asian, sillä  tekijät pääsevät omilla tunnuksillaan katsomaan kustantajatiedot suoraan Teoston järjestelmästä kohdasta ”Yleinen teoshaku”. HUOM! Tekijät eivät aina muista antaneensa tiettyjä oikeuksiaan kustantajalle ja saattavat siksi myöntää luvan, vaikkei heillä enää ole oikeutta kyseistä lupaa myöntää. Siksi on tärkeää pyytää kustannetun teoksen lupa kustantajalta.

 Kotimaiset kustantamattomat teokset (manukset): Selvitä tekijän, perikunnan edustajan tai muun oikeudenhaltijan yhteystiedot. Tarvittaessa saat ne  Teoston asiakaspalvelusta.

 Kotimaiset kustannetut teokset: Etsi kustantajan yhteystiedot. Kotimaisten musiikkikustantajien yhteystietoja löydät Suomen Musiikkikustantajat ry:n nettisivuilta, tekijöiden yhteystietoja voit tiedustella Teoston asiakaspalvelusta.

 Ulkomaiset teokset: Ulkomaisten kustantajien yhteystiedot löydät kustantajan kotisivuilta. Muiden oikeudenhaltijoiden yhteystietojen saaminen voi olla haastavaa. Voit pyytää apua niiden saamiseen Teostosta tai tarvittaessa paikallisista tekijänoikeusjärjestöistä tai säveltäjien etujärjestöistä.

Mainitse lupakyselyssä mahdollisimman paljon tietoa: mihin tarkoitukseen käännös tehdään (esitys, äänite tms.), kuka käännöksen tekee/on tehnyt, kuka sen tulee esittämään sekä kerro, onko käännös tehty alkuperäistä sanoitusta mukaellen vai onko sitä kenties muutettu ja missä määrin.

Lupaa kannattaa kysyä ajoissa. Ulkomaisiin teoksiin luvan hakeminen saattaa vaatia hieman kärsivällisyyttä, koska vastausajat ovat usein huomattavasti pidemmät kuin kotimaisissa lupakyselyissä.

 Jos teet käännöksen itse ja olet Teoston asiakas, ilmoita saamasi lupa ja mahdolliset osuudet Teostolle. Lähetä saamasi lupa sähköpostitse osoitteseen omateosto(at)teosto.fi

Sivun alkuun ↑