Sanat ja tekstit

→ Painamme konsertissa tms. tekstin kanssa esitettyjen teosten sanoja tai tekstejä konsertin fyysiseen käsiohjelmaan
→ Käytämme laulujen sanoja ja/tai käännöksiä käsiohjelmassa konsertissa, jossa emme esitä ko. teosta tekstin kanssa, digitaalisessa käsiohjelmassa, levyvihkosessa tms.
→ Jaamme kuorokonsertissa laulun sanat yleisölle yhteislaulua varten teokseen, jonka itsekin esitämme tekstin kanssa
→ Jaamme konsertissa yleisölle sanat yhteislauluun, jota emme itse esitä mukana tekstin kanssa
→ Käytämme ei-markkinoinnillisessa tarkoituksessa kirjallisia tekstejä/tekstilainauksia kirjoista, runoista tms. tai sävellysteoksista, joiden tekstiä ei ole kirjoitettu ko. sävellystä varten ja joiden tekstiä ei ole kustannettu osana nuottia
→ Käytämme konserttimainonnassa tai vastaavassa kirjallisia tekstejä/tekstilainauksia kirjoista, runoista tms. tai sävellysteoksista, joiden tekstiä ei ole kirjoitettu ko. sävellystä varten ja joiden tekstiä ei ole kustannettu osana nuottia
→ Teemme oman laulujen sanat sisältävän laulukirjan, monisteen, vihkosen, digitaalisen koonnin tai näytämme sanoja teknisin apuvälinein tms.

Painamme konsertissa tms. tekstin kanssa esitettyjen teosten sanoja tai tekstejä konsertin fyysiseen käsiohjelmaan

Tekijänoikeuslaki (24 §) mahdollistaa konsertissa tai vastaavassa esitetyn sävellysteoksen sanojen painamisen fyysiseen konserttiohjelmaan, jos kyseinen teos esitetään tilaisuudessa nimenomaan tekstin kanssa ja jos käsiohjelma tai vastaava valmistetaan painamalla tai valokopioimalla tai muulla vastaavalla menetelmällä. Poikkeus ei koske digitaalisesta valmistettua käsiohjelmaa (esim. vain konserttiyleisölle PDF-muodossa lähetettävää käsiohjelmaa tai esim. konserttitilassa näytölle, ruudulle, seinälle tms. digitaalisella näytöllä heijastettavaa käsiohjelmaa. HUOM! 24 § ei koske konserttimainontaa tai muuta käyttötilannetta.

 Onko käsiohjelma fyysinen (painettu, valokopioitu tms.) vai onko se digitaalinen?

 Esitetäänkö teos, jonka sanat konserttiohjelmaan halutaan painaa, kyseisessä tilaisuudessa sanojen kanssa?

 Onko kyse siitä, että osa sanoista painetaan käsiohjelmaan yhteislaulua varten yleisölle? Ks. Jaamme kuorokonsertissa laulun sanat yleisölle yhteislaulua varten

  Kaikki on kunnossa, kun:

 jos olet valmistanut käsiohjelman painamalla, valokopioimalla tai muulla vastaavalla menetelmällä ja esitätte kyseisen teoksen konsertissa tms. tilaisuuden sanojen kanssa, voit käyttää sanoja käsiohjelmassa vapaasti. Et tarvitse oikeudenomistajan lupaa.

 jos valmistat käsiohjelman muulla tavoin kuin painamalla, valokopioimalla tai muulla vastaavalla tavalla tai jos et esitä kyseistä teosta tilaisuudessa, jossa käsiohjelma jaetaan tai et esitä sitä sanojen kanssa, katso ohjeet Käytämme laulujen sanoja ja/tai käännöksiä käsiohjelmassa muulla tavoin kuin yllä mainituissa tilanteissa, levyvihkosessa tms.

Sivun alkuun ↑

Käytämme laulujen sanoja ja/tai käännöksiä käsiohjelmassa konsertissa, jossa emme esitä ko. teosta tekstin kanssa, digitaalisessa käsiohjelmassa, levyvihkosessa tms.

  Kaikki on kunnossa, kun:

 olet toiminut oman nuottijulkaisun tekemistä koskevien ohjeiden mukaan sillä erolla, että tarvitsette luvan vain sanoituksen julkaisemiseen. Ks. Teemme oman fyysisen tai digitaalisen nuottijulkaisun (nuotit sisältävän laulu- tai soittovihkon)

Sivun alkuun ↑

Jaamme kuorokonsertissa laulun sanat yleisölle yhteislaulua varten teokseen, jonka itsekin esitämme tekstin kanssa

 Onko konsertissa fyysinen painettu tai valokopioitu käsiohjelma?

  Kaikki on kunnossa, kun:

 jos konsertissa fyysinen painettu tai valokopioitu käsiohjelma, josta ilmenee tilaisuuden ohjelma ja teostiedot ja kuoro laulaa teoksessa mukana sanoilla, voit käyttää sanoja käsiohjelmassa vapaasti Tekijänoikeuslain (24 §) rajoitussäännöksen mukaisesti (ks. Painamme konsertissa tms. tekstin kanssa esitettyjen teosten sanoja tai tekstejä konsertin fyysiseen käsiohjelmaan). Et tarvitse oikeudenomistajan lupaa.

 muussa tapauksessa (esim. ei ole käsiohjelmaa, josta kävisi ilmi tilaisuuden ohjelma ja teostiedot, käsiohjelma on digitaalinen, ette itse laula mukana, kyseessä on yhden tai ihan muutaman teoksen sijasta yhteislauluvihko), ks. ohje Käytämme laulujen sanoja ja/tai käännöksiä käsiohjelmassa muulla tavoin kuin yllä mainituissa tilanteissa, levyvihkosessa tms.

Sivun alkuun ↑

Jaamme konsertissa yleisölle sanat yhteislauluun, jota emme itse esitä mukana tekstin kanssa

  Kaikki on kunnossa, kun:

 noudatat ohjetta Käytämme laulujen sanoja ja/tai käännöksiä käsiohjelmassa muulla tavoin kuin yllä mainituissa tilanteissa, levyvihkosessa tms.

Sivun alkuun ↑

Käytämme ei-markkinoinnillisessa tarkoituksessa kirjallisia tekstejä/tekstilainauksia kirjoista, runoista tms. tai sävellysteoksista, joiden tekstiä ei ole kirjoitettu ko. sävellystä varten ja joiden tekstiä ei ole kustannettu osana nuottia

 Jos teksti on kirjoitettu kyseistä sävellysteosta varten ja nuotti ja sen osana sanoitus on kustannettu, kyseisen kokonaisteoksen oikeudet ovat nuottikustantajalla eli lupaa tulee kysyä normaaliin tapaan tältä. Jos teksti kuitenkin on kirjoitettu alun perin muuhun yhteyteen eli esim. itsenäisenä runona tai osana runokokoelmaan, lupa tulee pyytää alkuperäisen tekstin, esim. runokirjan, kustantajalta.

 Onhan kyse tekstin käyttämisestä tapahtumamateriaaleissa, esim. käsiohjelmassa, ei yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien julkaisemisesta osana uutta julkaisua? Jos kyse on jostain muusta käytöstä, joka koskee muutoin kuin osana nuottia kustannettua tekstiä, hake käyttötarkoitukseen sopiva lupa Sanaston sivuilta.

  Kaikki on kunnossa, kun:

jos käytät tekstilainausta käsiohjelmassa, jonka valmistat painamalla, valokopioimalla tai muulla vastaavalla menetelmällä ja esitätte kyseisen teoksen konsertissa tms. tilaisuuden sanojen kanssa, voit käyttää sanoja käsiohjelmassa vapaasti. Et tarvitse oikeudenomistajan lupaa.

 jos kyse on tekstin käyttämisestä muussa kuin yllä mainitussa tilanteessa, olet toiminut alla olevien ohjeiden mukaan:

 kustantamattomat nuotit, joiden tekstiä ei ole kustannettu muuallakaan tai kustannetut nuotit, joiden tekstiä ei ole kustannettu osana nuottia: olet kysynyt luvan tekstin tekijältä/ oikeudenhaltijalta.

 kustannetut nuotit, joiden tekstiä ei ole kustannettu osana nuottia, vaan se on kustannettu muualla: olet saanut luvan Sanastosta, jos tekstin tekijä on Sanaston asiakas. Jos tekijä ei ole Sanaston asiakas (ei ole antanut Sanastolle valtakirjaa), olet saanut luvan suoraan tekijältä.

 Toimi näin

 Tiedon siitä, onko sanoitus kustannettu osana nuottia tai esim. ainoastaan julkaistu, löydät yleensä nuotin ensimmäiseltä sivulta (ks. pieni julkaisukieli-suomi-sanakirja)

 Jos tietoa ei löydy nuotista tai jäät epävarmaksi siitä, onko sanoitus kustannettu osana nuottia, kustannustiedot saat helpoiten soittamalla Teostoon.

Jos tekstiä ei ole kustannettu osana nuottia, voit yrittää selvittää verkon hakukoneilla, onko teksti kustannettu esim. runokirjana. Voit kysyä asiaa myös Sanastosta. Jos tiedät, että teos on kustannettuna, voit joko tiedustella etukäteen Sanaston asiakaspalvelusta, onko tekijän heidän asiakkaansa tai hakea lupaa suoraan Sanastosta (Hae lupaa tekstin käyttöön tapahtumamateriaaleissa). Sanasto ilmoittaa hakemuksesi saatuaan, onnistuuko luvan myöntäminen heidän kauttaan vai ei. Saat sähköpostitse ilmoituksen luvan myöntämisestä. Myönnetystä käyttöluvasta Sanasto laatii kanssasi sopimuksen. Jos Sanasto ei voi myöntää lupaa, kysy lupa suoraan tekijältä.

Sivun alkuun ↑

Käytämme konserttimainonnassa tai vastaavassa kirjallisia tekstejä/tekstilainauksia kirjoista, runoista tms. tai sävellysteoksista, joiden tekstiä ei ole kirjoitettu ko. sävellystä varten ja joiden tekstiä ei ole kustannettu osana nuottia

 Pääsääntö on, että tekstin tai tekstikatkelman käyttöön konserttimainonnassa tai vastaavassa tarvitaan tekstin kirjoittajan lupa. Joissakin tilanteissa luvan kirjailijan tai runoilijan puolesta voi saada Sanaston kautta.

  Kaikki on kunnossa, kun:

 Kysy Sanastosta, voivatko he myöntää luvan käyttötarkoitukseesi. Hae lupa Sanastosta (Hae lupaa tekstin käyttöön tapahtumamateriaaleissa). Sanasto ilmoittaa hakemuksesi saatuaan, onnistuuko luvan myöntäminen heidän kauttaan vai ei. Jos Sanasto ei voi myöntää lupaa, kysy lupa suoraan tekijältä.

Sivun alkuun ↑

Teemme laulujen sanat sisältävän laulukirjan, monisteen, vihkosen, digitaalisen koonnin tai näytämme sanoja teknisin apuvälinein tms.

 Kun tehdään laulujen sanat sisältäviä monisteita tai fyysisiä tai digitaalisia koonteja, vihkosia tms. tai näytetään sanoja teknisin apuvälinein, tapahtuu teoskappaleen valmistamista ja siihen tarvitaan lupa.

  Kaikki on kunnossa, kun:

 olet toiminut oman nuottijulkaisun tekemistä koskevien ohjeiden mukaan sillä erolla, että tarvitsette luvan vain sanoituksen julkaisemiseen. Ks. Teemme oman fyysisen tai digitaalisen nuottijulkaisun (nuotit sisältävän laulu- tai soittovihkon)

Sivun alkuun ↑