Nuotit

→ Hankimme nuotteja
Käytämme nuotteja nuotinlukuohjelmalla (esim. forScore) padilla tai muulla sähköisellä laitteella
Ylläpidämme fyysistä nuottiarkistoa
Ylläpidämme sähköistä nuottiarkistoa
Puhtaaksikirjoitamme tai -kirjoitutamme digitaalisesti käsin kirjoitetun julkaisemattoman nuotin
Valmistamme esitysmateriaalin tilaamastamme sävellyksestä tai sovituksesta
Teemme oman fyysisen tai digitaalisen nuottijulkaisun (nuotit sisältävän laulu- tai soittovihkon tai -kirjan)
Yleisohje

Hankimme nuotteja

 Lue lisää tietopankista Nuotit.

Onko kyseessä tekijänoikeuden suojaama teos (ks. Tekijänoikeudet), vapaa teos (ks. Mikä on Public Domain?) tai teos, jonka käytön mahdollistaa CC-lisenssi (ks. Mitä ovat Creative commons – eli CC-lisenssit)?

  Onko nuotti julkaistu/kustannettu vai julkaisematon teos?

 Onko julkaisematon teos saatettu yleisön saataville julkisesti esittämällä tai julkaistulla tallenteella?

 Onko julkaistun nuotin kaikki luovat osuudet kustannettu vai ei?

  Onko nuotti painettu fyysinen nuotti vai digitaalinen?

 Onko kyse nuottien eli teoskappaleiden valmistamisesta tilaamastanne sävellyksestä tai sovituksesta?

  Tarvitsetko yhden teoksen nuotin kokoelmasta?

 Onko painos loppuunmyyty?

  Käytättekö nuotteja organisaatiossa, jota koskee Kopioston kopiointilupa?

  Kaikki on kunnossa, kun

Teokset, joiden suoja-aika ei ole voimassa sekä vapaat teokset (PD/DP): kopioit vapaasti.

 CC-lisenssi: kopioit ja käytät lisenssin ehtojen mukaan.

Julkaisemattomat fyysiset tai digitaaliset nuotit:

HUOM! Jos tekijä ei kuulu Teostoon tai sen sisarjärjestöön, julkaisemattoman teoksen käytöstä sopiessa kannattaa samalla sopia muista käyttöluvista yllä mainittua pohjaa käyttäen.

HUOM! Muistathan aina tarkastaa, onko tekijä liittynyt Teoston asiakkaaksi sen jälkeen, kun olette sopineet julkaisemattoman teoksen käytöstä tai onko teos julkaistu tai kustannettu. Säveltäjän/sovittajan kanssa julkaisemattoman teoksen käytöstä sovittu on voimassa vain siihen asti, kun teos on julkaisematon. Vastaavasti käyttöluvat, jotka Teostoon kuulumaton tekijä on myöntänyt, lakkaavat olemasta voimassa tekijän liityttyä Teoston asiakkaaksi.

Julkaistut painetut fyysiset nuotit: olet ostanut jokaiselle kuorosi, orkesterisi tai yhtyeesi jäsenelle alkuperäisen painetun nuottikappaleen. Käytätte vain näitä nuotteja, ellette toimite organisaatiossa, jota koskee Kopioston kopiointilupa, joka sallii kopioinnin silloin, kun kaikilla kokoonpanon jäsenillä on alkuperäiset nuotit.

 Julkaistut digitaaliset nuotit: olet ostanut jokaiselle kuorosi, orkesterisi tai yhtyeesi jäsenelle luvallisen nuottikappaleen eli teillä on käyttölisenssi käyttäjiä vastaavalle määrälle sekä kuitti tai muu tosite tästä tallessa. Käytätte nuotteja vain lisenssin ehtojen mukaisesti.

 Tilaussävellykset ja -sovitukset: olet sopinut nuottien valmistamisesta tilaussopimuksessa ja toimit sopimuksen mukaan. Jos tilaamanne teos myöhemmin julkaistaan tai kustannetaan, teillä on silti oikeus käyttää käsikirjoituksesta valmistettua nuottia. Halutessanne voitte ostaa myös painetut nuotit. Kustantajan kanssa voi neuvotella alennushinnasta, kun kyse on teidän tilausteoksestanne.

 Yksi nuotti kokoelmasta: Ota yhteys kokoelman julkaisijaan ja kysy mahdollisuutta ostaa yksittäinen nuotti kokoelmasta. Sulasolin kokoelmien osalta tämä on mahdollista. Huomaathan, että yksittäisen sävellysteoksen kustantaja ei välttämättä ole sama kuin kokoelman julkaisija. Kustantajatieto löytyy yleensä kyseisen nuotin ensimmäiseltä sivulta. Sitä voi tarvittaessa myös kysyä Teostosta tai Suomen Musiikkikustantajat ry:stä. Kun kyse on kokoelmasta, kannattaa olla ensimmäiseksi yhteydessä kokoelman julkaisijaan. Julkaisijalla saattaa olla oikeus myydä kyseistä teosta myös irtonuottina tai ainakin julkaisija osaa kertoa, kuka teoksen kustantaja on.

 Loppuunmyyty painos: ota yhteyttä kustantajaan ja kysy, onko teoksesta mahdollista ottaa erillispainos tai onko kopiointi kustantajan luvalla korvausta vastaan mahdollista. Lupa on hyvä pyytää kirjallisena ja merkitä nuottiin. Huomaathan, että sävellysteoksen kustantaja ei välttämättä ole sama kuin julkaisun kustantaja tai julkaisija. Kustantajatieto löytyy yleensä kyseisen nuotin ensimmäiseltä sivulta. Sitä voi tarvittaessa myös kysyä Teostosta tai Suomen Musiikkikustantajat ry:stä.

 Kopioston kopiointiluvalla: hankit nuotit, kuten yllä, mutta voit hyödyntää tiettyjä rajattuja poikkeuksia toimintaasi koskevan Kopiston kopiointiluvan lupaehtojen mukaisesti, jos toimit

 • varhaiskasvatuksessa
 • esi- ja perusopetuksessa
 • toisen asteen koulutuksessa (lukiokoulutus, ammatillinen koulutus)
 • korkeakoulussa (yliopistot, ammattikorkeakoulut)
 • vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
 • taiteen perusopetusta antavassa oppilaitoksessa
 • evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä
 • Suomen ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnassa
 • muussa uskonnollisessa yhteisössä, joka on hankkinut Kopioston kopiointiluvan nuottien kopioimiseen
  Ks. Nuottien kopiointi Kopioston kopiointiluvalla

 Toimi näin

 Ks. Yleisohje, joka on linkitetty yllä tilanteisiin, joita se koskee.

Sivun alkuun ↑

Käytämme nuotteja nuotinlukuohjelmalla (esim. forScorella) padilla tai muulla sähköisellä laitteella

 Lue lisää tietopankista Nuotit.

Onko kyseessä tekijänoikeuden suojaama teos (ks. Tekijänoikeudet), vapaa teos (ks. Mikä on Public Domain?) tai teos, jonka käytön mahdollistaa CC-lisenssi (ks. Mitä ovat Creative commons – eli CC-lisenssit)?

  Onko nuotti julkaistu/kustannettu vai julkaisematon teos?

Onko nuotti painettu fyysinen nuotti vai digitaalinen?

 Onko julkaistun nuotin kaikki luovat osuudet kustannettu vai ei?

  Kaikki on kunnossa, kun:

Teokset, joiden suoja-aika ei ole voimassa sekä vapaat teokset (PD/DP): käytät nuotteja vapaasti.

 Teokset, joilla on CC-lisenssi: käytät nuotteja lisenssin ehtojen mukaan.

 Julkaisemattomat nuotit: olet saanut kaikilta tekijöiltä luvan sekä tallentaa nuotin digitaalisesti että käyttää nuottia digitaalisesti. Varmista, että sinulla on lupa kaikille kokoonpanosi jäsenille.

 Julkaistut painetut fyysiset nuotit: olet saanut kustantajalta luvan sekä tallentaa nuotin digitaalisesti että käyttää nuottia digitaalisesti. Varmista, että sinulla on lupa kaikille kokoonpanosi jäsenille. Jos teoksessa on jokin luova osuus (sävellys, sanoitus, mahdollinen käännös tai sovitus), jota ei ole kustannettu, olet saanut vastaavat luvat oikeudenomistajilta.

 Julkaistut digitaaliset nuotit: jos nuotin lisenssi/ hankintasopimus sallii digitaalisen käytön. Ehdot määrittelevät,  miten nuottia saa käyttää eli saako sen esim. vain tulostaa vai saako sitä käyttää digitaalisena ja kuinka monelle käyttöoikeus on hankittu.

 Toimi näin

 Ks. Yleisohje, joka on linkitetty yllä tilanteisiin, joita se koskee.

Sivun alkuun ↑

Ylläpidämme fyysistä nuottiarkistoa

 Lue lisää tietopankista Nuotit.

Onko kyseessä tekijänoikeuden suojaama teos (ks. Tekijänoikeudet), vapaa teos (ks. Mikä on Public Domain?) tai teos, jonka käytön mahdollistaa CC-lisenssi (ks. Mitä ovat Creative commons – eli CC-lisenssit)?

  Onko nuotti julkaistu/kustannettu vai julkaisematon teos?

  Onko nuotti painettu fyysinen nuotti vai digitaalinen?

 Onko julkaistun nuotin kaikki luovat osuudet kustannettu vai ei?

  Kaikki on kunnossa, kun:

Teokset, joiden suoja-aika ei ole voimassa sekä vapaat teokset (PD/DP):  arkistoit nuotteja vapaasti.

 Teokset, joilla on CC-lisenssi: toimit lisenssin ehtojen mukaan.

 Julkaisemattomat nuotit: olet saanut kaikilta tekijöiltä luvan käyttää teosta ja valmistaa nuotista kappaleita kuorosi, orkesterisi tai yhtyeesi jäsenille.

 Julkaistut painetut fyysiset nuotit: olet ostanut jokaiselle kuorosi, orkesterisi tai yhtyeesi jäsenelle alkuperäisen painetun nuottikappaleen ja käytätte vain näitä nuotteja ellette toimite organisaatiossa, jota koskee Kopioston kopiointilupa, joka sallii kopioinnin silloin, kun kaikilla kokoonpanon jäsenillä on alkuperäiset nuotit.

Julkaistut digitaaliset nuotit: olet ostanut ja maksanut lisenssin myös nuottiarkistokappaleelle. Käytätte nuotteja vain lisenssin ehtojen mukaisesti.

 Toimi näin

 Ks. Yleisohje, joka on linkitetty yllä tilanteisiin, joita se koskee.

Sivun alkuun ↑

Ylläpidämme sähköistä nuottiarkistoa

 Lue lisää tietopankista Nuotit.

Sähköisen nuottiarkiston tekemiseen tarvitset aina nuottien oikeudenhaltijoiden luvat.

Onko kyseessä tekijänoikeuden suojaama teos (ks. Tekijänoikeudet), vapaa teos (ks. Mikä on Public Domain?) tai teos, jonka käytön mahdollistaa CC-lisenssi (ks. Mitä ovat Creative commons – eli CC-lisenssit)?

  Onko nuotti julkaistu/kustannettu vai julkaisematon teos?

 Onko julkaistun nuotin kaikki luovat osuudet kustannettu vai ei?

 Toimitko oppilaitoksessa tai uskonnollisessa yhteisössä, jolla on Kopioston kopiointilupa?

  Kaikki on kunnossa, kun:

 Nuottiarkisto: nuottiarkisto on suojattu salasanalla, joka on vain kuoron, orkesterin tai yhtyeen jäsenten ja johtajan tiedossa.

 Teokset, joiden tekijänoikeussuoja ei ole voimassa ja vapaat teokset:  arkistoit nuotteja vapaasti.

 Teokset, joilla on CC-lisenssi: toimit lisenssin ehtojen mukaan.

 Julkaisemattomat ja kustantamattomat nuotit: olet saanut kaikilta tekijöiltä luvan sekä nuotin digitoimiseen että sen käyttämiseen digitaalisesti. Varmista, että sinulla on lupa kaikille kokoonpanosi jäsenille ja arkistokappaleelle.

 Kustannetut painetut nuotit: olet saanut kustantajalta (omistaa graafiset oikeudet) luvan sekä nuotin digitoimiseen että sen käyttämiseen digitaalisesti. Varmista, että sinulla on lupa kaikille kokoonpanosi jäsenille ja arkistokappaleelle. Jos teoksessa on jokin luova osuus (sävellys, sanoitus, käännös tai sovitus), jota ei ole kustannettu, olet saanut vastaavat luvat oikeudenomistajalta.

 Kustannetut digitaaliset nuotit: olet ostanut jokaiselle kokoonpanosi jäsenelle luvallisen nuottikappaleen eli teillä on käyttölisenssi/hankintasopimus käyttäjiä vastaavalle määrälle sekä arkistokappaleelle ja kuitti tai muu tosite tästä tallessa. Käytätte nuotteja vain lisenssin/ hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 Oppilaitokset ja uskonnolliset yhteisöt, joilla on Kopioston kopiointilupaKopiointilupa koskee painettuja nuottijulkaisuja, laulukirjoja, musiikinoppikirjoja tms. sekä luvallisesti netissä vapaasti eli kenen tahansa saatavilla olevia nuotteja/laulun sanoja. Kopiointilupa ei koske digitaalisia nuotteja. Niitä koskevat niiden omat lisenssit tai hankintasopimukset.

Kopiointiluvalla saat skannata ja tallentaa nuotin opetusta varten suljetulle oppimisalustalle oman opetusryhmän saataville kurssin/opintojakson tai peruskouluissa lukuvuoden ajaksi.

Kopiointiluvallakaan et saa tehdä nuoteista digitaalisia aineistopankkeja, esimerkiksi sähköistä nuottiarkistoa. Sähköisen nuottiarkiston tekemisestä tulee sopia erikseen oikeudenhaltijoiden kanssa.

 Toimi näin

 Ks. Yleisohje, joka on linkitetty yllä tilanteisiin, joita se koskee.

Sivun alkuun ↑

Puhtaaksikirjoitamme tai -kirjoitutamme tietokoneella käsin kirjoitetun julkaisemattoman nuotin

  Kaikki on kunnossa, kun:

olet  saanut teoskappaleen valmistamiseen luvan kaikilta tekijöiltä ja maksanut mahdollisen korvauksen. Muista, että tarvitset luvan sekä teoksen digitaaliseen muotoon saattamiseen että digitaalisen nuotin teoskappaleiden valmistamiseen.

 jos tilaat nuotin puhtaaksi kirjoituksen nuottigraafikolta, olet maksanut tälle korvauksen. Tariffreihin voit katsoa apua Suomen Nuottigraafikot ry:n sivuilta. Tämä ei suoraan liity tekijänoikeuksiin. Kun ostat nuotinpiirron, nuottigraafikolle ei synny tekijänoikeuksia. Jos teos julkaistaan tai kustannetaan, julkaisija tai kustantaja voi ostaa piirretyn nuotin teiltä korvausta vastaan. Jos julkaiset tai kustannat nuotin itse, sovi tekijöiden kanssa graafisten oikeuksien siirtymisestä sinulle. On hyvä sopia, saatko julkaisijana/ kustantajana yksinoikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa teos yleisön saataviin.

Sivun alkuun ↑

Valmistamme esitysmateriaalin tilaamastamme sävellyksestä tai sovituksesta

 Lue lisää ohjepankista Sävellykset, sovitukset, käännökset ja tekstimuutokset.

  Kaikki on kunnossa, kun:

 toimit niin sävellys- tai sovitustilaussopimuksessa olet tekijän kanssa sopinut. Muista sopia asiasta myös mahdollisen tekstin osalta.

ks. muuten ohje Puhtaaksikirjoitamme tai -kirjoitutamme tietokoneella käsin kirjoitetun julkaisemattoman nuotin

Sivun alkuun ↑

Tilaamamme sävellys tai sovitus kustannetaan

 Suomen Säveltäjien sävellystilaussopimuksessa sanotaan, ”Mikäli teos kustannetaan, materiaalin käytöstä tulee sopia uudelleen.”

 Oletteko sopineet tilaussopimuksessa tilanteesta, jossa teos kustannetaan?

  Kaikki on kunnossa, kun:

 toimit niin kuin olette tilaussopimuksessa sopineet.

käytätte käsikirjoituksesta valmistettuja nuottikappaleita, vaikka tilaamanne teos myöhemmin julkaistaisiin tai kustannettaisiin. Halutessanne voitte ostaa myös painetut nuotit. Kustantajan kanssa voi neuvotella alennushinnasta, kun kyse on teidän tilausteoksestanne.

Sivun alkuun ↑

 

Teemme oman fyysisen tai digitaalisen nuottijulkaisun (nuotit sisältävän laulu- tai soittovihkon)

 Lue lisää tietopankista Nuotit.

Onko kyseessä tekijänoikeuden suojaama teos (ks. Tekijänoikeudet), vapaa teos (ks. Mikä on Public Domain?) tai teos, jonka käytön mahdollistaa CC-lisenssi (ks. Mitä ovat Creative commons – eli CC-lisenssit)?

  Onko nuotti julkaistu / kustannettu vai julkaisematon teos?

 Millaisesta julkaisusta ja käyttötarkoituksesta on kyse? Tuleeko julkaisu vain kuoron, orkesterin tai yhtyeen omaan sisäiseen käyttöön vai onko se julkinen?

 Onko julkaisu maksuton vai maksullinen?

 Onko julkaisu fyysinen, digitaalinen vai sekä että?

 Kuinka suuri painos on?

  Kaikki on kunnossa, kun:

 Teokset, joiden tekijänoikeussuoja ei ole voimassa ja vapaat teokset:  käytät nuotteja vapaasti.

 Teokset, joilla on CC-lisenssi: käytät nuotteja lisenssin ehtojen mukaan.

Julkaisemattomat teokset: olet saanut kaikkien teosten kaikilta tekijöiltä luvan yllä olevien kysymysten mukaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja olet maksanut mahdollisen julkaisulupamaksun. Koska kuorojen, orkestereiden ja yhtyeiden sisäiset illanvietot ja juhlat lasketaan julkisiksi tilaisuuksiksi, teosten esittämistä varten kannattaa pyytää samalla esityslupa. Jos nuottijulkaisu liittyy esim. merkkilauluihin, kvartettiohjelmistoon tms. ja tiedätte tekevänne teoksista treeni- tai stemmaäänitteitä, pyydä samalla tallennuslupaa ja lupaa valmistaa äänitteestä kappaleita.

 Kustantamattomat mutta julkaistut teokset: vaikka nuotti olisi julkaistu, se voi olla joidenkin sen tekijöiden osalta kustantamaton.

 • olet saanut kustantamattoman osuuden tekijältä/ oikeudenhaltijalta luvan yllä olevien kysymysten mukaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja maksanut sen.
 • olet merkinnyt nuottiin tekstin ”Julkaistu tekijän/oikeudenhaltijan luvalla”

 Kustannetut teokset: jos teos on kaikkien sen tekijöiden osalta kustannettu (säv., san., sov., käännös),

 • olet saanut kustantajalta julkaisuluvan ja maksanut sen. Huomioi, että saman teoksen eri tekijöillä, esim. säveltäjällä ja sanoittajalla, voi olla eri kustantaja. Voi myös olla, että jokin teoksen luovista osista on kustannettu ja toisia ei. Esim. sävellys voi olla kustannettu ja sanat eivät tai toisin päin.
 • olet merkinnyt nuottiin tekstin ”Julkaistu kustantajan luvalla” tai ”© [kustantajan nimi], julkaistu kustantajan luvalla”

 Toimi näin

 Tiedon siitä, onko teos kustannettu vai julkaistu, löytää yleensä nuotin ensimmäiseltä sivulta (ks. pieni julkaisukieli-suomi-sanakirja).

 Jos tietoa ei löydy nuotista tai jäät epävarmaksi siitä, onko sävellys, sanoitus, sovitus tai käännös kustannettu, kustannustiedot saat helpoiten soittamalla Teostoon. Jos lähipiirissäsi on Teoston musiikintekijäasiakas, voit palveluksena pyytää häntä tarkastamaan asian, sillä  tekijät pääsevät omilla tunnuksillaan katsomaan kustantajatiedot suoraan Teoston järjestelmästä. Teostosta saat myös oikeudenhaltijoiden yhteystiedot. Tekijät eivät aina muista antaneensa tiettyjä oikeuksiaan kustantajalle ja saattavat siksi myöntää luvan, vaikkei heillä enää ole oikeutta kyseistä lupaa myöntää. Siksi on tärkeää pyytää kustannetun teoksen lupa kustantajalta.

 Toimi näin

 Ks. Yleisohje.

Sivun alkuun ↑

 

Yleisohje, joka on linkitetty yllä tilanteisiin, joita se koskee

 Toimi näin

 Tiedon siitä, onko teos kustannettu vai julkaistu, löytää yleensä nuotin ensimmäiseltä sivulta (ks. pieni julkaisukieli-suomi-sanakirja).

 Jos tietoa ei löydy nuotista tai jäät epävarmaksi siitä, onko sävellys, sanoitus, sovitus tai käännös kustannettu, kustannustiedot saat helpoiten soittamalla Teostoon. Jos lähipiirissäsi on Teoston musiikintekijäasiakas, voit palveluksena pyytää häntä tarkastamaan asian, sillä  tekijät pääsevät omilla tunnuksillaan katsomaan kustantajatiedot suoraan Teoston järjestelmästä. Teostosta saat myös oikeudenhaltijoiden yhteystiedot. Tekijät eivät aina muista antaneensa tiettyjä oikeuksiaan kustantajalle ja saattavat siksi myöntää luvan, vaikkei heillä enää ole oikeutta kyseistä lupaa myöntää. Siksi on tärkeää pyytää kustannetun teoksen lupa kustantajalta.

Sivun alkuun ↑