Käytännön toteutus

Miten tekijänoikeusasiat tulevat käytännössä hoidetuiksi?

 Nimetkää tekijänoikeusvastaava. Hän voi perehtyä Puhtaasti-sivustoon ja huolehtia siitä, että tekijänoikeusasiat tulevat kaikessa toiminnassanne huomioitua.

 Lisätkää kaikki tekijänoikeusasiat toimintanne eri osa-alueita koskeviin ohjeistuksiin, TO DO -listoihin tms.

 Aloittakaa asioihin perehtyminen ja niiden valmistelu hyvissä ajoin.

 Kun teette asioita, esim. järjestätte konsertin yhdessä toisen vastuullisen järjestäjätahon kanssa, muistakaa sopia heti järjestelyiden aluksi, kumpi osapuoli mistäkin asioista tekijänoikeuksien suhteen vastaa. Yleensä tekijänoikeusasioissa voi olla virallisesti vain yksi vastuutaho.

 Sopikaa mahdollisimman monista tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista etukäteen ja kirjallisesti, myös jatkokäyttö ja tilanteet kauempana tulevaisuudessa huomioiden, esim. esiintyjien esiintymissopimuksissa, sävellys- ja sovitustilaussopimuksissa