Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

lisätä tietoisuutta ja tietoa tekijänoikeuksista, tehdä tekijänoikeusasiat näkyviksi ja edistää niiden toteutumista konkreettisesti.

 innostaa mahdollisimman monet kuorot, orkesterit, yhtyeet ja johtajat mukaan matalalla kynnyksellä sillä ajatuksella, että laajan joukon pienillä tekijänoikeusteoilla on suuri vaikutus

 saada
a) toimijat tiedostamaan tilanteet, joissa tekijänoikeusasiat on huomioitava
b) syntymään halu, tapa ja kyky toimia oikein ja
c) jätettyä muistijälki Puhtaasti-sivustosta lisätiedon lähteenä. 

 luoda, ylläpitää ja levittää tekijänoikeuksien toteutumista tukevia toimintatapoja ja käytäntöjä sekä pyrkiä luomaan uusia rahoitusmalleja etenkin luvallisten nuottien hankkimiseen.

 lisätä esitysilmoitusten ja luvallisen nuottimateriaalin käytön lisäksi kaikkien tekijänoikeuksiin liittyvien lupa-asioiden hoitamista (mm. sovitus- ja julkaisuluvat) sekä kaikkinaista tekijänoikeuksien mukaan toimimista.

 saada Puhtaasti-materiaalit leviämään laajasti ja toimimaan tunnisteina, jotka herättävät havahtumaan tekijänoikeuskysymyksiin, innostavat uusia toimijoita mukaan Puhtaasti-toimintaan ja tekevät osallistumisesta musiikkia harrastavien laulajien ja soittajien yhteisen, kollektiivisen mission.

 tehdä tämä kaikki ensin Sulasolin ja Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen piirissä ja ulottaa sama vähitellen muihinkin harrastajamusiikkiliittoihin, liittoihin kuulumattomiin kuoroihin, orkestereihin, yhtyeisiin, soololaulajiin jne. ja myös harrastajamusiikkikentän ulkopuolelle, mm. musiikkioppilaitoksiin.

 hyödyntää hankkeen myötä syntyneitä suoria yhteyksiä kuoroihin ja orkestereihin sekä Puhtaasti-verkoston toimijoihin, toimia viestikanavana ja tukea kuoro- ja orkesterikenttää mahdollisuuksien mukaan muussakin kuin tekijänoikeusasioissa.

 levittää tietenkin samalla kuorolaulun ja orkesterisoiton iloa ja lisätä erityisesti kuoromusiikin ja kuorotaiteen arvostusta. Se, että me itse arvostamme kuorolaulua niin, että maksamme mm. nuoteista, heijastuu varmasti positiivisesti – joko suoraan ja/ tai musiikintekijöiden kautta – myös yleisön ja rahoittajien kuvaan kuoromusiikista harrastuksena ja taidemuotona.

Toiminta-ajatus

 

  1. Rakentavasti
    Lähestytään asioita positiivisesti, auttaen ja tukien sekä kuorojen, orkestereiden ja yhtyeiden arkirealismi ymmärtäen. Luotetaan yhteisöllisyyteen ja vertaiskannustukseen. Tekijänoikeuksien ytimessä on laki, mutta niistä viestimisessä korostetaan rakkautta musiikkiin: kyse on musiikin vaalimisesta.
  2. Pitkäjänteisesti
    Kyse ei ole projektista vaan jatkuvasta toiminnasta, ei vain Sulasolista vaan tekijöiden verkostosta. Työ alkaa nyt ja jatkuu ilman päätepistettä. Vaikka ote on rakentava ja ymmärtävä, hankkeen lähtökohta on jämäkkä ja kiistämätön: “Ei ole vaihtoehtoja”. Pyrkimyksenä on lempeän määrätietoisesti juurruttaa ajattelu-, puhe- ja toimintatavoissa näkyvä kulttuuri, joka ilmentää kaikessa sitä, että tekijänoikeusasioiden hoitaminen on itsestäänselvyys.
  3. Sitoutuen
    Kaiken ytimessä on sitoutuminen. Puhtaasti-toiminta leviää, kun kaikki ottavat sen aidosti asiakseen. Puhtaasti-tunnisteiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen. Tunnisteiden käyttäjä tekee sitoumuksen: ”Vakuutamme, että sitoudumme tekijänoikeusasioiden edistämiseen ja aina tunnisteita käyttäessämme teemme ainakin yhden asian paremmin kuin aiemmin.” Logon käyttöön ei liity muita vaatimuksia eikä valvonta- tai sanktiomenettelyitä.