Säveltäminen

Mitä tekijänoikeuksia ja lupia säveltämisessä on huomioitava?

Jos sävellyksessä käytetään tekijänoikeuden suojaamaa tekstiä, käyttöön tarvitaan lupa oikeudenomistajalta, sillä tekstin tekijällä on oikeus päättää teoksensa käytöstä. Jos tekijän kuolinvuoden päättymisestä on enemmän kuin 70 vuotta, teksti on tekijänoikeudesta vapaa tai sen käyttäminen on sallittu CC-lisenssillä, tekstiä voi käyttää vapaasti.

Jos kappaleeseen haluaa lisätä katkelman jostain olemassa olevasta kappaleesta, siihen tarvitaan aina lupa kappaleen tekijöiltä ja tietyissä tilanteissa myös sen esittäjiltä (jos katkelma on esimerkiksi osa jo levytettyä kappaletta). Lupia voitselvittää Teoston ja Gramexin avulla.

Jos musiikkia tekee erilaisilla musiikinteko-ohjelmilla (kuten GarageBand, Ableton Live tai Logic Pro X), kannattaa tarkastaa niiden sisältämien valmiiden musiikkinäytteiden (sample) käyttöoikeudet kunkin ohjelman käyttöehdoista.