Muuntelu

→ Milloin tarvitset luvan teoksen muunteluun?
→ Mitä on sovittaminen?
→ Mitä on soitintaminen, orkestrointi, instrumentaation tekeminen ja siirtäminen?
→ Mitä on transkription tekeminen eli “plokkaaminen”?
→ Onko tekstin tai sanoituksen kääntäminen muuntelua?

Milloin tarvitset luvan teoksen muunteluun?

Kaikkeen teoksen muunteluun tarvitaan lupa. Teoksen muuntelua ovat esimerkiksi sovittaminen, sanoituksen muuttaminen ja kääntäminen. Käännöksenä pidetään myös sanoituksen muuta luovaa muuntelua, jonka tulos ylittää teoskynnyksen.

Olennaista on erottaa, milloin teoksen muuntelussa on kyse sovittamisesta ja milloin ei.

Tekijänoikeuksien opetuspoikkeus mahdollistaa sovituksen esittämisen kouluissa opetustarkoituksessa ilman lupaa. Julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen tarvitaan lupa. Usein kouluissa kyse on kuitenkin esimerkiksi soitintamisesta, ei sovittamisesta, jolloin lupaa ei tarvita.

Sivun alkuun ↑

Mitä on sovittaminen?

Sovittaminen on teoksen luovaa muuntelua eli siihen tarvitaan aina sävellyksen oikeudenhaltijan todisteellinen lupa. Lupa on siis hyvä pyytää kirjallisena ja pitää tallessa.

Kyseessä on sovitus, kun sovittaja tuo teokseen oman luovan panoksensa. Hänen on lisättävä teokseen uusia musiikillisia elementtejä, joita säveltäjän alkuperäisessä luomuksessa ei ollut. Sovituksen kohteena voi olla myös sävellyksen varhaisempi sovitus. Sovittamista ei ole

  • soitintaminen ilman luovaa panosta
  • helpompien versioiden laatiminen
  • sävellajin tai äänialan muuttaminen
  • sovitusjäljitelmien laatiminen kuulonvaraisesti
  • vähäiset muutokset ja esittäjän tulkinnallinen panos
  • kaksinnusten tai rinnakkaisäänien lisääminen tai poistaminen
  • improvisointi

Jos olet sovittamassa sävellystä itse, on hyvä sopia säveltäjän kanssa siitä, antaako säveltäjä sinulle sovittajana jako-osuuden omasta säveltäjän jako-osuudestaan vai ei. Tekijällä ei ole velvollisuutta antaa sovittajalle jako-osuutta. Jako-osuus tarkoittaa prosenttiosuutta, joka tekijöille tilitetään teoksen käytöstä perityistä korvauksista. Jako-osuuden voi saada vain, jos sovittaja on sopinut asiasta säveltäjän tai säveltäjien kanssa. Ilman tällaista sopimusta muuntelijalla ei ole oikeutta jako-osuuteen.

Sovituksen jako-osuus voi olla enintään 33,33 % sävellyksen jako-osuudesta, ei kuitenkaan enempää kuin 16,67 % kokonaan suojatusta teoksesta.

Sivun alkuun ↑

Mitä on soitintaminen, orkestrointi, instrumentaation tekeminen ja siirtäminen?

Käsitteitä soitinnus, orkestraatio ja instrumentaatio käytetään joskus synonyymeinä, kun tarkoitetaan sävellyksen äänten jakamista eri soittimille. Kuoromusiikin yhteydessä soitintamista vastaavasta sävellyksen siirtämisestä toisille äänille, äänialoille tai kuoromuodoille puhutaan usein siirtämisenä. Joskus siirtämisellä voidaan viitata myös transponointiin eli sävellyksen siirtämiseen sellaisenaan toiseen sävellajiin.

Soitintamisesta ja siirtämisestä on kyse silloin, kun tietylle kokoonpanolle tehty sävellys kirjoitetaan toisen kokoonpanon soitettavaan tai laulettavaan muotoon pysyen mahdollisimman uskollisena alkuperäiselle teokselle. Teoksen rytmiä, melodiaa tai harmoniaa ei tällöin muunnella luovasti. Esimerkiksi kun halutaan saada sekakuorolle sävelletty teos diskantti- tai mieskuoron laulettavaksi, kaikkia ääniä ei voida aina siirtää suoraan sellaisenaan toiseen äänialaan, vaan joudutaan käyttämään sointujen käännöksiä. Jos teoksen musiikillista sisältöä ja ideaa ei kuitenkaan muuteta, oikeudenhaltijan lupaa ei tarvita. Riittää, että soitinnusta tai siirrettyä teosta esitettäessä mainitaan alkuperäisen tekijän nimi. Myös soitinnuksen/siirron tekijän nimen voi mainita asianomaista termiä käyttäen, esim. säv./sov. N.N., mieskuorolle siirtänyt N.N.

Sivun alkuun ↑

Mitä on transkription tekeminen eli “plokkaaminen”?

Suomen kielessä transkriptiolla tarkoitetaan yleensä kuullun musiikin kirjoittamista nuoteiksi. Hämmennystä voi aiheuttaa se, että joskus samalla sanalla voidaan viitata myös soitintamiseen. Transkription tekemiseen ei luonnollisesti liity luovaa muuntelua. Jos kuitenkin teos, josta transkriptio on tehty, aiotaan esittää julkisesti tai nuotti on tarkoitus jakaa muunkin tekijän omaan käyttöön, kyse on teoskappaleen valmistamisesta ja siihen tarvitaan oikeudenomistajien lupa.

Sivun alkuun ↑

Onko tekstin tai sanoituksen kääntäminen muuntelua?

Tekstin tai sanoituksen kääntäminen toiselle kielelle on teoksen muuntelua ja edellyttää lupaa alkuperäisen tekstin tai sanoituksen oikeudenhaltijalta.

Sivun alkuun ↑