Tallenteet ja livestriimaukset

 

→ Mitä lupia ja muuta tarvitsen fyysisen tai digitaalisen levyn eli äänitteen tekemiseen ja julkaisemiseen?
→ Mitä lupia tarvitsen äänitallenteisiin?
→ Mitä lupia tarvitsen videotallenteisiin?
→ Mitä lupia tarvitsen livestriimauksiin?

Mitä lupia ja muuta tarvitsen fyysisen tai digitaalisen levyn eli äänitteen tekemiseen ja julkaisemiseen?

 Tämä ohje koskeen nimenomaan julkaistavaa fyysistä tai digitaalista levyä. Jos olet kiinnostunut tietämään muissa äänitteissä tarvittavista luvista, lue alta kohta Mitä lupia tarvitsen äänitallenteisiin?

 Ks. tarkat ohjeet ohjepankista Levy

Tarvitset

 • luvan tallentamiseen ja tallenteen julkaisemiseen äänitteellä esiintyviltä esittäviltä taiteilijoilta. Heille syntyy tallenteeseen lähioikeus.
 • jos käytät levyvihkosessa esim. laulujen sanoja tai muita tekijänoikeuden suojaamia tekstejä, tarvitset julkaisuluvan kustantamattomien teosten osalta tekijältä ja kustannettujen teosten osalta kustantajalta. Käännökseen tarvitset luvan vastaavasti kuin alkuperäiseen tekstiin.
 • jos käytät levyvihkosessa ja/tai levyn kannessa teoskynnyksen ylittäviä valokuvia, olet saanut luvan niiden käyttämiseen ja mahdolliseen muokkaamiseen tekijältä/oikeudenhaltijalta.
 • tuottajatunnuksen
 • ISRC-koodit kaikille ääniraidoille
 • GTIN-koodin, jos julkaiset levyn fyysisesti ja haluat saada sen myyntiin kauppoihin.
 • tallennusluvan NCB:stä (Nordisk Copyright Bureau), jos teet fyysisen levyn
  • Jos taltiointinne on jonkin teoksen ensimmäinen koskaan tehty levytaltiointi, tarvitset ensitallennusluvan kaikilta tekijöiltä. Luvan myöntämisestä ilmoitetaan tallennushakemuksessa.
 • sitoumuksen kaikilta kokoonpanonne jäseniltä Gramex-oikeuksien luovuttamisesta yhdistykselle, jonka alaisena kuoro/orkesteri/yhtye toimii.

Sinun tulee myös tehdä ääniteilmoitus Gramexiin.

Sivun alkuun ↑

Mitä lupia tarvitsen julkaistaviin äänitallenteisiin?

 Tämä ohje koskee muita äänitallenteita kuin fyysistä tai digitaalista julkaistavaa levy. Jos olet tekemässä levyä, ks. yllä Mitä lupia ja muuta tarvitsen fyysisen tai digitaalisen levyn tekemiseen ja julkaisemiseen? sekä ohjepankista tarkat ohjeet sivulta Levy.

 Ks. tarkat ohjeet Ohjepankista Muu tallentaminen ja julkaiseminen.

 Sisäiseen käyttöön tarkoitetut treeniäänitykset ja -videot rinnastetaan henkilökohtaiseksi tallentamiseksi. Niihin et tarvitse lupaa.

 Äänitallenteeksi lasketaan myös sellainen useimmiten somessa tai netissä julkaistu äänitallenne, johon on liitetty yksi still-kuva/tekstikuvaruutu, josta ilmenee esim. teos- ja tekijätiedot. Jos kuvia on useampia ja ne vaihtuvat, tallenne lasketaan AV- eli videotallenteeksi (ks. Mitä lupia tarvitsen videotallenteisiin?), vaikka kuvat itsessään olisivat still-kuvia.

Tarvitset luvan

 • teoskappaleen valmistamiseen eli tallentamiseen (esim. audiomuotoisen konserttitaltioinnin tekemiseen), mekanisointiin eli kopioiden valmistaminen (esim. kuoron tai orkesterin cd-levyn monistamiseen tai teoskappaleiden valmistamiseen digiäänitteestä)
 • tekijänoikeussuojatun teoksen teoskappaleen välittämiseen yleisölle (esim. konserttitaltioinnin audioraidan lataamiseen kotisivuillenne tai YouTubeen.
 • master-oikeuden eli äänitetuottajan luvan tämän tuottaman äänitteen käyttöön, jos käytät aiemmin julkaistua ääniraitaa.

Sopiva lupa on Teoston Mediapienlupa. Se

 kattaa kuluttajille maksuttomien ja maksullisten ei mainos- tai markkinointi sisältöä sisältävien audiotallenteiden julkaisemisen

 netissä
 radio- ja paikallis-tv-toiminnassa
 
lataus*- tai striimauspalveluissa, joilla ei ole erillistä sopimusta Teoston kanssa (lataukset ja striimaus esim. omilla kotisivuilla tai intranetissä, Zoomissa, Teamsissa, Vimeossa, maksullisilla alustoilla jne.)
* Lataukset (download) = tiedostot, jotka tallennetaan palvelusta omalle alustalle (oma tietokone, muistitikku tms.)

Markkinointisisällöiksi tulkitaan tuote- ja palveluesittelyt, yritysten ja yhteisöjen some-kanaville tekemät brändi- ja haastevideot yms.’

 HUOM! Jos käytät musiikkina äänitemusiikkia (levy tai muu tallenne), Mediapienluvan lisäksi tarvitset erillisen luvan äänitteen käyttöön äänitetuottajalta. Se, haetaanko lupa suoraan äänitetuottajalta vai tätä edustavasta tekijänoikeusjärjestöstä Gramexista, riippuu julkaisualustasta:
Julkaisu somessa tai netissä: pyydä lupa suoraan äänitetuottajalta eli useimmiten levy-yhtiö tai omakustannelevyn tuottaja. Levy-yhtiöillä on äänitteen käyttöön erilaisia toimintamalleja ja hintoja, joista he päättävät itsenäisesti.
Julkaisu muualla kuin somessa tai netissä: hae lupa Gramexista.

Teoston Mediapienlupa Ei kata musiikin käyttöä

 joka sisältää mainos- tai markkinointisisältöä (Musiikin käyttöön mainos- ja markkinointisisällöissä sinun on aina kysyttävä lupa musiikin kustantajalta tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijältä itseltään.)
 keikkojen, konserttien ja musiikkitapahtumien livestriimausta (tarvitset useimmiten Teoston Livestriimausluvan, ks. Mitä lupia tarvitsen livestriimauksiin?

 Äänitallenteen julkista esittämistä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Siihen sopii usein Teoston Tapahtumalupa tai Musiikkiluvat.fi:n kautta ostettava taustamusiikkilupa.

 Kun olet hankkinut Mediapienluvan, sinun ei tarvitse raportoida musiikin käyttötietoja. Luvalla kerätyt korvaukset tilitetään musiikintekijöille radio- ja konserttialueiden musiikinkäyttöraporttien perusteella

Sivun alkuun ↑

Mitä lupia tarvitsen videotallenteisiin?

TÄMÄ OSIO ODOTTAA VIELÄ VIRALLISTA TARKASTUSTA!

 Ks. tarkat ohjeet Ohjepankista Muu tallentaminen ja julkaiseminen.

 Lue lisää musiikin käytöstä AV-tuotannoista Suomen Musiikkikustantajien sivuilla. Alla olevan tekstin löydät kuvamuodossa edellä olevan linkin takaa avautuvalta sivulta ”Opas on luettavissa täältä: Av-tuotannot”

 AV- eli videotallenteeksi lasketaan myös sellainen useimmiten somessa tai netissä julkaistu äänitallenne, johon on liitetty useampia still-kuvia, jotka vaihtuvat, vaikka kuvat itsessään olisivat still-kuvia. Jos käytät vain yhtä still-kuvaa/tekstikuvaruutua, josta ilmenee esim. teos- ja tekijätiedot, tallenne lasketaan äänitallenteeksi (ks. Mitä lupia tarvitsen äänitallenteisiin?).

Synkronointi

Kun livemusiikkiesityksestä tehdään tallenne myöhempää katselua varten (esim. konserttitaltiointi) tai kun liikkuvaan kuvaan liitetään kuvan ulkopuolista musiikkia (esim. musiikkivideo), tapahtuu ns. synkronointi eli musiikin liittäminen liikkuvaan kuvaan. Tarvitset siis oman luvan vaiheeseen, jossa maallikkotermein teet tallenteen.

Synkronointiluvan hankkimisesta ja kustannuksista vastaa tallenteen tuottaja eli se, joka tallenteen tekee ja joka vastaa sen rahoittamisesta. Lupa hankitaan eri tahoilta riippuen siitä, millaisesta sisällöstä on kyse.

Mitä lupia?

Mistä lähteestä AV-tallenteen musiikki tulee? Musiikkia sisältävien av-tallenteiden eli videoiden tekemiseen liittyy useampia eri oikeuksia eli tarvitset mahdollisesti useampia lupia. Kaikissa tapauksissa tarvitset aina luvan sävelteoksen käyttöön eli esitysluvan (ns. publishing right) kaikilta tekijöiltä (säveltäjä(t), sanoittaja(t), sovittaja(t) ja musiikkikustantaja(t)). Lisäksi tarvitset joko luvan tallenteen tekemiseen ja julkaisemiseen esittäviltä taiteilijoilta (tallennat olemassa olevan teoksen elävän esityksen) tai äänitetuottajan luvan, jos käytät äänitemusiikkia eli musiikkia jo julkaistulta äänitteeltä.

 • Ei äänitallennetta: Jos et käytä audiona jo olemassa olevaa äänitallennetta, vaan esim. tilausmusiikkia tai tallennat jo olemassa olevan teoksen elävän esityksen, tarvitset esitysluvan (ns. publishing righ). Sen saat käyttötarkoituksesta riippuen joko Teostosta tai NCB:stä (ei markkinointisisällöt), tai kustantamattomiin teoksiin tekijältä/ kustannettuihin teoksiin kustantajalta (markkinointisisällöt). Ks. jäljempänä Keneltä luvat? ja Mikä lupa? Lisäksi sinun on sovittava elävässä esityksessä esiintyvien  taitelijoiden oikeuksista. Tarvitset tallenteen tekemiseen ja julkaisemiseen esittävien taiteilijoiden luvan.
 • Äänitallenne: Teoston, NCB:n tai tekijän/ kustantajan myöntämän esitysluvan lisäksi tarvitset äänitetuottajan luvan (ns. master-oikeus, master right), jos käytät AV-tallenteessasi äänitemusiikkia eli musiikkia, joka on julkaistu äänitteellä. Äänitteeseen liittyy sekä sillä esiintyvien esittävien taiteilijoiden että äänitteen tuottajan oikeuksia. Nämä molemmat ovat lähioikeuksia. Näitä oikeuksia hallinnoi Gramex. Jos kuitenkin olet tekemässä musiikkivideota, luvan myöntää äänitetuottaja eli yleensä levy-yhtiö tai omakustannelevyjen osalta kustanteen tuottaja.
  HUOM! Sekä Teosto että NCB lisensoivat musiikin esitysoikeuksia. Nyrkkisääntönä on, että

Mihin käyttötarkoitukseen/ millaisella sisällöllä tallenne tehdään? Se, keneltä lupa pyydetään, riippuu käytettävän audion lisäksi AV-tallenteen sisällöstä ja käyttötarkoituksesta. Jos kyse on käyttötarkoituksesta/ sisällöstä, johon liittyy tekijän moraalisia oikeuksia, lupa on aina kysyttävä suoraan tekijältä. Tällaisia muusta käytöstä/ sisällöstä erotettavia tapauksia ovat käyttö

 • mainoksissa, markkinoinnissa, kaupallisessa yhteistyössä, muussa kaupallisessa tarkoituksessa
 • uskonnollisessa ja poliittisessa yhteydessä
 • intensiivisesti eli esim. jonkin tuotteen markkinointi/ brändi tietyn teoksen ympärille rakentaen/ tiettyyn teokseen leimautuen
 • taideteoksessa .

Keneltä luvat?

Sävellysteoksen oikeudenomistajia ovat (säveltäjä(t), sanoittaja(t), sovittaja(t) ja musiikkikustantaja(t)). Saat esitysluvan käyttötarkoituksesta riippuen joko kustantamattomiin teokseen tekijöiltä itseltään, kustannettuihin teoksiin kustantajilta tai näiden oikeuksia hallinoivalta tekijänoikeusjärjestöltä.

Äänitteen oikeudenomistajia ovat sillä esiintyvät taiteilijat ja äänitetuottaja (eli levy-yhtiö tai omakustannelevyn tuottaja). Käyttötarkoituksesta riippuen esiintyviä taiteilijoita edustavalta tekijänoikeusjärjestöltä Gramexilta tai suoraan äänitetuottajalta saat luvan äänitteen käyttöön.

ESITYSLUPA

 • Teostolta
  • kuoron, orkesterin, yhtyeen tms. sisäiseen käyttöön tarkoitetut sisällöt (HUOM! Treenivideoihin et tarvitse lupaa, ne rinnastetaan yksityiseen tallentamiseen.)
  • sisällöt, jotka on tarkoitettu julkaistavaksi Youtubessa, Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa eli Teoston lisensoimalla alustalla pois lukien mainos- ja markkinointisisällöt.
  • sisällöt, jotka on tarkoitettu käytettäväksi osana taideinstallaatiota tai muuta visuaalista, tallennettavaa projektia
 • NCB:ltä
  • tv-tuotantoihin
  • festivaaleilla esitettäviin lyhytelokuviin
  • tilausmusiikin käyttöön
 • Musiikin tekijältä (kun teos on kustantamaton) tai
  kustantajalta (jos teos on kustannettu)

  • mainoksiin, trailereihin, promoihin ja bumbereihin
  • Pohjoismaiden ulkopuolella esitettäviin tv-tuotantoihin
  • teatterilevitykseen tarkoitettuihin pitkiin elokuviin, dokumenttielokuviin ja lyhytelokuviin

LUPA ÄÄNITTEEN KÄYTTÖÖN (HANKITTAVA ERIKSEEN ESITYSLUVAN LISÄKSI!)

 • äänitetuottajalta
  • AV-tuotannot netissä
  • musiikkivideot
  • mainokset, trailerit ja promot
  • yritysesittelyt
  • videotaideteokset
  • tunnus- ja bumber-musiikki
  • dokumenttielokuvat ja lyhytelokuvat  (elokuvateatteri- tai muuhun kaupalliseen levitykseen tarkoitetut)
  • pitkät elokuvat ja niiden trailerit
   HUOM! Tietoa yksittäisen äänitteen oikeudenomistajista saat kätevimmin googlaamalla. Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä Gramexiin. Kotimaisten levy-yhtiöiden yhteystiedot saat IFPI-Musiikkituottajilta. Jos äänitetuottaja on levyäyhtiö, ota suoraan yhteyttä levy-yhtiöön ja sovi heidän kanssaan luvasta.
 • Gramexilta
  • musiikkiohjelmat ja -dokumentit
  • lyhytelokuvat (TV-esitykset ja alan festivaalit)
  • TV-dokumentit (TV-esitykset ja alan festivaalit)
  • TV-ohjelmat (TV-jakelu sekä T-Vod- ja S-VoD-t-palvelut tietyin rajoituksin)
  • TV-draamat ja -sarjat (jotka eivät mene elokuvateatterilevitykseen)
   HUOM! Voit hankkia luvan Gramexin verkkopalvelusta. Voit myös selailla äänitetietoja ja tarkistaa, voiko Gramex myöntää tarvitsemasi kaltaisen luvan. Gramexin sivuilla on myös laskuri, jonka avulla voit arvioida eri vaihtoehtojen kuluja jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Mikä lupa?

 • Teosto
  • Teoston Mediapienlupa Synkronointilisällä
  • Teoston Livestriimausluvassa synkronointi on automaattisesti mukana määräajaksi.
 • Gramex
  • TÄYDENTYY PIAN!
 • NCB
  • TÄYDENTYY PIAN!

Videon yleisölle esittäminen ja välittäminen

Jos myös välität AV- eli videotallennetta yleisölle tai esität sitä julkisesti, tarvitset edellä kuvatun synkronointiluvan lisäksi erillisen luvan.

Kuoroille, orkestereille ja yhtyeille tyypillisimpään tilanteeseen eli musiikkia sisältävien ei-markkinointitarkoituksessa tehtyjen videoiden yleisölle välittämiseen netissä ja somealustoilla riittää useimmiten Teoston Mediapienlupa Synkronointilisällä. Musiikkivideon voit julkaista netissä ja somessa samaan tapaan kuin muutkin AV-sisällöt. Mediapienlupa soveltuu sellaisille yrityksille ja yhteisöille, joiden em. toiminnoista ja palveluista saama liikevaihto on vuoden aikana enintään 50 000 €

Teoston Mediapienlupa, johon olet hankkinut lisämaksulla Synkronointilisän

 kattaa kuluttajille maksuttomien ja maksullisten ei mainos- tai markkinointi sisältöä sisältävien videotallenteiden julkaisemisen

 netissä
 radio- ja paikallis-tv-toiminnassa
 
lataus*- tai striimauspalveluissa, joilla ei ole erillistä sopimusta Teoston kanssa (lataukset ja striimaus esim. omilla kotisivuilla tai intranetissä, Zoomissa, Teamsissa, Vimeossa, maksullisilla alustoilla jne.)
* Lataukset (download) = tiedostot, jotka tallennetaan palvelusta omalle alustalle (oma tietokone, muistitikku tms.)

Kun olet hankkinut Mediapienluvan, sinun ei tarvitse raportoida musiikin käyttötietoja. Luvalla kerätyt korvaukset tilitetään musiikintekijöille radio- ja konserttialueiden musiikinkäyttöraporttien perusteella

HUOM! Mitä on markkinointisisältö?

Markkinointisisällöksi tulkitaan tuote- ja palveluesittelyt, yritysten ja yhteisöjen some-kanaville tekemät brändi- ja haastevideot yms.

Mitä tämä tarkoittaa kuorojen, orkestereiden ja yhtyeiden toiminnassa?

Mainos- tai markkinointisisällöksi lasketaan esimerkiksi konsertin promo- ja mainosvideot, jos niissä käytetään vain yhtä teosta. Sama pätee, jos laitat konserttimainokseen tai esim. Facebook-tapahtumaan linkin omalla YouTube-kanavallanne olevaan yhden teoksen sisältävään tallenteeseen. Tarvitse luvan suoraan tekijältä, koska markkinointi kytkeytyy suoraan yhteen teokseen. Raja on hieman häilyvä, mutta jos mainosvideossa käytetään useampaa teosta, kyse ei ole samalla tavalla tapahtuman markkinoinnista yhden teoksen nimissä. Tällöin videota ei lasketa siinä mielessä markkinoinniksi, että tarvitsisit luvan suoraan tekijältä. Luvan kysymisestä tekijöiltä ei silti ole haittaakaan.

 Mediapienlupa Ei kata musiikin käyttöä,

 joka sisältää mainos- tai markkinointisisältöä (Musiikin käyttöön mainos- ja markkinointisisällöissä sinun on aina kysyttävä lupa musiikin kustantajalta tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijältä itseltään.)
 keikkojen, konserttien ja musiikkitapahtumien livestriimausta (tarvitset useimmiten Teoston Livestriimausluvan, ks. Mitä lupia tarvitsen livestriimauksiin?

 videon julkista esittämistä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Siihen sopii useimmiten Teoston Tapahtumalupa (jos video näytetään osana konserttia, valitse musiikinkäyttötavaksi ”Konsertti tai festivaali” JA ”Taustamusiikki”, jos video esitetään erillisessä musiikkivideon julkistamistilaisuudessa Tapahtumaluvan musiikinkäyttötavaksi ”Live-keikka” JA ”Taustamusiikki”).

 

Sivun alkuun ↑

Mitä lupia tarvitsen livestriimauksiin?

Ks. tarkat ohjeet Ohjepankista Livestriimaukset

 Koulut: Musiikin käyttö netissä ja some-kanavilla ei sisälly Teoston ja Kuntaliiton väliseen musiikinkäyttösopimukseen, joten sekä kunnallisissa että yksityisissä kouluissa toimivat kuorot, orkesterit ja yhtyeet voivat noudattaa tällä sivulla annettuja ohjeita.

Kun striimaat konsertin, esiintymisen ja muun musiikkia sisältävän tapahtuman, tarvittaviin lupiin vaikuttavat seuraavat asiat:

 vastuutaho: järjestämmekö itse vai järjestääkö joku muu

 Jos järjestät itse, vastaat lupien hakemisesta. Jos esiinnyt jonkun muun tuottamassa livestriimissä, järjestämisestä vastaava taho hoitaa luvat.

 maksullisuus: maksullinen vai maksuton

 julkaisualusta:
YouTube, Facebook (FB) ja Instagram (IG) (Teoston lisensoimat): et tarvitse lupaa, koska Teosto on neuvotellut lisenssit näille alustoille.
TikTok, Twitch, Twitter ja LinkedIn (Teosto ei myönnä lupia)
jokin muu, kuten kotisivut, Vimeo, Teams, Zoom
maksullinen alusta, kuten Semilive, TikettiStream tai Keikalla.fi

 tallenne (on demand): kyllä vai ei

 Onko tallenne audio vai video?

 Tallenteisiin tarvitset aina luvan. Livestriimauslupa sisältää oikeuden tallenteeseen 30 vrk ajan. Audiotallenteet sisältyvät Medialuvan perushintaan, musiikkitietoja ei tarvitse raportoida. Jos kyseessä on videotallenne, tarvitset myös Synkronointilisän, jonka voit hankkia osana Mediapienlupaa. HUOM! Mediapienlupa soveltuu vain sellaisille yrityksille ja yhteisöille, joiden musiikin käytöstä netissä, radio- ja paikallis-tv-toiminnassa sekä lataus- tai striimauspalveluissa saama liikevaihto on vuoden aikana enintään 50 000 €

 kuinka kauan tallenne on katsottavissa: max 30 vuorokautta vai yli 30 vuorokautta

 esittävät muusikot: esiintyykö livestriimissä oman kokoonpanonne ulkopuolisia ammattimuusikoista (soittajia, laulajia, kapellimestareita?)

 äänitemusiikki: käytetäänkö livestriimissä äänitemusiikkia?

 Jos käytät äänitemusiikkia, muista aina pyytää striimaus- ja tallennusluvan lisäksi äänitetuottajalta lupa äänitemusiikin käyttöön.

 AV-sisältö: käytetäänkö livestriimissä taltioitua AV-sisältöä?

 Jos käytät AV-sisältöä, muista aina pyytää striimaus- ja tallennusluvan lisäksi AV-tuottajalta lupa videon käyttöön.

Luvat, joita livestriimaukseen liittyy, ovat

 • Teoston Livestriimauslupa
 • Teoston Mediapienlupa (audiostriimit)
 • Teoston Mediapienlupa siihen samassa hakemuksessa ostettavalla
 • Synkronointilisällä (videostriimit)
 • Tuotantokohtaisen synkronointilupa
 • Synkronoinnin vuosilupa
 • Lupa äänitetuottajalta äänitemusiikin käyttöön (master-oikeudet), jos käytät livestriimissä äänitemusiikkia.
 • Lupa AV-tuottajalta AV-sisällön (videon) käyttöön.

Katso tilannekohtaisesti tarvittavat luvat ohjepankista sivulta Livestriimaukset.

Sivun alkuun ↑