Levy

Teet tai tuotat fyysisen levyn
Otat tuottamastasi fyysisestä levystä uusintapainoksen

Teet tai tuotat fyysisen tai digitaalisen levyn

HUOM! Lue levyprojektin avuksi tässä lähteenä käytetty Musiikkituottaja IFPI ry:n kattava opas äänitteen tuottamiseen.

 Oletteko itse äänitteen tuottaja, joka vastaa äänitetuotannon taloudellisesta puolesta vai onko tuottaja esim. erillinen kannatusyhdistys? Onko kyseessä yhteistuotanto?

 • Levyprojektin alussa on tärkeää olla selvillä siitä, kun on tuottaja – myös tekijänoikeuksien kannalta. Äänitteen tuottaja vastaa siitä, että kaikkien tahojen oikeudet otetaan huomioon äänitettä valmistettaessa ja julkaistaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että äänitteen tuottaja joutuu vastuuseen, ellei tekijöiden, taiteilijoiden ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen (kustantaja, levy-yhtiö) oikeuksista ole sovittu asianmukaisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun äänite julkaistaan.

 Sisältääkö äänite tilaussävellyksiä, sovituksia, käännöksiä tai tekstimuuntelua?

 Esiintyykö äänitteellänne oman kokoonpanonne ulkopuolisia artisteja, joiden nimellä valmista julkaisua markkinoitte ja jolle maksetaan rojalti eli osuus myyntituotoista?
 Esiintyykö äänitteellänne oman kokoonpanonnen ulkopuolisia esittäviä taitelijoita, jotka palkkaatte osallistumaan tuotantoon kertakorvauksella?

 Sisältääkä äänite ensitallennuksia?

 Vietkö valmista äänitettä ulkomaille?

 Julkaisetko levyn fyysisessä vai ainoastaan digitaalisessa muodossa?

 Jos julkaiset levyn ainostaan digitaalisessa muodossa, et tarvitse NCB:n tallennuslupaa. Et tarvitse myöskään GTIN-numeroa, joka liittyy levyn saamiseen myyntiin kauppoihin.

 Sisältääkö levyvihkonen tms. laulujen sanoja, käännöksiä ja/tai muita tekijänoikeuden suojaamia tekstejä?

 Luovuttavatko kuoron, orkesterin tai yhtyeen jäsenet oikeutensa Gramex-korvauksiin yhdistykselle, jonka alaisena kuoro/orkesteri/yhtye toimii?

 Kaikki on kunnossa, kun

 jokaisella esiintyjällä on ollut harjoitteluvaiheessa luvalliset nuotit.

 nuotit ovat peräisin luvallisesta sähköisestä tai fyysisestä nuottiarkistosta.

 tilaussävellyksissä on tekstinkäyttöluvat.

 sovituksissa on sovitusluvat.

 jos teksteistä on tehty uusia käännöksiä, olet saanut luvat käännöksiin alkuperäiseltä sanoittajalta/ tekstin kirjoittajalta.

 jos teksteihin on tehty muutoksia, olet saanut luvat muunteluun alkuperäiseltä sanoittajalta/ tekstin kirjoittajalta.

 jos äänitteellä esiintyy artisteja eli muusikoita (soittajia, laulajia), joiden nimellä valmista äänitettä markkinoidaan, olet sopinut heidän kanssaan tekijänoikeuslailla suojatuista esittävän taiteilijan oikeuksista (ks. Lähioikeudet) esim. levytyssopimuksella. Jotta voit tehdä artistin esityksestä tallenteen ja julkaista sen, tarvitset artistin esityksen käyttöön luvan. Sopimuksella sovitaan tavanomaisesti myös siitä, mikä on artistin rojalti eli osuus äänitteen myyntitulosta.

jos äänitteellä esiintyy esittäviä taitelijoita (studiomuusikoita, taustalaulajia, kuoronjohtajia, kapellimestareita), jotka palkkaatte kertakorvauksella, olet sopinut heidän kanssaan tekijänoikeuslailla suojatuista esittävän taiteilijan oikeuksista (ks. Lähioikeudet) esim. sopimuksella esiintymisestä äänitteellä. Sopimisen helpottamiseksi alalle on neuvoteltu työehtosopimus, jossa on sovittu vähimmäispalkasta ja sitä vastaan työnantajalle (äänitteen tuottaja) siirtyvistä oikeuksista. Muista oikeuksista on sovittava tarpeen mukaan erikseen.’

 Äänitteen taiteelliselle tuottajalle (studiotuottaja) ei yleensä synny tekijänoikeuslailla suojattuja oikeuksia.

 jos ette vastaa masternauhan tuotannosta itse, vaan olette tehneet sopimuksen erillisen tuotantoyhtiön kanssa, olet sopinut tuotantoyhtiön kanssa äänitteen valmistamiseksi, myymiseksi ja markkinoimiseksi tarpeellisista oikeuksista.

 jos kyseessä on jonkin teoksen ensitallennus, olet saanut luvan alkuperäisen sävellysteoksen tekijöiltä henkilökohtaisesti. Lupa pitää hankkia etukäteen ja toimittaa Teostolle/NCB:lle.

 jos teet fyysisen äänitteen, olet tehnyt tallennuslupahakemuksen NCB:n verkkopalvelussa viimeistään, kun master on valmis monistettavaksi. HUOM! Ipfin oppaan sivulla 11 mainitaan ”ilmainen tallennuslupa” oman musiikin julkaisuun liittyen, kun tuottaja ja musiikin tekijä ovat sataprosenttisesti samat eli tekijä julkaisee omaa musiikkiaan itse tuottamallaan levyllä. Edellytyksenä on, että kaikki sävellykset, sanoitukset ja sovitukset ovat tuottajan omia ja että tuottaja on yksityishenkilö tai joukko yksityishenkilöitä. Maksuton tallennuslupa koskee äänitteen ensipainosta, jonka suuruus on enintään 1000 kpl. Tieto on vanhentunut ja tällä hetkellä musiikin julkaisusta laskutetaan 65 € käsittelykulumaksu NCB:n toimesta. Opasta ollaan päivittämässä vuonna 2022.

jos teet fyysisen äänitteen, olet maksanut NCB:n tallennuskorvauslaskun. Tallennusluvalla saat Teosto/ NCB:n lupaehtojen mukaisen oikeuden tallentaa teoksia äänitteelle, monistaa äänitteitä lupahakemuksessa mainitun kappalemäärän sekä levittää äänitteitä myymällä tai ilmaisluovutuksena (ei kuitenkaan vuokraamalla tai lainaamalla). Maksettu lasku on siis samalla voimassa oleva tallennuslupa, jonka tarvitset voidaksesi/ tuottaja tarvitsee voidakseen tallentaa teoksia äänitteelle. Äänitemonistamot luovuttavat valmiit äänitteet sinulle/tuottajalle vasta, kun tallennuslupa on maksettu. Kun tallennuslupa maksetaan heti ilmoitusta äänitteestä NCB:n verkkopalvelussa tehdessä’, vahvistus maksusta lähtee automaattisesti NCB:n kanssa sopimussuhteessa olevaan äänitemonistamoon. Jos kyseessä on äänite, josta tallennuskorvauksia ei peritä lainkaan (ks. edellinen ), vahvistus NCB:n kanssa sopimussuhteessa olevalle äänitemonistamolle lähtee, kun kyseinen tallennuslupahakemus on käsitelty.

jos teet fyysisen äänitteen ja aiot viedä äänitteitä ulkomaille, olet ilmoittanut Teosto/NCB:lle tallennuslupahakemuksen yhteydessä äänitteiden viennistä ulkomaille. Tällöin tallennuslupamaksu kattaa myös viennin. Mikäli äänitteitä on tarkoitus viedä ulkomaille, vientiin ja tallennuskorvaukseen saat lisätietoa Teosto/NCB:sta.

 Jos teet digitaalisen äänitteen, sinun ei tarvitse hakea tallennuslupaa.

 olet hakenut tuottajatunnuksen Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n kautta.

 olet hankkinut äänitteesi ääniraidoille ISRC-koodit Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n kautta. ISRC-koodi on äänitteen digitaalinen tunniste, jota tarvitaan aina äänitteen kaupallisessa nettilevityksessä sekä myyntilistoja varten. Mm. Suomen viralliselle listalle koostettavat äänitteet tunnistetaan ISRC -koodin perustella. Koodi auttaa myös radiossa ja TV:ssä esitettyjen äänitteiden tunnistamisessa.

 olet lisännyt äänitteesi kappalekohtaiset ISRC-tunnukset kaikki antamasi ISRC-tunnukset sisältävään rekisteriin, jota sinulla on velvollisuus ylläpitää.

 jos teet fyysisen levyn, olet huolehtinut äänitteeseen sekä etikettiin (itse cd-levykiekossa olevaan painatukseen) että levykoteloon vähimmäismerkinnät:

 1. Teoston ja NCB:n logo.
 2. Oikeuksien pidätysmerkintä, eli seuraava teksti: Kaikki oikeudet pidätetään äänitteen tuottajalle ja tallennettujen teosten oikeudenhaltijoille. Tämän äänitteen kopioiminen muuhun kuin yksityiseen käyttöön, vuokraaminen ja julkinen esittäminen ilman lupaa on kielletty. Tai lyhennettynä: Kaikki oikeudet pidätetään. (Tarvittaessa sama englanniksi: All rights of the producer and of the owner of the works reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording prohibited. Lyhennettynä: All rights reserved.)
 3. Äänitteelle tallennettujen teosten nimet esitysjärjestyksessä. Käännettyjen teosten kohdalla on mainittava myös teoksen alkuperäinen nimi.
 4. Jokaisen teoksen tekijätiedot (säveltäjä, sanoittaja, mahdollinen käännöstekstin tekijä, mahdollinen sovittaja, musiikkikustantaja). Mikäli kaikkia yllä mainittuja tietoja on teknisesti mahdotonta painattaa etikettiin, tulee ne painaa kokonaisuudessaan äänitteen koteloon.
 5. Esittäjätiedot. Kuoron, yhtyeen tai orkesterin (ml. orkesterissa soittavien muusikkojen), solistin, solistiryhmän sekä kuoronjohtajan tai kapellimestarin nimi. Jos samalla äänitteellä on eri esiintyjiä, mainitaan esiintyjien nimet jokaisen teoksen kohdalla erikseen.
 6. Teosten kestot jokaisen teoksen (raidan) kohdalla erikseen.
 7. ℗ [Tuottajan nimi] [julkaisuvuosi muodossa xxxx]
  Eli 
  äänitteiden kansainvälisen suojan ilmoittama -merkki (P = producer = tuottaja) sekä siihen liittyen tuottajan nimi ja julkaisuvuosi (esim. ℗ Levytuotanto Oy 2022). Jos äänitteellä on aiemmin julkaistulta äänitteeltä lisensoituja teoksia, on jokaisen teoksen kohdalla mainittava erikseen alkuperäisen tuottajan nimi ja alkuperäisen äänitteen julkaisuvuosi.
 8. Tuottajatunnus ei tuottajan äänitteelle antama tunnus, levykoodi, jolla äänite rekisteröidään NCB:lle. Tunnuksessa saa olla 2-7 kirjainta ja enintään 7 numeroa (esim. NCB01). Äänite ilmoitetaan samalla tunnuksella myös monistamoon sekä Gramexille. HUOM! Tunnus ei ole sama kuin ISRC-koodi
 9. Äänitysmaa: ”Made in EU”

Etiketissä tulee olla vähintään seuraavat tiedot

 1. Teoston ja NCB:n logot
 2. Made in EU
 3. ℗ [Tuottajan nimi] [julkaisuvuosi muodossa xxxx]
 4. Tuottajatunnus
 5. Äänitteiden kansainvälisen suojan ilmoittama -merkki (P = producer = tuottaja) sekä siihen liittyen tuottajan nimi ja julkaisuvuosi (esim. ℗ Levytuotanto Oy 2022).

 jos teet fyysisen levyn ja levyvihkosessa on julkaisu teosten sanoja, olet hankkinut julkaisuluvat tekstin osalta julkaisemattomiin teoksiin tekijältä/oikeudenhaltijalta ja tekstin osalta kustannettuihin teoksiin kustantajalta. Ks. ohjeet Käytämme laulujen sanoja ja/tai käännöksiä fyysisessä tai digitaalisessa käsiohjelmassa, levyvihkosessa tms.

jos teet fyysisen levyn ja levyvihkosessa ja/tai levyn kannessa on käytetty teoskynnyksen ylittäviä valokuvia, olet saanut luvan niiden käyttämiseen ja mahdolliseen muokkaamiseen tekijältä/oikeudenhaltijalta ja maksanut mahdolliset lupamaksut/käyttökorvaukset. Ks. ohjeet Valokuvat

olet hankkinut viivakoodin eli EAN-koodin. Se on edellytyksenä levyn saamiseksi kauppoihin. Koodia käytetään tuotteiden tunnistamiseen ja siten myös tekijänoikeuskorvausten ohjaamiseen oikeille tekijöille. Esimerkiksi Suomen virallisen listan koostamisessa tuotteiden tunnistaminen tapahtuu EAN-koodin perusteella.

 olet tehnyt Gramex-ilmoituksen viimeistään äänitteen julkaisukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä ja ilmoittanut siinä mahdollisimman tarkasti äänitettä koskevat tunnistetiedot sekä kuoronjohtajan/ kapellimestarin ja kaikki äänitteellä esiintyvät muusikot. HUOM! Ääniteilmoitus tulee tehdä vaikka äänite julkaistaisiinkin ainoastaan digiversiona. Jos kyseessä on yhteistuotanto, kaikkien osapuolten allekirjoittama yhteistuotantosopimus on lähetettävä Gramexiin ääniteilmoituksen liitteenä. Jollet ole jo Gramexin asiakas, Gramex lähettää sinulle asiakassopimuksen ääniteilmoituksen tietojen perusteella.

 • Lähioikeuksien nojalla (ks. Lähioikeudet) äänitteen taloudellisena tuottajana teillä ja äänitteellä esiintyvillä muusikoilla on oikeus korvaukseen, kun kaupallisesti julkaistuja äänitteitä käytetään julkisesti esimerkiksi ravintoloissa tai radio- tai televisiolähetyksissä. Korvausoikeus on voimassa tekijänoikeuslain mukaisen suoja-ajan verran. Se on äänitteen tuottajalla ja esittävillä taiteilijoilla tätä kirjoitettaessa 50 vuotta, mutta EU:n päätöksen mukaan se pitenee jollain aikataululla 70 vuoteen. Suoja-aika lasketaan esityksen ensimmäisestä tallennus- ja tallenteen julkaisuvuodesta.
 • Sinun tulee toimittaa ääniteilmoitus Gramexille mahdollisimman pian äänitteen julkaisun yhteydessä, jotta Gramex voi kohdistaa esimerkiksi radioiden raportoimat soitto tapahtumat oikeille äänitteille sekä suorittaa tilityksen oikeille tuottajille ja muusikoille.
 • Jos kyseessä on kokoelmaäänite, et ole tuottajana oikeutettu Gramex-korvauksiin, sillä korvaukset suoritetaan kokoelmalla julkaistujen alkuperäisäänitteiden tuottajille.
 • Gramexin asiakkaana valtuutat Gramexin hallinnoimaan asiakassopimuksessa ilmoitettuja oikeuksiasi ja lisensoimaan myös tiettyjä muita käyttötapoja.

 jos äänitteesi tulee digitaalisesti jaettavaksi jossakin netissä verkkopalvelussa, sinun ei tarvitse tehdä mitään, mutta verkkopalvelun tarjoajan (se, jonka ylläpitämästä ja hallitsemasta palvelusta ja verkkosivuilta musiikki on yleisön saatavilla) tulee sopia Teosto/NCB:n kanssa äänitteisiin sisältyvien suojattujen sävelteosten jakelusta verkkopalvelussa. Verkkopalvelun tarjoaja maksaa Teosto/NCB:lle sopimuksen mukaisen korvauksen sävelteosten käytöstä, sekä raportoi Teosto/NCB:lle sopimusehtojen mukaiset tiedot musiikin käytöstä verkkopalvelussa. Äänitteiden verkkojakelu ja nettimyynti edellyttää luvan sekä musiikin tallentamiseen että musiikin yleisölle välittämiseen.

Äänitteen valmistusvaiheessa hankitut tekijänoikeusluvat eivät välttämättä kata kaikkea äänitteen käyttöä. Jos äänite halutaan liittää esimerkiksi tietokonepelin, elokuvan tai mainoksen taustamusiikiksi, täytyy ko. tuotannon tuottajan pyytää käyttöön lupa äänitteen oikeudenhaltijoilta. Tärkeimmät äänitteen oikeudenhaltijat ovat äänitteen tuottaja, äänitteelle tallennettujen teosten tekijät (säveltäjä, sanoittaja, kustantaja) sekä äänitteellä esiintyvät muusikot (artisti, studiomuusikot, taustalaulajat, kuoronjohtaja, kapellimestari). Jos äänitteenne on omakustanne, voitte äänitteen tuottajana voi myöntää em. käyttölupia omasta ja mahdollisesti levytyssopimuksen perusteella edustamienne esittäjien puolesta. Teosto/NCB hallinnoi edustamiensa sävelteosten tallentamista audiovisuaalisiin tuotantoihin. Suomen Muusikkojen Liitto ry hallinnoi valtuutussopimusten perusteella tiettyjä studiomuusikkojen ja taustalaulajien tekijänoikeuslupia. Jos teokset kopioidaan julkaistavalle äänitteelle (esim. kokoelmalevy) aikaisemmin julkaistulta valmiilta äänitteeltä, tulee tallentamiseen hakea myös alkuperäisen äänitteen tuottajan lupa. Muista siis sopia muusta äänitteen käytöstä tarpeen mukaan erikseen ja katso ohjeet ohjepankista ao. kohdasta.

 Toimi näin:

 Levytyssopimuksiin liittyvissä kysymyksissä voi apua pyytää mm. Musiikkituottajat – IFPI ry:stä. Muusikkoja levytyssopimuskysymyksissä auttaa mm. alan ammattiliitto Muusikkojen liitto.

Jos teet äänitteen omakustanteena, lue lisää ja hanki tuottajakoodi Musiikkituottaja – IFPI ry:stä, jollei sinulla vielä ole sellaista.

 Jos teet äänitteen omakustanteena, lue lisää Musiikkituottajat – IFPI ry:n ISRC-käsikirjasta (klikkaa oikassa yläreunassa ”Lataa ISRC-käsikirja 2021 tästä!”) ja hanki kappalekohtaiset ISRC-koodit. Jos levyn julkaisee levy-yhtiö, levy-yhtiö yleensä hoitaa koodien hakemisen.

 Tee Gramex-ilmoitus MyGramex-portaalissa. Lue/katso lisäohjeet Gramexin sivuilla.

 • HUOM! Ilmoita kaikkien taitelijoiden, myös kuoronjohtjaan ja kapellimestarin Gramex-numerot. Jos jollakin ei ole Gramex-numeroa, ilmoita osoite sekä syntymäaika.
 • HUOM! Kun esittäjänä on esim. kuoro tai orkesteri, joka toimii jonkin yhdistyksen alaisena, voivat kuoron/orkesterin jäsenet valtakirjalla ilmoittaa Gramexille, jos haluavat, että mahdollisesti kertyvät korvaukset tilitetään kyseiselle yhdistykselle (tässä tapauksessa yhdistys liittyy Gramexin asiakkaaksi eikä jokainen laulaja/soittaja erikseen). Tällöin ääniteilmoituksen taiteilijajakoon merkitään vain kuoron nimi sekä taiteilijoiden lukumäärä jokaiselle uralle. Kerää kokoonpanosi jäsenten nimet ja allekirjoitukset valtakirjaan ja toimita Gramexille.

 Lue ohjeet ja hae GS1-yritystunniste GS1 Finlandin sivuilta. Sen saatuasi voit muodostaa GTIN-numeron GS1-rekisteripalvelussa, jonne saat käyttäjätunnuksen yritystunnisteesi yhteydessä.

Sivun alkuun ↑

Otat tuottamastasi fyysisestä levystä uusintapainoksen

 Kaikki on kunnossa, kun

 olet tehnyt uusintapainoksesta ilmoituksen NCB:lle ja maksanut laskun.

Sivun alkuun ↑