Sulasolin erikoisliitot ja piirit

Konsertit, tapahtumat tms.
Kilpailut ja katselmukset
Leirit
Merkkilaulusuoritukset
Liittokokoukset, vuosikokoukset, piirikokoukset

Konsertit, tapahtumat tms.

 Muistat tietenkin tapahtuman järjestäjänä noudattaa ohjetta Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman.

 Esiintyjien sopimuksiin ehto tai jos ei ole sopimuksia, osallistumis-/esiintymiskutsuun ja -ohjeisiin maininta luvallisten nuottien käyttämisestä ja tekijänoikeuksien noudattamisesta.

 Lisää kaikkiin tapahtuman markkinointi- ja viestintämateriaaleihin Puhtaasti-logo ja -tekstit sekä somejulkaisuihin aihetunnisteet. Hyödynnä Valmiit tekstit -sivun aineisto, joka on räätälöity juuri tähän tarkoitukseen. Ks. tekstit Konserttimainos, Käsiohjelma ja IG- tai FB-julkaisu, YouTube-video tms.

Sivun alkuun ↑

Kilpailut ja katselmukset

 Muistat tietenkin tapahtuman järjestäjänä noudattaa ohjetta Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman.

 Hyödynnä kaikkia soveltuvia valmiita Puhtaasti-tekstejä, erityisesti kohdassa Erikoisliittojen ja piirien leirit, konsertit, kilpailut, katselmukset ja muut tapahtumat.

 Viestintä ja markkinointi: 

 • Lisää kaikkiin tapahtuman markkinointi- ja viestintämateriaaleihin printtinä, diginä ja somessa Puhtaasti-logo ja -tekstit sekä somejulkaisuihin aihetunnisteet. Ks. Valmiit tekstit, erityisesti
 • Muista lisätä Puhtaasti-logo myös omiin kanaviinne, esim. Facebook-tapahtuman kuvaan ja tapahtuman ajaksi someprofiilikuvaanne ja Facebookin kansikuvaan.

 Kilpailu- ja katselmusinfot:

 • Lisää kaikkiin sopiviin teksteihin ja viesteihin Puhtaasti-logo ja -tekstit sekä somejulkaisuihin aihetunnisteet.
 • Mainitse kilpailu- tai katselmuskutsussa/ infossa, että tapahtumassanne edistetään tekijänoikeuksien toteutumista.
 • Lisää infoihin linkki Puhtaasti-sivustolle tai Puhtaasti-ohjepankin Nuotit-sivulle.

 Ilmoittautumislomakkeet: Kirjaa kilpailujen ja katselmusten ilmoittautumislomakkeisiin kohta ”Sitoudumme käyttämään luvallista nuottimateriaalia ja noudattamaan kaikkia tekijänoikeuksia”. Tähän kohtaan erilliset taiteellisen johtajan ja hallinnollisen edustajan allekirjoitukset. Jos lomake on sellaisessa muodossa, että allekirjoitukset vaatisivat sähköistä tunnistautumista, liitä sitoumuslause ilmoittautumislomakkeeseen ja mahdollisuuksien mukaan pyydä ilmoittautujaa lisäämään ruksi ko. kohtaan sitoumuksen merkiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, lisää lauseeseen teksti, ”Ilmoittaumalla allekirjoitamme tämän sitoumuksen.”

 Säännöt: Kirjaa kilpailujen ja katselmusten sääntöihin maininnat

 • kaikkien osallistujien tulee käyttää luvallista nuottimateriaalia ja noudattaa tekijänoikeuksia.
 • Nuotit voidaan tarkastaa/ nuotit tarkastetaan

 Kilpailu- tai katselmustapahtuma: 

  • Kutsu Puhtaasti-hankkeen edustaja pitämään tapahtumassanne Puhtaasti-ständi, kertomaan hankkeesta ja tekijänoikeuksista ja jakamaan flaijereita.
  • Organisoi nuottien tarkastaminen.

Sivun alkuun ↑

Leirit

 Leirimainos/-info: Mainitse jo leirimainoksessa alkuperäisen nuottimateriaalin käytöstä. Käytä Puhtaasti-logoa.

  Ilmoittautumislomakkeet: Kirjaa ilmoittautumislomakkeesiin kohta ”Sitoudun käyttämään leirillä luvallista nuottimateriaalia.”. Jos mahdollista, pyydä ilmoittautujaa lisäämään ruksi ko. kohtaan sitoumuksen merkiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, lisää lauseeseen teksti, ”Ilmoittaumalla allekirjoitan tämän sitoumuksen.”

 Ilmoittautuneiden infokirje: Muistuta leirille tulijoita, että leirillä käytetään vain alkuperäistä nuottimateriaalia ja ohjeista, mistä nuotit saa ostaa. Käytä Puhtaasti-logoa ja valmista tekstipohjaa Erikoisliittojen ja piirien leirit, konsertit, kilpailut, katselmukset ja muut tapahtumat.

 Leiri: Tee nuottien tarkastamisesta leireillä normaali käytäntö. Muista organisoida nuottien tarkastus etukäteen ja varata siihen kohta päivän aikataulusta sekä henkilö tarkastusta hoitamaan. Kun tarkastamisesta tehdään toistuva rutiini, siitä tulee normaali osa leiriä ja uudet laulajapolvet tottuvat tapaan automaattisesti.

Sivun alkuun ↑

 

Merkkilaulusuoritukset

 Ohjeet: Kirjaa jo merkkilauluohjeisiin maininta alkuperäisen nuottimateriaalin käytöstä ja tiedot, mistä sen saa ostaa. Käytä valmista tekstipohjaa Erikoisliittojen ja piirien leirit, konsertit, kilpailut, katselmukset ja muut tapahtumat.

 Suoritustilaisuus: Tee nuottien tarkastamisesta jokaisessa merkkisuoritustilaisuudessa normaali käytäntö. Muista organisoida nuottien tarkastus etukäteen ja varata siihen kohta päivän aikataulusta sekä henkilö tarkastusta hoitamaan. Kun tarkastamisesta tehdään toistuva rutiini, siitä tulee normaali osa merkkilaulusuorituksia ja uudet laulajapolvet tottuvat tapaan automaattisesti.

Sivun alkuun ↑

Liittokokoukset, vuosikokoukset, piirikokoukset

 Liittokokoukset vuosikokoukset ja piirikokoukset ovat oiva tilaisuus muistuttaa jäsenistöä tekijänoikeusasioista ja Puhtaasti-sivustolla tarjolla olevasta tiedosta.

 Työ tekijänoikeuksien toteutumiseen keskittyminen ja siinä tukeminen kannattaa mainita toimintasuunnitelmassa.

 Toimintasuunnitelmassa ja jokaisessa liitto-, piiri- tai vuosikokouksessa voi nostaa esiin yhden tekijänoikeuksiin liittyvän asian, johon koko jäsenistö seuraavaan kokoukseen asti erityisesti keskittyy. Erikoisliitto tai piiri voi tänä aikana jakaa kanavissaan ko. asiaan liittyvää tietoa, muistuttaa asiasta ja tietenkin kannustaa ja kirittää, yhteisöllisyyden voimaan luottaen.

 Toimintakertomuksessa kannattaa raportoida, miten toimintasuunnitelmassa mainittu asia on vuoden aikana edistynyt.

Sivun alkuun ↑