Valokuvat

Käytämme valokuvia käsiohjelmassa, somessa, levyn kannessa tai levyvihkosessa tms.
Käytämme valokuvasta otettua valokuvaa.
Muokkaamme valokuvaa esim. rajaamalla, käsittelemällä värejä tms.

Käytämme valokuvia käsiohjelmassa, somessa, levyn kannessa tai levyvihkosessa tms.

 Valokuvaajalle syntyy oikeus niihin valokuviin, jotka hän tekee. Lisäksi kuvattavilla henkilöllä on lainsäädännössä määriteltyjä oikeuksia omaan kuvaansa
  Ellei valokuvateoksen tai valokuvan suoja-aika ole päättynyt tai ellei kuvalla ole CC-lisenssiä, tarvitset aina luvan valokuvan käyttöön.
 Valokuviin liittyy kaksi tekijänoikeudellista suojamuotoa: valokuvateoksen suoja ja valokuvaajan lähioikeus. Valokuvateoksen suoja liittyy teoskynnyksen ylittäviin valokuvateoksiin (HUOM! käsite valokuvateos, joka tarkoittaa tekijänoikeudellisesti eri asiaa kuin valokuva). Valokuvateosten suoja-aika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Muualta kuin ETA-alueelta peräisin olevat valokuvateokset eivät kuitenkaan saa suojaa, mikäli ne on julkistettu ennen vuotta 1966. Valokuvaajan lähioikeus taas koskee tavallisia valokuvia, jotka eivät ylitä teoskynnystä. Tavallisten valokuvien suoja-aika on 50 vuotta kuvanottovuoden päättymisestä.
Valokuvien osalta on hyvä huomioida, että teoskynnyksen ylittyminen arvioidaan jokaisen valokuvan kohdalla erikseen. Aina ei ole helppoa päätellä, ylittyykö teoskynnys yksittäisen valokuvan kohdalla. Käytännössä kuorojen, orkestereiden ha yhtyeiden valokuvien käytön kannalta tällä rajankäynnillä ei ole useinkaan suurta merkitystä, koska valokuvan käyttöön tulee joka tapauksessa pyytää lupa. Asia konkretisoituu, kun on kyse vanhoista valokuvista ja on tarpeen tietää, lasketaanko suoja-aika valokuvateoksen tekijänoikeussuojan mukaisesti (70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä) vai tavallisen valokuvan lähioikeussuona mukaisesti (50 vuotta valokuvan ottohetkestä).
 Kaikki on kunnossa, kun
 jos valokuvateoksen/valokuvan suoja-aika on päättynyt, käytät valokuvateosta/ valokuvaa vapaasti.
 jos valokuvaaja on antanut valokuvaansa käyttöoikeuden CC-lisenssillä, käytät valokuvaa kuvassa olevan CC-lisenssin ehtojen mukaisesti.
 muissa tapauksissa olet saanut valokuvien käyttöön luvan valokuvaajalta ja maksanyt julkaisukorvauksen/ käyttökorvauksen valokuvaajalle ellet ole maksanut valokuvien käyttöoikeudesta kertakorvausta kuvien käyttöoikeuden lunastamisen yhteydessä.
 olet maininnut valokuvaajan nimen hyvän tavan mukaan.’
 jos kuvissa on henkilöitä, olet huomioinut tietosuojan ja esim. markkinointia ja mainontaa koskevat eettiset ohjeet, joiden mukaan henkilön kuvaa ei saa käyttää markkinointi- ja mainontakäytössä ilman henkilön lupaa. Esim. levyn kanteen laitettavan kuvan osalta tarvitset julkaisuluvan kuvassa olevilta henkilöiltä.’

Sivun alkuun ↑

Käytämme valokuvasta otettua valokuvaa

 Käytitpä valokuvaa miten tahansa, sellaisenaan, muokatussa muodossa, valokuvan alkuperäisestä käyttöyhteydestä valokuvan ottaen ja ottamaasi valokuvaa jatkokäyttäen, tarvitset aina luvan valokuvaajalta, jos tekijänoikeus- tai lähioikeussuoja on voimassa. Jos kuvassa on henkilöitä ja käytät kuvaa markkinointitarkoitukseen, tarvitse luvat myös kuvassa esiintyviltä henkilöitä-

 Kaikki on kunnossa, kun

Sivun alkuun ↑

Muokkaamme valokuvaa esim. rajaamalla, käsittelemällä värejä tms.

 Kaikkeen valokuvateosten ja valokuvien käyttöön tarvitset luvan, jos tekijänoikeus- tai lähioikeussuoja on voimassa.
 Kaikki on kunnossa, kun

Sivun alkuun ↑