Esittäminen livetilaisuudessa

→ Esitämme teoksia omassa sisäisessä tilaisuudessa
Esiinnymme jonkun muun järjestämässä yksityisessä tilaisuudessa
Esiinnymme jonkun muun järjestämässä maksullisessa tai maksuttomassa julkisessa, ei poliittisessa tai ei-uskonnollisessa tilaisuudessa
Esiinnymme jonkun muun järjestämässä maksullisessa tai maksuttomassa julkisessa, poliittisessa tai uskonnollisessa tilaisuudessa
→ Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman
Järjestämme hyväntekeväisyyskonsertin
→ Esitämme musiikkia sisältävän videon julkisessa tapahtumassa tai tilaisuudessa
→ Teemme flashmobin
→ Esitämme kirjallisuutta (esim. runon tai katkelman kirjasta) maksuttomassa konsertissa, esiintymisessä tai tilaisuudessa, jonka pääasia ei ole runojen ja kirjallisuuden lausunta
→ Esitämme maksullisessa konsertissamme tai tapahtumassamme kirjallisuutta läsnä olevalle yleisölle (esim. runoja tai tekstikatkelmia)

Esitämme teoksia omassa sisäisessä tilaisuudessa

Onko esiintyminen suunniteltua ja onko esitys/teokset mainittu kutsussa, ohjelmassa tms. vai onko esiintyminen spontaania?

 Kaikki on kunnossa, kun

 jokaisella esiintyjällä on ollut harjoitteluvaiheessa luvalliset nuotit, vaikka esiintyisitte ilman nuotteja.
 nuotit ovat peräisin luvallisesta sähköisestä tai fyysisestä nuottiarkistosta.
 sovituksissa on sovitusluvat.
 tilaussävellyksissä on tekstinkäyttöluvat.
 esitätte teoksia spontaanisti.
 jos esittämistä varten on tarjolla nuotteja tai sanoja missä tahansa muodossa (irtokopioina, itse tehdyissä vihkosissa, digitaalisesti, heijasteina tms.), ne ovat luvallisia.
 jos esittäminen ei ole spontaania, olet maininnut kaikki tekijä- ja teostiedot (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat).
 jos esitys on ollut suunniteltua ja siitä tai teoksista on ollut maininta esim. kutsussa tai ohjelmassa, olet tehnyt hakenut esitysluvan ja tehnyt esitysilmoituksen samaan tapaan kuin itse järjestämissänne konserteissa. Ks. ohjeet Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman.

 Toimi näin:

Jos teet nuotti- tai sanoitusmateriaalia, ks. ohjeet Teemme oman fyysisen tai digitaalisen nuottijulkaisun (nuotit sisältävän laulu- tai soittovihkon)
 Hae esityslupa ja tee esitysilmoitus ks. ohjeet Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman

Sivun alkuun ↑

Esiinnymme jonkun muun järjestämässä yksityisessä tilaisuudessa

 Onhan varmasti kyse yksityisestä tilaisuudesta? Yksityisiksi tilaisuuksiksi lasketaan vain läheisen perhe- ja ystäväpiirin tapahtumat ja juhlat kuten syntymäpäivät, häät, valmistujaisjuhlat, hautajaiset jne. Ks. esimerkkejä kuoroille, orkestereille ja yhtyeille tyypillisistä julkisista tilaisuuksista.

 Kaikki on kunnossa, kun

 jokaisella esiintyjällä on ollut harjoitteluvaiheessa luvalliset nuotit, vaikka esiintyisitte ilman nuotteja.
 nuotit ovat peräisin luvallisesta sähköisestä tai fyysisestä nuottiarkistosta.
 sovituksissa on sovitusluvat.
 tilaussävellyksissä on tekstinkäyttöluvat.
olet maininnut kaikki teos- ja tekijätiedot juonnoissa, ohjelmassa tms. (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari jne.)

Sivun alkuun ↑

Esiinnymme jonkun muun järjestämässä maksullisessa tai maksuttomassa julkisessa, ei-poliittisessa tai ei-uskonnollisessa tilaisuudessa

 Milloin on kyse julkisesta tilaisuudesta? Ks. esimerkkejä kuoroille, orkestereille ja yhtyeille tyypillisistä julkisista tilaisuuksista.

 Kaikki on kunnossa, kun

 jokaisella esiintyjällä on ollut harjoitteluvaiheessa luvalliset nuotit, vaikka esiintyisitte ilman nuotteja. HUOM! Jos tilaaja toivoo tiettyä teosta ja joudutte sitä varten hankkimaan nuotit, asiasta kannattaa kertoa tilaajalle ja pyrkiä sisällyttämään nuottikulut esiintymispalkkioon.
 nuotit ovat peräisin luvallisesta sähköisestä tai fyysisestä nuottiarkistosta.
 sovituksissa on sovitusluvat.
 tilaussävellyksissä on tekstinkäyttöluvat.
olet toimittanut tilaisuuden järjestäjälle kaikki teos- ja tekijätiedot (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari, ohjaaja, koreografi, käsikirjoittaja, näyttelijät, valokuvaaja jne.)
 olet varmistanut, että tilaisuuden järjestäjä on tietoinen velvollisuudestaan huolehtia esitysluvan hakemisesta ja Tapahtumalupamaksun maksamisesta.
 olet tehnyt Teostolle esitysilmoituksen (tämä sinun on tehtävä itse, vaikka järjestäjä huolehtii esitysluvan hakemisesta ja Tapahtumaluvan maksamisesta).

 Toimi näin

 Tee esitysilmoitus mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin seuraavan aikataulun mukaan esitysajankohdasta riippuen

1.1. – 31.3. > 30.4. mennessä
1.4. – 30.6. > 31.7. mennessä
1.7. – 30.9. > 31.10. mennessä
1.10. – 31.12. > 31.1. mennessä (seuraava vuosi)

Ks. ohjeet Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman. Esitysilmoituksen tekeminen ei maksa sinulle mitään eikä se myöskään tee musiikinesitysluvasta tapahtuman järjestäjälle kalliimpaa. Esitysilmoituksissa annettujen tietojen avulla tapahtuman järjestäjän maksamat musiikin esityskorvaukset tilitetään niille musiikintekijöille ja kustantajille, joiden musiikkia olette esittäneet.

Sivun alkuun ↑

Esiinnymme jonkun muun järjestämässä maksullisessa tai maksuttomassa julkisessa, poliittisessa tai uskonnollisessa tilaisuudessa

 Kotimaisen ja ulkomaisen musiikin käyttöön poliittisessa tai uskonnollisessa yhteydessä tarviset aina luvan musiikin tekijöiltä itseltään tai heidän kustantajiltaan. Heillä on oikeus päättää, antavatko he luvan musiikin käyttöön vai eivät. Poliittisia ja uskonnollisia yhteyksiä ovat esimerkiksi vaalivideot ja uskonnolliset videot sekä livenä tai striimattuina järjestetyt erilaiset vaali-, puolue- tai uskonnolliset tilaisuudet.

 Kaikki on kunnossa, kun

olet kertonut kaikille käyttämäsi musiikin tekijöille tai kustantajille, millaisessa tilaisuudessa haluaisit heidän musiikkiaan käyttää, olet saanut esitysluvat ja olet maksanut mahdollisen korvauksen musiikin käytöstä.

olet toimittanut tilaisuuden järjestäjälle kaikki teos- ja tekijätiedot esim. juonnoissa tai käsiohjelmassa ilmoitettavaksi (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari, ohjaaja, koreografi, käsikirjoittaja, näyttelijät, valokuvaaja jne.)

 Toimi näin 

 Selvitä luvan kysymistä varten musiikkikustantajien yhteystiedot esim. Suomen Musiikkikustajien nettisivuilta.

Selvitä luvan kysymistä varten musiikin tekijöiden yhteystiedot tarvittaessa Teoston asiakaspalvelusta.

 Teoston asiakaspalvelu auttaa myös, jos olet epävarma, onko yhteys, jossa musiikkia käytetään poliittinen tai uskonnollinen.

Sivun alkuun ↑

Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman

 Mitä tilanteita ohje koskee?
 Maksulliset ja maksuttomat tapahtumat, joissa esitetään elävää musiikkia (konsertti, festivaali, live-keikka), soitetaan musiikkia cd- tai dvd-levyltä, digitaalisesta tiedostosta tai muulta tallenteelta (mekaaninen musiikki, esim. dj-keikka, disko, karaoke, musiikkivideot) tai esitetään karaokea.
 Elävän tai tallennetun taustamusiikin esittäminen tapahtumatilassa ennen varsinaista tapahtumaa tai sen väliajalla, äänitemusiikin esittäminen tapahtumassa tai tapahtuman tausta- tai väliaikamusiikkina. HUOM! Lupa kattaa vain laillisista lähteistä (kuten lailliset latauskaupat) hankitun musiikin.

 Tapahtumaluvalla järjestetyn yksittäisen tapahtuman hinta muodostuu sen mukaan, millaisesta tilaisuudesta on kysymys (esim. Konsertti/festivaali TAI livekeikka TAI taustamusiikki), soiko tapahtumassa livemusiikki, äänitemusiikki vai molemmat, onko tilaisuus maksullinen vai maksuton (HUOM!  Pääsymaksuiksi katsotaan myös vapaaehtoiset maksut pääsylipuista tai käsiohjelmista ja kuinka suuri osa esitetystä musiikista on tekijänoikeuden suojaamaa (jos esitetystä ohjelma 1/3 tai enemmän on tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia, laskutetaan täysi hinta, jos tapahtumassa esitetystä musiikista yli 2/3 on musiikkia, jonka tekijänoikeudet ovat rauenneet tai teokset eivät ole Teoston edustamia, laskutetaan 50 % hinnasta, vähintään kuitenkin tietty minimihinta. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.)

Lupa ei kata tapahtumassa esitettävän musiikin tallentamista eikä livestriimaamista.

 Kaikki on kunnossa, kun
 jokaisella esiintyjällä on ollut harjoitteluvaiheessa luvalliset nuotit, vaikka esiintyisitte ilman nuotteja.
 nuotit ovat peräisin luvallisesta sähköisestä tai fyysisestä nuottiarkistosta.
 sovituksissa on sovitusluvat.
 tilaussävellyksissä on tekstinkäyttöluvat.
 soitettava äänitemusiikki on hankittu laillisista lähteistä.
 olet maininnut käsiohjelmassa, juonnoissa tai muulla tavalla kaikki teostiedot ja tekijät (mm. säveltäjät, sanoittajat, kääntäjät, sovittajat, esiintyjät, kuoronjohtaja, kapellimestari, ohjaaja, koreografi, käsikirjoittaja, näyttelijät, valokuvaaja jne.)
  Teoston ja Gramexin yhteinen Tapahtumalupa on voimassa (haetaan kerran, voimassa toistaiseksi). Vaikka lupa on Teoston ja Gramexin yhteinen, Teosto hoitaa luvan hakemiseen ja laskutukseen liittyvät käytännön asiat.
 olet hakenut musiikin esitysluvan eli olet ilmoittanut tapahtuman ja musiikinkäyttötiedot Teoston verkkopalvelussa.
 olet saanut esitysluvat oikeudenhaltijoilta, jotka eivät ole Teoston asiakkaita (tai näiden kustantajilta), ja olet maksanut mahdolliset käyttökorvaukset.
 olet saanut teoskynnyksen ylittävien valokuvien käyttöön ja mahdolliseen muokkaamiseen luvat tekijöiltä ja kuvaaja on mainittu kuvien yhteydessä, ks. ohjeet Valokuvat.
 olet käyttänyt laulujen sanoja tai muita tekstejä tai tekstikatkelmia kirjallisessa muodossa tekijänoikeuksien mukaisesti. Ks. tilannekohtaiset ohjeet Nuotit ja sanat. Olet maininnut tekijän nimen niiden yhteydessä ja olet maksanut mahdolliset lupamaksut.
 olet tehnyt esitysilmoituksen eli ilmoittanut tapahtuman musiikinkäyttötiedot Teostoon.
 jos tapahtumassasi on muitakin esiintyjiä kuin oma kuorosi, orkesterisi tai yhtyeesi, olet ilmoittanut myös muiden esiintyjien musiikinkäyttötiedot  tai huolehtinut, että he tekevät oman esitysilmoituksen.
 olet maksanut Teoston Tapahtumalupamaksun.

 Toimi näin:

 Jos käytät sanoja, käännöksiä tai muita tekijänoikeuden suojaamia tekstejä esim. käsiohjelmassa tai konserttimainonnassa, ks. ohjeet Tekstit ja sanat.
 Useimmat musiikin tekijät ovat Teoston asiakkaita ja esityslupa hoituu Teoston kautta, mutteivät kaikki. Esittämäsi musiikki voi olla säveltäjän tai musiikkikustantajan itsehallinnoimaa. Jos tiedät, että jotkut tapahtumassa esitettävän musiikin tekijöistä eivät ole Teoston asiakkaita, hae esityslupa heidän teoksilleen suoraan oikeudenomistajilta (säveltäjä, sanoittaja sovittaja, kääntäjä, kustantaja). Maksa mahdollinen käyttökorvaus.
 Jos kuorosi, orkesterisi tai yhtyeesi toimii tapahtuman järjestäjänä ensimmäistä kertaa, hae Teoston Tapahtumalupa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Lue lisää tapahtumaluvasta Teosto verkkopalvelussa. Täytä lupahakemus ja ilmoita tiedot ensimmäisen tapahtumanne musiikinkäytöstä kohdassa Hae lupa. Lupa haetaan kerran ja se on voimassa toistaiseksi (irtisanomisaika 1 kk). Ota käyttäjätunnus talteen. Tapahtumalupa on Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa. Se on tarkoitettu tapahtumajärjestäjälle, jonka järjestämässä tapahtumassa soi musiikki.
 Hae esityslupa Teoston edustamien musiikin tekijöiden teoksille Teostosta. Kun kuorollasi, orkesterillasi tai yhtyeelläsi on jo Teoston Tapahtumalupa, ilmoita uusi tapahtumasi ja sen musiikinkäyttötiedot Teoston verkkopalvelussa kohdassa Ilmoita tapahtuma.  Lupa kannattaa hakea ennen tapahtumaa. Silloin saat muistutuksen ilmoittaa musiikinkäyttötiedot tapahtumasi jälkeen ja saat 3 % alennuksen esityslupalaskusta, kun ilmoitat tiedot viimeistään 14 vrk tapahtuman jälkeen. Voit arvioida Teoston esitysluvan hinnan hintalaskurilla. Tapahtumaluvan tapahtumakohtainen hinta riippuu musiikinkäyttötavoista (live, äänite, molemmat; jos tapahtumassa soitetaan taustamusiikkia esimerkiksi levyltä tai muulta tallenteelta, siitä maksetaan erillinen korvaus) sekä lipputuloista ja/tai ohjelmalehtisten myyntituloista tai maksuttoman tapahtuman yleisömäärästä.
 Ilmoita musiikinkäyttötiedot Teoston verkkopalvelussa 4 viikon sisällä tapahtumasta. Hyödynnä 3 % alennus ilmoittamalla tiedot viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman jälkeen. Jos et ilmoita tietoja, musiikinkäyttökorvauksesta lähetetään arvioon perustuva lasku.
 Maksa Teosto-lasku.

Sivun alkuun ↑

Järjestämme hyväntekeväisyyskonsertin

 Vaikka konsertin tai muun tapahtuman kaikki tuotot lahjoitettaisiin hyväntekeväisyyteen, se tarvitsee musiikin tekijöiden osalta luvan. Teosto edustaa tapahtumissa oikeudenomistajiaan eli säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia, eikä voi heidän puolestaan myöntää maksuttomuutta edes hyvään tarkoitukseen esitetylle musiikille. Hyväntekeväisyystapahtumassa esitettyjen kappaleiden tekijät voivat halutessaan lahjoittaa konsertista saamansa tekijänoikeuskorvaukset valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen.

 Lue lisää Teoston sivuilta ja tutustu erityisesti linkitetyltä sivulta löytyviin lahjoituksen ehtoihin.

 Haluavatko konsertissa esitetyn musiikin tekijät lahjoittaa saamansa tekijänoikeuskorvaukset hyväntekeväisyyteen?

 Esitetäänkö konsertissa ainostaan musiikkia, joka ei ole Teoston hallinnonnissa?

 Kaikki on kunnossa, kun

 olet toiminut kuten tilanteessa Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman

 jos hyväntekeväisyystapahtumassa esitettyjen kappaleiden tekijät haluavat lahjoittaa konsertista saamansa tekijänoikeuskorvaukset valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen ja kaikkien teosten kaikki tekijät (säveltäjät, sanoittajat, mahdolliset kääntäjät ja kustantajat) ovat siihen suostuneet, he ovat joko

  • tehneet lahjoituksen omalta pankkitililtään. Jos esitetty musiikki on Teoston hallinnoimaa, tekijänoikeuskorvauksen tilityksestä peritään verottajan edellyttämä ennakonpidätys.
  • hoitaneet asian Teoston kautta lähettämällä Teostoon lahjoitusvaltakirjan, jos esitetty musiikki on Teoston hallinnoimaa. Teoston kautta lahjoitettaessa lahjoitussumma koskee koko kyseisen kappaleen keräämää tilitystä. Lahjoitukseen ei valitettavasti voi irrottaa vain yhtä tapahtumaa. Tilityksestä peritään verottajan edellyttämä ennakonpidätys. Ole tarvittaessa yhteydessä Teoston Oikeudenomistajapalveluihin.
  • irrottaneet esitetyn konsertin Teoston edustuksesta käyttämällä Teoston asiakassopimuksen mahdollistamaa itsehallinnointia. Tekijät ovat ilmoittaneet ttsehallinnoinnista eostolle kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen haluttua itsehallinnoinnin alkamispäivää. HUOM! Edellytyksenä on, että kaikkien teosten kaikki tekijät (säveltäjät, sanoittajat, mahdolliset kääntäjät ja kustantajat) suostuvat siihen.

Sivun alkuun ↑

Esitämme musiikkia sisältävän videon julkisessa tapahtumassa tai tilaisuudessa

 Kaikki on kunnossa, kun

 olet noudattanut tapahtuman tai tilaisuuden järjestämisessä ohjetta Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman.

 olet Tapahtumaluvan esityslupaa hakiessasi hakenut videolle luvan yleisölle esittämiseen: jos video näytetään osana konserttia, olet valinnut Tapahtumaluvan musiikinkäyttötavaksi ”Konsertti tai festivaali” JA ”Taustamusiikki” tai jos video esitetään erillisessä musiikkivideon julkistamistilaisuudessa olet valinnut Tapahtumaluvan musiikinkäyttötavaksi ”Live-keikka” JA ”Taustamusiikki”.

Sivun alkuun ↑

Teemme flashmobin

 Onko kyse selvästi mainos- ja markkinointitarkoituksessa tehdystä flashmobista?

 Markkinointitarkoitukseksi lasketaan toiminta, jossa selkeästi mainostetaan jotakin tuotetta tai tuodaan jotakin yritystä esiin. Esimerkiksi omien konserttimainosten jakaminen flashmobin yhteydessä täytä tässä tarkoitettuja markkinointitarkoituksen kriteereitä.

 Kaikki on kunnossa, kun

 ei markkinointitarkoitusta: olet hankkinut Teoston Tapahtumaluvan ja noudattanut ohjetta Järjestämme maksullisen tai maksuttoman musiikkia sisältävän konsertin, esiintymisen tai tapahtuman. HUOM! Jos ette ole hakeneet toistaiseksi voimassa olevaa Teoston Tapahtumalupaa, voitte sen sijasta hankkia Teoston Kymppilupa Laajan tai Kymppilupa suppean. Nämä luvat eivät kata konsertteja, mutta niillä voi järjestää kalenterivuoden aikana yhteensä 10 tapahtumaa, joissa kussakin on enintään 200 kuulijaa. Lupaa ei ole sidottu tiettyyn esityspaikkaan. Lue luvista tarkemmin Teoston sivuilta.

 markkinointitarkoitus: olet saanut luvan esitettävän teoksen/ esitettävien teosten kaikilta oikeudenhaltijoilta ja maksanut mahdollisen lupamaksun.

 olet mahdollisuuksien mukaan maininnut kaikki teos- ja tekijätiedot.

Sivun alkuun ↑

Esitämme kirjallisuutta (esim. runon tai katkelman kirjasta) maksuttomassa konsertissa, esiintymisessä tai tilaisuudessa, jonka pääasia ei ole runojen ja kirjallisuuden lausunta

Ks. ohjeet Esitämme kirjallisuutta (esim. runon tai katkelman kirjasta) maksuttomassa konsertissa, esiintymisessä tai tilaisuudessa, jonka pääasia ei ole runojen ja kirjallisuuden lausunta

Sivun alkuun ↑

Esitämme maksullisessa konsertissamme tai tapahtumassamme kirjallisuutta läsnä olevalle yleisölle (esim. runoja tai tekstikatkelmia)

Ks. ohjeet Esitämme maksullisessa konsertissamme tai tapahtumassamme kirjallisuutta läsnä olevalle yleisölle (esim. runoja tai tekstikatkelmia)

Sivun alkuun ↑