Lähioikeudet

→ Mitä ovat lähioikeudet?
→ Kuinka kauan lähioikeus on voimassa?

Mitä ovat lähioikeudet?

Myös muut kuin teoksen tekijät (eli musiikista puhuttaessa säv., san., sov., kääntäjä) voivat saada suojaa tekijänoikeuslain perusteella. Tällöin puhutaan lähioikeuksista. Ne koskevat mm. esittäviä taiteilijoita, kuten muusikoita sekä kuoron- ja orkesterinjohtajia, äänitetuottajia eli esim. levy-yhtiöitä, tv- ja radioyrityksiä sekä valokuvaajia. Lähioikeudet suojaavat esimerkiksi teoksen esitystä, äänitallennetta, kuvatallennetta, radio- ja tv-lähetystä sekä valokuvaa, joka ei ylitä teoskynnystä. Suojan kohteena ei tällöin ole itse teos, vaan muu suoritus; siis ei itse sävellys, vaan vaikkapa cd:lle taltioitu esitys sävellyksestä.

Tekijänoikeuden suojaamien teosten tapaan myös näiden suoritusten käyttöön tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. Esittävillä taiteilijoilla ja valokuvaajilla on samat moraaliset oikeudet kuin tekijällä. Muusikoilla, laulajilla, äänitetuottajilla ja valokuvaajilla on myös taloudellisia oikeuksia. He ovat oikeutettuja korvaukseen, jos tallennettu esitys tai äänite esitetään julkisesti tai välitetään yleisölle.

Esim. jos kuorosi, orkesterisi tai yhtyeesi esiintyminen vaikkapa radioidaan tai televisioidaan, olette mahdollisen esiintymispalkkion lisäksi oikeutettuja radiointi- tai televisiointikorvaukseen.

Esim. jos käytätte vaikka YouTube-julkaisussa tai musiikkivideossa kappaletta, jonka olette taltioineen levy-yhtiön tuottamalle levylle (eli olette myyneet masteroikeudet levy-yhtiölle), tarvitsette julkaisuun esiintyjien luvan lisäksi levy-yhtiön suostumuksen.

Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien suurin ero on suoja-ajan pituudessa sekä siinä, että lähioikeussuojan saaminen ei edellytä teoskynnyksen ylittymistä. Lähioikeudet poikkeavat tekijänoikeuksista siinäkin, että ne voivat syntyä myös suoraan yritykselle tai yhdistykselle, kun taas tekijänoikeus voi Suomessa syntyä ainoastaan luonnolliselle henkilölle ja siirtyä sopimuksella yritykselle.

Sivun alkuun ↑

Kuinka kauan lähioikeus on voimassa?

Lähioikeuksien suoja-aika on 70 tai 50 vuotta esitys-, tallennus- tai julkaisuvuoden päättymisestä.

Esityksen ja julkaisemattoman tallennetun teoksen, kuvatallenteen, radio- ja televisiolähetyksen ja teoskynnystä ylittämättömän valokuvan suoja-aika on 50 vuotta.

Julkaistun ja valmistetun teoksen eli esimerkiksi äänitetallenteen ja siihen tallennetun esityksen suoja-aika on 70 vuotta, kun teos on peräisin ETA-alueelta, muutoin 50 vuotta.

 Teoskynnyksen ylittävää valokuvateosta suojaa lähioikeuden sijasta tekijänoikeus eli suoja-aika on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Valokuvien teoskynnyksen ylittymiseen ei ole yksinkertaista sääntöä, vaan arvio tehdään aina tapauskohtaisesti kunkin valokuvan kohdalla.

Sivun alkuun ↑