Valokuvat

→ Miten käytän valokuvia luvallisesti?
→ Valokuvateoksen suoja ja valokuvaajan lähioikeus
→ Mitä valokuvaajan oikeudet sisältävät?
→ Kuinka kauan valokuvan tekijänoikeus ja lähioikeus ovat voimassa?
→ Valokuvausprojektista ja kuvien käytöstä sopiminen
→ Kuvattavan oikeudet

TULOSSA PIAN LISÄÄ!

Miten käytän valokuvia luvallisesti?

 Tarvitset valokuvan käyttöön aina luvan ellei tekijänoikeus- tai lähioikeussuoja ole rauennut tai ellei tekijä ole antanut teosta käytettäväksi CC-lisenssillä.

 Valokuvien tekijänoikeuslain mukainen suoja jakautuu kahteen eri suojamuotoon: valokuvateoksen suojaan ja valokuvaajan lähioikeuteen. Näiden suoja-ajat ovat erilaiset.

Ellei tekijänoikeus- tai lähioikeussuoja ole rauennut, valokuvien käyttöön missä tahansa tarkoituksessa, esim. käsiohjelmassa, somessa, levyn kannessa, levyvihkosessa tms. sinun tulee aina saada valokuvaajalta lupa ja maksaa julkaisukorvaus/ käyttökorvaus valokuvaajalle ellei valokuvien käyttöoikeudesta ole maksettu kertakorvausta kuvien käyttöoikeuden lunastamisen yhteydessä. Sama periaate pätee, kun käytät valokuvaa, jonka olet ottanut alkuperäisestä valokuvasta tai käyttökohteesta, esim. käsiohjelmasta, jossa alkuperäistä valokuvaa on käytetty.

Valokuvan tekijänoikeuslain mukainen suoja on jaettu kahteen eri suojamuotoon: valokuvateoksen suojaan ja valokuvaajan lähioikeuteen.

Valokuvateoksen suoja Jos valokuva ylittää teoskynnyksen, se on valokuvateos. Valokuvasta voi olla omaperäinen valokuvateos valokuvaajan tekemisen luovien, esim. lavastukseen, kuvattavan henkilön asentoon, valaistukseen, rajaukseen, kuvakulmaan ja tunnelmaan, kehitysmenetelmiin, kuvankäyttöohjelman käyttöön liittyvien ratkaisujen ansiosta. Se, ylittyykö teoskynnys ja onko kyseessä valokuvateos, arvioidaan tapauskohtaisesti.

Valokuvaajan lähioikeus Kun valokuvaaja valmistaa valokuvan, syntyy valokuvaajan lähioikeus. Valokuvan ei tarvitse olla omaperäinen, jotta valokuvaajalle syntyy lähioikeus.

Jos valokuvaaja on antanut valokuvaansa käyttöoikeuden CC-lisenssillä, saat käyttää valokuvaa kuvassa olevan CC-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Jos valokuvan suoja-aika on jo päättynyt, saat käyttää kuvaa vapaasti. Valokuvien osalta on hyvä huomioida, että teoskynnyksen ylittyminen arvioidaan jokaisen kuvan kohdalla erikseen. Aina ei ole helppoa päätellä, ylittyykö teoskynnys yksittäisen kuvan kohdalla.
Jos kuvissa on henkilöitä, tulee huomioida myös tietosuoja ja esim. markkinointia ja mainontaa koskevat eettiset ohjeet, joiden mukaan henkilön kuvaa ei saa käyttää markkinointi- ja mainontakäytössä ilman henkilön lupaa, esim. levyn kanteen laitettavan kuvan osalta on tarpeen olla julkaisulupa kuvassa olevilta henkilöiltä myös.

Valokuvaajalle syntyy oikeus niihin valokuviin, jotka hän tekee. Valokuvaajalle syntyvän suojan laajuus määritellään tekijänoikeuslain säädöksissä. Lisäksi kuvattavilla henkilöllä on lainsäädännössä määriteltyjä oikeuksia omaan kuvaansa. 

Sivun alkuun ↑

Mitä valokuvaajan oikeudet sisältävät?

TULOSSA PIAN!

Sivun alkuun ↑

Kuinka kauan valokuvan tekijänoikeus ja lähioikeus ovat voimassa?

Tekijänoikeus valokuvateokseen on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä Suomesta kuten muualtakin EU- ja ETA- alueelta sekä USA:sta ja Venäjältä peräisin oleville teoksille. Muualta peräisin oleville teoksille suoja-aika on teoksen alkuperämaan suoja-aika, joka voi olla 50 tai 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Suoja-ajan piirin ulkopuolella olevien teosten käyttö on vapaata.

Valokuvaajan lähioikeuden suoja-aika on lyhyempi kuin valokuvateoksen suoja-aika. Valokuvaajan lähioikeuden suoja-aika on 50 vuotta kuvan valmistusvuoden päättymisestä.

Sivun alkuun ↑

Valokuvausprojektista ja kuvien käytöstä sopiminen

TULOSSA PIAN!

Sivun alkuun ↑

Kuvattavan oikeudet

TULOSSA PIAN!

Sivun alkuun ↑