Sulasol

Sulasol lyhyesti

Vuonna 1922 perustettu Sulasol ry (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto) on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Liittoon kuuluu yli 300 kuoroa ja orkesteria. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on lähes 9 000.

Sulasolin perustehtävä on edistää jäsenistönsä mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen. Samalla Sulasol kokoavana voimana ajaa koko harrastemusiikkikentän asiaa vaikuttamalla valtion taidehallintoon, viranomaisiin ja musiikkikasvatuskenttään.

Sulasolin jäseneksi voivat liittyä tietyt edellytykset täyttävät kuorot, yhtyeet ja orkesterit. Sulasolin perustoimintoja ovat edunvalvonnan lisäksi koulutustoiminnan organisoiminen ja koordinoiminen, kustannustoiminta, tiedonvälitys, musiikkijuhlien järjestäminen ja monipuolinen asiantuntija-apu.

Sulasolin järjestörakenne koostuu kolmesta eri tasosta: kattojärjestöstä, erikoisliitoista ja Sulasol-piireistä. Erikoisliitot ovat erikoistuneet oman kuoromuotonsa tai orkestereiden erityiskysymyksiin. Piirit vastaavat alueellisista koulutus- ja konserttitapahtumista ja toimivat samalla alueella toimivien kuorojen ja orkestereiden yhdistävänä tekijänä ja kokoavana voimana.

 

Toiminnan kulmakivet

1. Nuottimateriaalin tuottaminen ja välittäminen

Sulasol on merkittävä ja aktiivinen kuoromusiikin kustantaja. Monet Sulasolin kustantamat nuotit ja kirjat ovat vakiinnuttaneet asemansa keskeisenä osana suomalaista kuorokirjallisuutta. Sulasol välittää kaikkien kustantajien kuoro- ja orkesterimateriaalia. Sulasolista löydät maan kattavimman kuoromusiikin kirjaston ja myymälän.

2. Koulutus

Sulasol kouluttaa jäsenistöään ja koordinoi koulutustapahtumia. Sulasol on myös mukana kehittämässä niin harrastajien kuin ammattilaisten musiikkikoulutusta Suomessa. Sulasolin piirit ja erikoisliitot järjestävät vuosittain kymmeniä alueellisia ja valtakunnallisia koulutustapahtumia.

3. Viestintä

Sulasolin näkyvin media on Sulasol-lehti, neljästi vuodessa ilmestyvä musiikki- ja järjestölehti. Lehti esittelee musiikkimaailman ajankohtaisia asioita ja jäsenistön uutisia sekä tiedottaa liiton, erikoisliittojen ja piirien tapahtumista. Viime aikoina internetin ja sosiaalisen median merkitys viestinnässä on kasvanut voimakkaasti.

4. Edunvalvonta

Sulasol on jäsentensä edunvalvontaorganisaatio suhteessa valtiovaltaan ja muihin päättäjiin. Sulasol on tätä nykyä merkittävä musiikinharrastajien järjestö, jonka ääntä myös kuunnellaan. Sulasolin jäsenet voivat saada merkittävää taloudellista tukea toimintaansa Opintotokeskus Siviksen kautta.

5. Musiikkijuhlat

Sulasol on yli satavuotisen valtakunnallisen laulu- ja soittojuhlaperinteen vaalija ja uudistaja. Seuraavat juhlat vietetään Jyväskylässä 9.-12.6.2022.

6. Asiantuntija-apu

Sulasol on jäsentensä palveluorganisaatio. Sulasolin toimistoon on koottu niin musiikillista kuin järjestöllistä asiantuntemusta jäsenyhdistysten palvelukseen.