Liity jäseneksi

Sulasolin sääntöjen mukaan liiton jäseniksi voidaan hyväksyä

 • rekisteröidyt kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset, tai muut tällaista toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt
 • julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset kuorot ja soitinyhtyeet, sekä
 • ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset.
 • Sulasolin oppilaitosjäseniksi voidaan hyväksyä oppilaitosten, opistojen ja seurakuntien kuorot ja soitinyhtyeet.

Liittohallitus hyväksyy jäsenyhdistykset kirjallisesta hakemuksesta. Liittymismaksu uudelta jäsenyhdistykseltä on 35,00 €.

Jäsenmaksu

Sulasolin jäsenmaksu (/henkilö) koostuu kolmesta osasta:

 • Sulasolin osuus (2019: 20,70 €/vuosi; lapset, nuoret ja soittajat 10,35 €/vuosi)
 • Erikoisliiton osuus (3,00-10,50 €/vuosi erikoisliitosta riippuen)
 • Sulasol-piirin osuus (0,70-2,00 €/vuosi piiristä riippuen)

Tarkat jäsenmaksut eri erikoisliittojen ja piirien jäsenyhdistyksille löytyvät Jäsenmaksutaulukko_2019 -liitteestä (pdf-tiedosto).

Eläkeläis-, invalidi- ja veteraaniyhdistysten alennus keskusliiton jäsenmaksusta on 50 %. Opiskelijayhdistysten hakema toiminta-avustus liittohallitukselta on 50 % keskusliiton jäsenmaksusta.

Sulasolin jäsenmaksuosuuteen sisältyy Sulasol-lehti, joka lähetetään jäsenyhdistyksen jokaiselle henkilöjäsenelle. Useampaan yhdistykseen kuuluminen ei oikeuta jäsenmaksun alennukseen.

Liittyminen

Liittyminen tapahtuu täyttämällä ja allekirjoittamalla jäsenhakemuskaavake ja postittamalla se Sulasoliin osoitteella Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki. Kaavakkeen voi avata ja tulostaa alla olevasta linkistä.

 • Jäsenhakemus 1 rekisteröidyille kuoro- ja soitinyhdistyksille: jasenhakemus
 • Jäsenhakemus 2 julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimiville kuoroille ja soitinyhtyeille: jasenhakemus_2
 • Ohjeita liittymistä varten: liittymisohje (pdf-tiedosto)

Ohjeita yhdistyksen rekisteröintiin sekä yhdistysten mallisääntöjä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivuilta osoitteesta http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

 

Tutustumisvuosi

Sulasoliin liittymistä pohtivien orkesterien ja kuorojen on nyt mahdollista tutustua Sulasoliin ensin vuoden verran ennen varsinaista jäsenyyttä.

Tutustumisvuoden aikana kuoro/orkesteri saa:

5 kpl Sulasol-lehteä/ilmestyvä numero, jotka postitetaan nimetylle henkilölle (lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa)

 • jäsentiedotteet
 • ostaa nuotteja ja muista kustanteita Sulasolin nuottimyymälästä jäsenhintaan
 • liittyä Sulasolin Kuorokerhon jäseneksi
 • osallistua Sulasolin ja erikoisliittojen järjestämiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin jäsenhinnalla
 • opastusta ja neuvontaa Sulasolin toimiston henkilökunnalta

Tutustumisvuoden hinta on 50 euroa / kuoro tai orkesteri. Vuosimaksu peritään välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. Tutustumisvuotta ei tarvitse irtisanoa erikseen, vaan se raukeaa, kun tutustumisvuosi on tullut täyteen.

Lapsi- ja nuorisokuorot sekä orkesterit voivat nyt liittyä tutustumisjäseneksi kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi (hinta 50 euroa / vuosi).

Tutustumisvuosi alkaa, kun ilmoitus tutustumisvuodesta on saapunut Sulasoliin ja päättyy, kun vuosi ilmoittautumispäivästä on kulunut umpeen. Tämän jälkeen kuoro/orkesteri päättää, haluaako se liittyä Sulasolin varsinaiseksi jäseneksi.

Tutustumisvuosi myönnetään kullekin hakijalle vain yhden kerran.

Oheinen lomake lähetetään täytettynä osoitteella
Sulasol, Klaneettitie 6-8, 00420 Helsinki.

Tutustumisvuosilomake

 

Seniorijäsenyys

Sulasolin seniorijäsenyyden edellytyksenä on, että vähintään 75% yhdistyksen jäsenistä on 65 vuotta täyttäneitä. Seniorijäsenenä voivat toimia

 1. rekisteröidyt seniorikuoro- tai senioriorkesteriyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset
 2. julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset seniorikuorot ja -orkesterit
 3. Sulasolin jäsenyhdistyksen yhteydessä toimivat rekisteröitymättömät seniorikuorot ja -orkesterit, mikäli seniorikuoro/-orkesteri toimii omana ryhmänään ja sillä on säännöllistä toimintaa (esim. omia harjoituksia, esiintymisiä omana ryhmänään)

Kohtien 1 ja 2 tunnusmerkit täyttävät seniorikuorot ja -orkesterit voivat liittyä Sulasolin jäseneksi toimimalla Sulasolin yleisten liittymisohjeiden mukaan täyttämällä jäsenanomuskaavakkeen. Kohdan 3 tunnusmerkit täyttävä seniorikuoro tai -orkesteri voi ilmoittautua seniorijäseneksi ilman erillistä jäsenhakemusta täyttämällä seniorijäseneksi ilmoittautumislomakkeen.

Lomakkeen mukana on toimitettava jäsenluettelo (nimi, osoite, syntymävuosi) sekä lyhyt kuvaus, josta käy ilmi seniorikuoron/ -orkesterin harjoittama säännöllinen toiminta omana ryhmänään. Jäsenluettelossa ilmoitetaan vain ne seniorikuoron/-orkesterin jäsenet, jotka eivät toimi aktiivisesti myös pääkuorossa/-orkesterissa. Liittymislomakkeella ilmoitettavaan jäsenmäärään lasketaan kuitenkin kaikki seniorikuoron/-orkesterin aktiivijäsenet. Mikäli seniorikuoron/-orkesterin jäsen toimii edelleen myös pääkuorossa/-orkesterissa, ilmoitetaan henkilö pelkästään pääkuoron/-orkesterin jäsenlistalle ja jäsenmaksu veloitetaan tämän mukaisesti.

Seniorijäsenet maksavat 50 % voimassa olevasta keskusliiton jäsenmaksusta sekä erikoisliiton ja piiriyhdistyksen voimassa olevat jäsenmaksut. Sulasol laskuttaa kaikki jäsenmaksut vuosittain. Uusi jäsenyhdistys maksaa lisäksi liittyessään voimassa olevan liittymismaksun. Liittymismaksua ei peritä kohdan 3 mukaisesti ilmoittautuvilta seniorikuoroilta/-orkestereilta. Seniorijäsenet voivat hyödyntää kaikkia Sulasolin, erikoisliiton ja piiriyhdistyksen jäsenetuja ja palveluja. Sulasol-lehti postitetaan jokaiselle seniorikuoron/ -orkesterin jäsenelle.

Mikäli seniorikuoro/-orkesteri toimii jäsenkuoron/-orkesterin yhteydessä, ei seniorijäsenelle lähetetä erillistä liittokokouskutsua, vaan seniorijäsenet lasketaan koko yhdistyksen jäsenmäärään mukaan määriteltäessä yhdistyksen käytössä olevaa äänimäärää liittokokouksessa.

Mikäli varsinainen jäsenkuoro/-orkesteri päättää erota Sulasolista, päättyy samalla myös sen yhteydessä toimivan seniorikuoron/-orkesterin jäsenyys ilman erillistä eroilmoitusta.

Seniorijaseneksi_ilmoittautuminen (pdf)