Liity jäseneksi

Sulasolin sääntöjen mukaan liiton jäseniksi voidaan hyväksyä

 • rekisteröidyt kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset, tai muut tällaista toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt
 • julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset kuorot ja soitinyhtyeet, sekä
 • ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset.
 • Sulasolin oppilaitosjäseniksi voidaan hyväksyä oppilaitosten, opistojen ja seurakuntien kuorot ja soitinyhtyeet.

Liittohallitus hyväksyy jäsenyhdistykset kirjallisesta hakemuksesta.

Jäsenmaksu

Sulasolin jäsenmaksu (/henkilö) koostuu kolmesta osasta:

 • Sulasolin osuus (2020: 20,70 €/vuosi; lapset, nuoret ja soittajat 10,35 €/vuosi)
 • Erikoisliiton osuus (3,00–10,50 €/vuosi erikoisliitosta riippuen)
 • Sulasol-piirin osuus (0–2,00 €/vuosi piiristä riippuen)

Tarkat jäsenmaksut eri erikoisliittojen ja piirien jäsenyhdistyksille löytyvät Jäsenmaksutaulukko_2021 -liitteestä (pdf-tiedosto).

Eläkeläis- (seniori-), invalidi- ja veteraaniyhdistysten alennus keskusliiton jäsenmaksusta on 50 %. Opiskelijayhdistysten hakema toiminta-avustus liittohallitukselta on 50 % keskusliiton jäsenmaksusta.

Sulasolin jäsenmaksuosuuteen sisältyy Sulasol-lehti, joka lähetetään jäsenyhdistyksen jokaiselle henkilöjäsenelle. Useampaan yhdistykseen kuuluminen ei oikeuta jäsenmaksun alennukseen.

Liittyminen

Liittyminen tapahtuu täyttämällä ja allekirjoittamalla jäsenhakemuskaavake ja postittamalla se Sulasoliin osoitteella Tallberginkatu 1 C / 18, 00180 Helsinki. Kaavakkeen voi avata ja tulostaa alla olevasta linkistä.

 • Jäsenhakemus 1 rekisteröidyille kuoro- ja soitinyhdistyksille: Jäsenhakemus_1
 • Jäsenhakemus 2 julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimiville kuoroille ja soitinyhtyeille: Jäsenhakemus_2
 • Ohjeita liittymistä varten: liittymisohje (pdf-tiedosto)

Ohjeita yhdistyksen rekisteröintiin sekä yhdistysten mallisääntöjä löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivuilta osoitteesta http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

 

Tutustumisvuosi

Sulasoliin liittymistä pohtivien orkesterien ja kuorojen on nyt mahdollista tutustua Sulasoliin ensin vuoden verran ennen varsinaista jäsenyyttä.

Tutustumisvuoden aikana kuoro/orkesteri saa:

5 kpl Sulasol-lehteä/ilmestyvä numero, jotka postitetaan nimetylle henkilölle (lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa)

 • jäsentiedotteet
 • ostaa nuotteja ja muista kustanteita Sulasolin nuottimyymälästä jäsenhintaan
 • liittyä Sulasolin Kuorokerhon jäseneksi
 • osallistua Sulasolin ja erikoisliittojen järjestämiin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin jäsenhinnalla
 • opastusta ja neuvontaa Sulasolin toimiston henkilökunnalta

Tutustumisvuoden hinta on 50 euroa / kuoro tai orkesteri. Vuosimaksu peritään välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. Tutustumisvuotta ei tarvitse irtisanoa erikseen, vaan se raukeaa, kun tutustumisvuosi on tullut täyteen.

Lapsi- ja nuorisokuorot sekä orkesterit voivat nyt liittyä tutustumisjäseneksi kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi (hinta 50 euroa / vuosi).

Tutustumisvuosi alkaa, kun ilmoitus tutustumisvuodesta on saapunut Sulasoliin ja päättyy, kun vuosi ilmoittautumispäivästä on kulunut umpeen. Tämän jälkeen kuoro/orkesteri päättää, haluaako se liittyä Sulasolin varsinaiseksi jäseneksi.

Tutustumisvuosi myönnetään kullekin hakijalle vain yhden kerran.

Oheinen lomake lähetetään täytettynä osoitteella
Sulasol, Tallberginkatu 1 C / 18, 00180 Helsinki.

Tutustumisvuosilomake

 

Seniorijäsenyys

Sulasolin seniorijäsenyyden edellytyksenä on, että vähintään 75% yhdistyksen jäsenistä on 70 vuotta täyttäneitä. Seniorijäsenenä voivat toimia

 1. rekisteröidyt seniorikuoro- tai senioriorkesteriyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset
 2. julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset seniorikuorot ja -orkesterit
 3. Sulasolin jäsenyhdistyksen yhteydessä toimivat rekisteröitymättömät seniorikuorot ja -orkesterit, mikäli seniorikuoro/-orkesteri toimii omana ryhmänään ja sillä on säännöllistä toimintaa (esim. omia harjoituksia, esiintymisiä omana ryhmänään)

Kohtien 1 ja 2 tunnusmerkit täyttävät seniorikuorot ja -orkesterit voivat liittyä Sulasolin jäseneksi toimimalla Sulasolin yleisten liittymisohjeiden mukaan täyttämällä jäsenanomuskaavakkeen. Kohdan 3 tunnusmerkit täyttävä seniorikuoro tai -orkesteri voi ilmoittautua seniorijäseneksi ilman erillistä jäsenhakemusta täyttämällä seniorijäseneksi ilmoittautumislomakkeen. Mikäli kuoro on aktiivisen pääkuoron ohessa toimiva seniorikuoro, tämä riittää senioristatuksen saamiseksi ikärajoista riippumatta.

Lomakkeen mukana on toimitettava jäsenluettelo (nimi, osoite, syntymävuosi) sekä lyhyt kuvaus, josta käy ilmi seniorikuoron/ -orkesterin harjoittama säännöllinen toiminta omana ryhmänään. Jäsenluettelossa ilmoitetaan vain ne seniorikuoron/-orkesterin jäsenet, jotka eivät toimi aktiivisesti myös pääkuorossa/-orkesterissa. Liittymislomakkeella ilmoitettavaan jäsenmäärään lasketaan kuitenkin kaikki seniorikuoron/-orkesterin aktiivijäsenet. Mikäli seniorikuoron/-orkesterin jäsen toimii edelleen myös pääkuorossa/-orkesterissa, ilmoitetaan henkilö pelkästään pääkuoron/-orkesterin jäsenlistalle ja jäsenmaksu veloitetaan tämän mukaisesti.

Seniorijäsenet maksavat 50 % voimassa olevasta keskusliiton jäsenmaksusta sekä erikoisliiton ja piiriyhdistyksen voimassa olevat jäsenmaksut. Sulasol laskuttaa kaikki jäsenmaksut vuosittain. Uusi jäsenyhdistys maksaa lisäksi liittyessään voimassa olevan liittymismaksun. Liittymismaksua ei peritä kohdan 3 mukaisesti ilmoittautuvilta seniorikuoroilta/-orkestereilta. Seniorijäsenet voivat hyödyntää kaikkia Sulasolin, erikoisliiton ja piiriyhdistyksen jäsenetuja ja palveluja. Sulasol-lehti postitetaan jokaiselle seniorikuoron/ -orkesterin jäsenelle.

Mikäli seniorikuoro/-orkesteri toimii jäsenkuoron/-orkesterin yhteydessä, ei seniorijäsenelle lähetetä erillistä liittokokouskutsua, vaan seniorijäsenet lasketaan koko yhdistyksen jäsenmäärään mukaan määriteltäessä yhdistyksen käytössä olevaa äänimäärää liittokokouksessa.

Mikäli varsinainen jäsenkuoro/-orkesteri päättää erota Sulasolista, päättyy samalla myös sen yhteydessä toimivan seniorikuoron/-orkesterin jäsenyys ilman erillistä eroilmoitusta.

Seniorijaseneksi_ilmoittautuminen (pdf)