Yhteistoiminta

Sulasol pyrkii yhteistoiminnallaan alan järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa luomaan jäsenistölleen sekä taloudellisia että toiminnallisia hyötyjä.

Kotimaiset yhteydet

 • Sulasol on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä ja yhteistyöelimissä:
 • Teosto ry – esitys- ja mekanisointikorvaukset
 • Suomen Musiikkikustantajat ry – kustantajien edunvalvonta
 • Opintokeskus Sivis ry – koulutus- ja muu tukitoiminta
 • Pohjola-Norden ry – pohjoismainen ulottuvuus ja yhteistyö
 • Suomen Hostellijärjestö ry – edullista majoitusta kotimaassa ja ulkomailla
 • Suomen Musiikkineuvosto ry – yhteydet suomalaisiin musiikkialan toimijoihin
 • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE) – Oikeusministeriön asettama määräaikainen työryhmä, jonka tehtävänä on mm. parantaa julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Sulasol on solminut yhteistyösopimuksia seuraavien tahojen kanssa:

 • Yhdistysavain
 • CWT Meetings & Events
 • Viking Line
 • Eckerö Line
 • Radio Classic

Sulasolilla on myös edustus Klemetti-Opiston neuvottelukunnassa. Lisäksi liitolta on pyydetty edustajaa joihinkin tilapäisiin toimikuntiin, joiden toimiala on sivunnut harrastajamusiikkikenttää.

Suomen Musiikkijärjestöt –
Finlands Musikorganisationer

Suomen Musiikkijärjestöt – Finlands Musikorganisationer (Sumu-Fimu) on musiikkijärjestöjen yhteistyöelin, keskustelufoorumi ja ideahautomo. Se ei ole virallinen organisaatio, vaan tapa toimia ja tehdä yhdessä asioita musiikin, laulamisen ja soittamisen hyväksi. Sumu-Fimu aloitti toimintansa keväällä 2009.

 • Tavoitteenamme on nostaa esiin kaikille tärkeitä teemoja, asiakokonaisuuksia ja ongelmakohtia.
 • Tavoitteenamme on valjastaa yhteen kaikki tieto, taito ja osaaminen, joka toimijoilla on hallussaan.
 • Tavoitteenamme on vaikuttaa päättäjiin, viranomaisiin, ammattilaisiin ja harrastajiin: musiikki kuuluu kaikille!

Sumu-Fimussa ovat mukana seuraavat järjestöt:

Ulkomaiset yhteydet

Sulasol kuuluu joko suoraan tai erikoisliittojen välityksellä moniin ulkomaisiin musiikkijärjestöihin. Jäsenyyksillä luodaan Sulasolille tunnettuutta, joka on tarpeen sekä julkaisutoiminnan tunnetuksi tekemisessä että erilaisten tapahtumien markkinoinnissa ja myös saamisessa Suomeen.

Sulasol ja sen erikoisliitot ovat jäseninä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä:

 • European Choral Association – Europa Cantat – eurooppalainen etujärjestö ja kouluttajataho
 • International Federation for Choral Music – kansainvälinen kuoroalan etujärjestö
 • Nordic-Baltic Choral Festival – yhteistyöelin, jossa mukana Pohjoismaat ja Baltian maat
 • Nordisk Korforum
 • Nordisk Musik Union (SOLI), Nordisk barne- og ungdomskorsamarbeid NORBUSAM ja Jeunesses Musicales (NuKL), Nordisk Sangerforbund (SMKL) ja Nordisk Damkörsråd (SNKL)