Yhteistoiminta

Sulasol pyrkii yhteistoiminnallaan alan järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa luomaan jäsenistölleen sekä taloudellisia että toiminnallisia hyötyjä.

Kotimaiset yhteydet

Sulasol on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä:

Sulasol on mukana seuraavien järjestöjen ja verkostojen toiminnassa:

Sulasol on solminut yhteistyösopimuksia seuraavien tahojen kanssa:

  • NetTicket.fi
  • Suomen Hostellijärjestö
  • Viking Line
  • Yhdistysavain

Suomen Musiikkijärjestöt –
Finlands Musikorganisationer

Suomen Musiikkijärjestöt – Finlands Musikorganisationer (Sumu-Fimu) on musiikkijärjestöjen yhteistyöelin, keskustelufoorumi ja ideahautomo. Se ei ole virallinen organisaatio, vaan tapa toimia ja tehdä yhdessä asioita musiikin, laulamisen ja soittamisen hyväksi. Sumu-Fimu aloitti toimintansa keväällä 2009.

  • Tavoitteenamme on nostaa esiin kaikille tärkeitä teemoja, asiakokonaisuuksia ja ongelmakohtia.
  • Tavoitteenamme on valjastaa yhteen kaikki tieto, taito ja osaaminen, joka toimijoilla on hallussaan.
  • Tavoitteenamme on vaikuttaa päättäjiin, viranomaisiin, ammattilaisiin ja harrastajiin: musiikki kuuluu kaikille!

Sumu-Fimussa ovat mukana seuraavat järjestöt:

Ulkomaiset yhteydet

Sulasol kuuluu joko suoraan tai erikoisliittojen välityksellä moniin ulkomaisiin musiikkijärjestöihin. Jäsenyyksillä luodaan Sulasolille tunnettuutta, joka on tarpeen sekä julkaisutoiminnan tunnetuksi tekemisessä että erilaisten tapahtumien markkinoinnissa ja myös saamisessa Suomeen.

Sulasol ja sen erikoisliitot ovat jäseninä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: