Luvallinen käyttö

→ Milloin tarvitset luvan teoksen käyttämiseen?
→ Poikkeukset koulujen ja oppilaitosten opetustoiminnassa
→ Poikkeukset valtionosuutta saavassa taiteen perusopetuksessa
→ Poikkeukset musiikkioppilaitoksissa ja konservatorioissa
→ Poikkeukset seurakunnissa ja muissa uskonnollisissa yhteisöissä
→ Kuka hankkii luvat?

Milloin tarvitset luvan teoksen käyttämiseen?

(Luvallisista nuoteista kerrotaan erikseen kohdassa Nuotit.)

Teoksen käyttöön (esim. esittämiseen tai teoskappaleen valmistamiseen) ja muunteluun (esim. sovittamiseen, sanojen muuttamiseen tai kääntämiseen) tulee pyytää oikeudenhaltijalta lupa AINA, ELLEI

 • teos ole kaikilta osin tekijänoikeusvapaa, esimerkiksi kansanlaulu (merkitään usein trad.)
 • teoksen suoja-aika ole päättynyt kaikkien tekijöiden osalta, ks. Kuinka kauan tekijänoikeus on voimassa?
 • teoksella ole soveltuvaa Creative Commons eli CC-lisenssiä. Lue lisää Miten Creative Commons –lisenssi liittyy tekijänoikeuksiin?
 • organisaatiolla, esim. oppilaitoksella tai seurakunnalla, ole Kopioston kopiointilupa, joka mahdollistaa nuottien kopioimisen. Kuoro-, orkesteri- tai yhtyenuotteja saa kopioida vain tietyin rajatuin ehdoin, silloin kun kaikille kokoonpanon jäsenille on myös luvallinen alkuperäiset nuotit saatavilla. Lue lisää Milloin nuotti on luvallinen? ja Nuotit sopimuslisenssiorganisaatiossa.
 • kyse ole sitaatista (tai yksityisestä kopioinnista, joka ei ole relevantti kuoro- ja orkesteritoiminnassa!)
 • kyse ole muusta tekijänoikeuden rajoituksesta, joka mahdollistaa musiikin käytön tietyissä tapauksissa ja tietyin rajoituksin
 • kyse ole opetuspoikkeuksen ulkopuolelle jäävästä musiikin käytöstä, jonka tekijänoikeusjärjestön ja tietyn toimijan/ toimijaryhmän kanssa tehty kollektiivisopimus kattaa. Kuoro- ja orkesteritoiminnan kannalta merkitykselliset poikkeukset koskevat
 • kyse ole teoksen esittämisestä yksityistilaisuudessa. Julkista esittämistä on yleisesti ottaen kaikki muu paitsi musiikin esittäminen läheisen perhe- ja ystäväpiirin tapahtumissa ja juhlissa, kuten syntymäpäivillä, häissä, valmistujaisjuhlissa, hautajaisissa tms. Ks. taulukko Julkiset tilaisuudet

HUOM! Kuorojen, orkestereiden ja yhtyeiden sisäiset juhlat ja illanvietot lasketaan julkisiksi tilaisuuksiksi.
Musiikin esittämiseen tarvitaan siis lupa, jos kutsussa, ohjelmassa tms. mainitaan tietty teos tai teoksen esittämiseen tarjotaan sanoja tai nuotteja.  Jos musiikkia esitetään spontaanisti, esityslupia ei tarvita. Jos käytetään nuottivihkoja, laulujen sanat sisältäviä monisteita tai näytetään niitä teknisin apuvälinein, tapahtuu teoskappaleen valmistamista ja siihen tarvitaan lupa.

Sivun alkuun ↑

Poikkeukset koulujen ja oppilaitosten opetustoiminnassa

 Ks. taulukko taulukko Poikkeukset opetuksessa ja lue poikkeusten sisältö ja rajoitukset tekstistä
 Lue lisää Teoston sivuiltaMusiikin käyttöopetuksessa ja Musiikki kunnan toiminnassa.

Erillisiä lupia ei tarvita, kun on kyse
a) tekijänoikeuslaissa määritettyyn ns. opetuspoikkeukseen sisältyvästä toiminnasta kunnallisissa tai yksityisissä kouluissa ja oppilaitoksissa tai musiikkioppilaitoksissa
b) opetuspoikkeuksen ulkopuolelle jäävästä mutta kuntaluvan kattamasta toiminnasta kunnallisissa kouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa (kuntalupa ei koske yksityisiä kouluja ja oppilaitoksia)

a) Opetuspoikkeus sallii

 • julkaistun musiikin esittämisen läsnä oleville henkilöille oppilaitoksessa osana opetusta, oppitunnilla (esim. soittaminen ja laulaminen musiikin tunnilla tai soitto- tai teoriatunnilla). HUOM! Julkaisemattoman musiikin esittämiseen tarvitset luvan normaaliin tapaan
 • sovituksen tekemisen esitettäväksi osana opetusta. HUOM! Sovituksen julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen tarvitset luvan. Usein kouluissa kyse on kuitenkin esimerkiksi soitintamisesta, ei sovittamisesta, jolloin lupaa ei tarvita. Ks. tarkemmin Muuntelu
 • oppilaiden tai opettajien esittämän musiikin tilapäisen tallentamisen ja tallenteen esittämisen oppitunnilla.

HUOM! Opetuspoikkeus ei koske koulujen kerhotoimintaa eikä iltapäiväkerhotoimintaa eli se ei koske kuoro-, orkesteri- ja yhtyetoimintaa, joka ei tapahdu oppitunnilla.

HUOM! Opetuspoikkeus koskee vain esittämistä, ei teoskappaleen valmistamista. Nettiopetuksessa ja striimauksessa tapahtuu kappaleen valmistamista ja yleisön saataville saattamista tavalla, jota säännöksen rajoitus ei salli eli sallittua on vain esittäminen julkisesti esitystapahtumassa läsnä oleville.

HUOM! Koulujen juhlia sekä muita tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka koulu järjestää itse, ei lasketa opetukseksi, mutta kunnallisissa kouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa niihin ei tarvitse hakea lupia erikseen, sillä ne kuuluvat kuntaluvan piiriin. Yksityiset koulut joutuvat hakemaan luvat erikseen.

b) Kuntalupa kattaa

 • musiikin esittämisen koulun itse järjestämissä juhlissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Juhlissa käytetystä musiikista pitää kuitenkin tehdä esitysilmoitus eli raportoida Teostolle tiedot esitetyistä kappaleista.

Kuntalupa EI kata

 • musiikin some- ja nettikäyttöä (pois lukien livestriimaus Teoston lisensoimilla alustoilla eli Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa)
 • kunnallisten musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja orkestereiden toimintaa
 • musiikin esittämistä tapahtumassa
  • jonka kunnan hallitsemissa tiloissa järjestää tai tuottaa joku muu kuin kunta.
  • joka järjestetään tai tuotetaan joltain osin kunnan ulkopuolisen tahon, esimerkiksi vanhempainyhdistyksen, tuki- tai kannatusyhdistyksen tai jonkin kaupallisen tahon kanssa. Lupa on hankittava erikseen ja järjestävien tahojen on sovittava keskenään, kuka luvan hankkimisesta vastaa.
  • jonka järjestämisestä tai tuotannosta vastaa kunnan perustama erillinen yhtiö.
  • jossa kunta ei ole lipputulojen ainoa saaja
  • jolla on kunnan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita tai sponsoreita, joiden kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla katetaan osa tapahtuman kuluista ja kunta saa rahallista tukea tapahtuman järjestämiseen esimerkiksi näkyvyyttä tai pääsylippuja vastaan, sisältöä tai palveluita muiden rahoittamana esimerkiksi näkyvyyttä tai pääsylippuja vastaan (Esiintyjän teille tarjosi…, Kahvit teille tarjosi… jne.).

HUOM! Jos esität musiikkia juhlassa, tilaisuudessa ja tapahtumassa, jota kuntalupa ei kata ja joudut hankkimaan musiikin esittämiseen Teoston luvan, sinun pitää myös raportoida Teostolle tiedot käyttämästäsi musiikista. Poikkeuksen tekevät Pienmedialuvalla järjestetyt juhlat ja tapahtumat.

Sivun alkuun ↑

Poikkeukset valtionosuutta saavassa taiteen perusopetuksessa

Opetuspoikkeus koskee myös taiteen perusopetusta.

Lisäksi Kopioston ja Opetushallituksen neuvottelema kopiointilupa sallii

  • kuoro-, orkesteri- ja yhtyenuottien kopioimisen harjoituskäyttöön, kun kaikilla esiintyvän ryhmän jäsenillä on käytössään luvalliset nuotit.
  • nuotin tai sen osan kopioimisen tilapäisesti käytettäväksi seuraavissa poikkeustilanteissa:
   • esiintyjän hallussa olevasta alkuperäisestä nuottimateriaalista saa valmistaa esitystilannetta helpottavan apukopion.
   • välittömästi ennen esitystilannetta hävinneen tai tuhoutuneen nuotin saa kopioida. Esityksen jälkeen ostettavissa olevan nuotin kopio hävitetään. Vuokratusta materiaalista otettu kopio luovutetaan vuokraajalle muun materiaalin palautuksen yhteydessä.
   • orkesterin käyttöön tarkoitettuun esitysmateriaaliin kuuluvan yksittäisen stemman saa kopioida esityskäyttöön, mikäli stemmoja ei ole hankittavissa yksittäiskappaleina eikä käyttöön hankittuun materiaaliin sisälly tarvittavaa määrää stemmoja. Kopioitavien stemmojen määrä ei kuitenkaan saa ylittää 1⁄4:aa alkuperäiseen materiaaliin sisältyvien stemmojen määrästä.

Sivun alkuun ↑

Poikkeukset musiikkioppilaitoksissa ja konservatorioissa

 ks. taulukko Poikkeuksia liittoon kuuluvissa konservatorioissa musiikkiopistoissa ja lue poikkeusten sisältö ja rajoitukset tekstistä.

 Lue lisää ja katso mm. voimassa oleva sopimus Teoston sivuilta Musiikin käyttö opetuksessa.

Opetuspoikkeus koskee myös musiikkioppilaitoksia.

Lisäksi Teoston ja Suomen Musiikkioppilaitosten liiton (SML) sekä Suomen Konservatorioiden liiton (SKL) neuvottelema sopimus kattaa näin SML:n jäsenille ja SKL:n jäsenille

 • musiikin julkisen esittämisen oppilaitoksen itse järjestämissä maksuttomissa tai maksullisissa juhlissa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa on oppilaitoksen ulkopuolista yleisöä HUOM! Mikäli tapahtuma järjestetään yhteistyössä toisen järjestäjän kanssa, järjestämisvastuusta on sovittava aina erikseen. Tämä koskee myös esimerkiksi ammatillisen koulutuksen koulutussopimuksia.
 • SML:n ja SKL:n jäsenoppilaitosten tanssiesityksiin liittyvän musiikin käytön niiltä osin, kun käytettävä musiikki on Teoston hallinnoimien oikeuksien piirissä (ks. Kriteerit Teoston Musiikki näyttämöesityksessä -sivulta). Mikäli esityksessä käytetään taltioitua musiikkia, tarvitset myös luvat Gramexilta. HUOM! Sopimus ei kata seuraavia tapahtumakokonaisuuksia:
  • musiikkikilpailut, musiikkijuhlat ja muut vastaavat tapahtumat. Mikäli tapahtuma kuitenkin on oppilaitoksen järjestämää ja opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaista esitystoimintaa, se sisältyy Teoston sopimukseen.
  • oopperat, baletit, operetit, laulunäytelmät, musikaalit, pantomiimit, näytelmämusiikit ym. suurten oikeuksien musiikkikokonaisuudet.
 • musiikin maksuttoman livestriimaamisen Teoston lisensoimien alustojen (YouTube, Facebook, Instagram) lisäksi seuraavilla alustoilla: Teams, Zoom, Google Meets ja Vimeo
 • musiikin tallentamisen liikkuvan kuvan yhteyteen oppilaitoksen tuotannoissa seuraavasti (tallenne voi olla erikseen tuotettu musiikkia sisältävä video tai esimerkiksi livestriimatusta sisällöstä tehty kokonaisuus):
  • julkaisu salasanan taakse: opiskelijoille ja opettajille sekä muulle henkilökunnalle suunnattua tallennettua musiikkia saa julkaista rajattomasti oppilaitoksen käyttämällä verkkoalustalla.
  • julkinen julkaisu: yleisölle maksuttomia tallenteita saa julkaista vapaasti saataville oppilaitoksen omille verkkoalustoille, Teoston lisensoimille alustoille (YouTube, Facebook ja Instagram) sekä Teamsiin, Zoomiin, Google Meetsiin ja Vimeoon yhtäaikaisesti enintään seuraavasti:
   • Suomen konservatorioliiton jäsenet enintään 10 tuntia
   • Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsenet enintään 5 tuntia.
    HUOM! Yleisölle välitettävän materiaalin tulee olla vastaanottajalle maksutonta, vastikkeetonta ja salaamattomana eli vapaasti saatavilla.
    HUOM! Sopimus ei kata tallentamista teatterilevitykseen tarkoitettuihin pitkiin elokuviin, lyhytelokuviin ja dokumentteihin eikä TV-draamoihin, mainoksiin, yritysesittelyihin, trailereihin eikä tunnusmusiikkeihin

Sivun alkuun ↑

Poikkeukset seurakunnissa ja muissa uskonnollisissa yhteisöissä

 Ks. taulukko Poikkeuksia seurakunnissa ja uskonnollisissa yhteisöissä ja lue poikkeusten sisältö ja rajoitukset tekstistä

 Lue lisää ja katso mm. voimassa oleva sopimus Teoston sivuilta Musiikki seurakunnassa.

Erillisiä lupia ei tarvita seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toiminnassa, kun on kyse

 • musiikin esittämisestä jumalanpalveluksessa läsnä olevalle yleisölle. (perustuu ns. tekijänoikeuksien jumalanpalveluspoikkeukseen) HUOM! Esityksen striimaaminen ja/ tai tallenteen jättäminen striimistä vaativat luvan. Jos striimissä on tekstitys, teosten sanoihin tarvitaan julkaisulupa. HUOM! Poikkeus koskee vain esittämistä, ei muuta käyttöä. Esim. nuottimateriaalin on oltava luvallista.
 • seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön itse järjestämästä toiminnasta, jonka sen hankkima Teoston vuosisopimus kattaa. Näitä ovat
  • musiikin esittäminen seurakunnan itse järjestämässä kuoro- tai kerhotoiminnassa
  • musiikin julkinen esittäminen seurakunnan itse järjestämässä konsertissa, muussa musiikkitilaisuudessa tai tapahtumassa (esim. juhlat, tempaukset, kirpputorit, myyjäiset, hyväntekeväisyystilaisuudet, retket, matkat, leirit)
  • musiikin tallentaminen kerhojen ja kuorojen juhlien (esim. kevät- tai joulujuhlat, päättäjäiset) musiikkiesityksistä käytettäväksi kyseisen kerhon tai kuoron toimintaan liittyvässä, pienimuotoisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa (HUOM! Ei kata Internet-käyttöä varten tapahtuvaa tallentamista esimerkiksi kotisivuille tms.).
  • muutaman ääni- tai kuvatallenteen (audio tai video) valmistaminen seurakunnan kuorotoiminnassa harjoituskäyttöön.

HUOM! Vuosisopimus ei kata tilaisuuksia, tapahtumia eikä konsertteja, jotka järjestää jokin muu taho kuin seurakunta itse tai jotka järjestetään yhteistyössä muun tahon kanssa.

Sivun alkuun ↑

Kuka hankkii luvat?

Pääsääntönä on, että luvan hankkii se, joka jostakin asiasta on vastuussa. Jos vastuullisia tuottajia on useampia, osapuolten pitää sopia, kuka lupien hakemisesta vastaan.

Kun on kyse

  • konserteissa, esiintymisissä, tapahtumissa, keikoissa jne. Teoston Tapahtumaluvan hankkii tapahtuman järjestäjä. Jos siis esiinnytte tilauskeikalla yrityksen pikkujouluissa, yritys vastaa Tapahtumaluvan hakemisesta ja maksamista. HUOM! Esiintyjänä sinun tulee kuitenkin tehdä esitysilmoitus.
  • livestriimeistä, virtuaalitapahtumista tai videon tekemisestä, luvan hankkii se, kenen nimissä striimi, virtuaalitapahtuma tai video tehdään. Luvan voi hankkia myös ammattimainen tapahtumayritys omiin tai asiakkaansa nimiin.
  • toiminnasta, johon voi hankkia luvan sopimuslisenssiorganisaatiosta, kuten ns. musiikin käytön vuosiluvat ja Kopioston kopiointiluvat. Usein luvan hankkii jokin alasi toimija, esim. Opetushallitus tai Kuntaliitto. Musiikinkäyttöön, jota nämä luvat eivät kata, haet luvan itse. Myös silloin, jos et kuulu näiden keskitetysti hankittujen sopimusten piiriin, sinun tulee hankkia lupa sopimuslisenssiorganisaatiosta itse.

Sivun alkuun ↑