Miten mukaan?

Välitetään yhdessä musiikista – lauletaan ja soitetaan puhtaasti

Teemme musiikkia yhdessä muiden kanssa, joten miksemme tekisi tekijänoikeustyötäkin yhteisöllisesti! Käteviä välineitä tähän ovat “Lauletaan! Soitetaan! Puhtaasti” –logo sekä –aihetunnisteet ja valmiit Puhtaasti-tekstit.

Osallistumisen tueksi Puhtaasti-hanke tarjoaa tietoa, tukea ja koulutusta. Puhtaasti-toimintaan osallistuminen tarkoittaa:

 

Yksi paremmin tehty asia voi olla esim.

 • kaikkien tekijätietojen ilmoittaminen julkaistessanne musiikkia somessa tai netissä
 • julkaisuluvan pyytäminen musiikkipätkän julkaisemiseen IG:ssä tai FB:ssä
 • sovitusluvan pyytäminen uuteen tai jo tehtyyn sovitukseen
 • Teosto-ilmoituksen tekemisen vastuusta sopiminen esiintymisen tilaajan kanssa
 • musiikkitietojen raportoiminen Teostolle esim. kunnallisen koulun joulujuhlaesityksistä, vaikkei esityslupaa  kuntaluvan ansiosta tarvita
 • kustannettujen nuottien ostaminen kaikille yhteen teokseen
 • luvan pyytäminen teoksen tekijöiltä nuottikopioiden valmistamiseen julkaisemattomasta teoksesta

Jos kaikki on jo kunnossa, osallistuminen ja Puhtaasti-tunnisteiden käyttö on oiva keino rohkaista muita: “Kyllä, kuorojen ja orkestereidenkin on mahdollista olla tinkimättä tekijänoikeuksista”.  

Osallistuminen käytännössä 

Kuoro, orkesteri, yhtye tai yhdistys voi näyttää julkisesti rakkautensa musisoimiseen sekä arvostuksensa musiikintekijöitä kohtaan käyttämällä Puhtaasti-logoa ja -aihetunnisteita sekä valmiita tekstejä.  

Puhtaasti-materiaalit eivät ole itse tarkoitus. Tärkeintä on tekijänoikeuksien toteuttaminen.

Kannustamme silti Puhtaasti-tunnisteiden levittämiseen, sillä yksi tapa välittää musiikista on välittää tietoa tekijänoikeuksista. Etenkin logo toimii muille visuaalisena muistutuksena tekijänoikeuksista sekä siitä tiedosta ja tuesta, jota Puhtaasti-hanke ja -sivusto tarjoavat.

Logo  

 • kertoo, että sen käyttäjällä on tahtotila edistää tekijänoikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan
 • muistuttaa tekijänoikeuksien tärkeydestä ja tekee ne näkyviksi
 • viestii mukanaolosta koko harrastajamusiikkikentän yhteisessä hankkeessa ja on kutsu ja kannustus muille: “Lähtekää tekin mukaan!”
 • toimii keskustelun herättäjänä ja parhaimmillaan lisää tietoisuutta tekijänoikeusasioista myös harrastajamusiikkikentän ulkopuolella mm. kuuli-joissa ja yhteistyökumppaneissa.
 • on merkki siitä, että kuoro, orkesteri tai yhtye on mukana takaamassa, että musiikintekijät ja kustantajat saavat ansaitsemansa korvaukset tekemästään työstä
 • välittää tietenkin samalla kuoro- ja orkesteriharrastamisen iloa!

Puhtaasti-logosta on kolme versiota, joista voi valita käyttötarkoitukseen sopivimman. Logon voi ladata materiaalipankista. Sen voi liittää esimerkiksi omille kotisivuille, konsertin mainokseen ja käsiohjelmaan, äänilevyyn, YouTube-videoon tai vaikka Instagram-julkaisuun. 

Jos logon käyttö ei jossain yhteydessä ole mahdollista, mukanaolon voi ilmaista tekstimuotoisesti ja/tai aihetunnistein.

Puhtaasti-aihetunnisteet 

Puhtaasti-sitoumus on mahdollista ilmaista logon rinnalla myös tekstimuodossa ja Puhtaasti-aihetunnistein. Ne ovat mainio tapa tehdä Puhtaasti-toimintaa näkyväksi silloinkin, kun logo ei visuaalisesti sovi tai mahdu johonkin yhteyteen. 

#lauletaanpuhtaasti
#soitetaanpuhtaasti
#välitetäänmusiikista
#tekijänoikeudet
#taideontyötä
#rakkaudestalajiin
#kansiokuntoon
#sulasol

Aihetunnisteilla #lauletaanpuhtaasti ja #soitetaanpuhtaasti voi ottaa aktiivisemmankin roolin ja jakaa suoraan muille sekä Puhtaasti-sivustolle nostettavaksi oman kuoron, orkesterin tai yhtyeen hyviä käytäntöjä ja vinkkejä tekijänoikeuksien toteuttamiseksi.

Valmiit tekstit

Puhtaasti-sivustolta löytyy valmiita tekstejä, joilla Puhtaasti-toiminnasta voi kertoa kuulijoille esimerkiksi konserttimainoksessa tai käsiohjelmassa, joko logon yhteydessä tai ilman sitä.