Opintokeskus Sivis

Ajankohtaista Siviksestä

Opintokeskus Sivis tukee Sulasolin jäsenyhdistyksiä

Mikä on Sivis?

Opintokeskus Sivis (ent. OK-opintokeskus) on valtakunnallinen ja sitoutumaton  aikuisoppilaitos, jonka toimintaa valvoo ja arvioi opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Sivis on koulutuksen järjestäjä ja tukija 73:lle valtakunnalliselle kansalaisjärjestölle. Sivis tarjoaa myös kulttuuritapahtumien suunnittelun konsultointia.

Opintokeskus Sivis

 • on järjestökoulutuksen asiantuntija, joka tukee ja ohjaa aikuisten oppimista
 • tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä koulutustoimintaa
 • tarjoaa koulutusta erityisesti jäsenjärjestöjensä toimijoille
 • toteuttaa jäsenjärjestöjensä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita
 • tarjoaa kulttuuritapahtumien suunnittelun konsultointia
 • osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen opintokeskusten yhteistyöhön.

Toimintamuodot:

 • opintojaksot
 • opintoryhmät
 • koulutus- ja kehittämishankkeet
 • järjestöllinen ammatillinen aikuiskoulutus
 • tapahtumatuotantojen ohjaus

www.ok-sivis.fi

Tukimuodot lyhyesti

 • Opintokeskus Siviksen tarjoamia perustukimuotoja Sulasolin kuoroille ja orkestereille on kahdenlaisia: opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä.
 • Opintojakson tuki on tarkoitettu kuoron normaaleista viikkoharjoituksista poikkeavaan toimintaan, esimerkiksi laululeireihin. Sivis-tuki on vuonna 2019
  21,50 euroa/tunti. Opintojakson tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen kuluista.
 • Vertaisopintoryhmän tukea kuorot voivat hakea esimerkiksi viikoittaisiin harjoituksiin. Myös yli viiden hengen pienryhmäharjoitukset, kuten stemmaharjoitukset tai merkkilauluryhmät voivat toimia opintoryhminä. Tuen määrä on enintään 3 euroa/tunti.
 • Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien asiointi tapahtuu Sivisverkossa, joka on Opintokeskus Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä. Sivisverkossa asiointi edellyttää yhdistyksen vastuuhenkilöltä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen luomista sekä käyttöoikeuden hakemista oman yhdistyksen puitteessa. Ohje käyttäjätunnuksen luomiseen löytyy Siviksen verkkosivuilta.
 • Opintokeskus Siviksen tuella toteutettavan koulutuksen markkinointimateriaaleissa tulee käyttää Opintokeskus Siviksen logoa, joka on ladattavissa Siviksen verkkosivuilta. Verkkosivuilta löytyvät myös Opintokeskus Siviksen vuosittain uudistuvat ohjeet sekä opintojaksojen että vertaisopintoryhmien toteuttamiseen.
 • Huom! Tulevan vuoden vuosisuunnitelma ja tuntiehdotus lisätään syksyllä Sivisverkkoon!

Ota yhteyttä Sivikseen!

Lisätietoa järjestöille myönnettävistä tunneista sekä Sivisverkosta saa arkisin klo 10–15 Sivisverkon Sivischatista sekä koulutussihteereiltä Tanja Malkilta, puh. 040 731 5608 / tanja.malk@ok-sivis.fi ja Tiia Herleviltä  puh. 040 839 8777 tiia.herlevi@ok-sivis.fi  tai toimisto@ok-sivis.fi

www.ok-sivis.fi