Opintokeskus Sivis

Mikä on Sivis?

Opintokeskus Sivis on sitoutumaton ja valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, jonka toimintaa valvoo ja arvioi opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Sivis on koulutuksen järjestäjä ja tukija 76:lle sitoutumattomalle valtakunnalliselle kansalaisjärjestölle. Sivis järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Sivis toteuttaa myös kaikille järjestötoimijoille avoimia koulutusta ja keskustelutilaisuuksia.

Opintokeskus Sivis

 • on järjestökoulutuksen asiantuntija, joka tukee ja ohjaa aikuisten oppimista
 • tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä koulutustoimintaa
 • tarjoaa koulutuksen kokonaissuunnittelua ja laadun kehittämistä jäsenjärjestöjensä toimijoille
 • tukee verkossa tapahtuvaa koulutusta ja sen kehittämistä sekä tarjoaa valmiita verkkokoulutusmalleja ja itseopiskelumateriaaleja
 • tarjoaa tukea osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä
  osaamismerkkien käyttöön
 • toteuttaa koulutuksia ja tilauskoulutuksia jäsenjärjestöjen työntekijöille
 • osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen verkostotoimintaan.

www.ok-sivis.fi

Tukimuodot lyhyesti

 • Opintokeskus Siviksen tarjoamia perustukimuotoja Sulasolin kuoroille ja orkestereille on kahdenlaisia: koulutukset ja vertaisopintoryhmät.
 • Koulutukset ovat kursseja, luentoja, seminaareja ja webinaareja. Sillä on kouluttaja ja sen opinnolliset tavoitteet ovat selkeästi määritelty. Koulutustukea yhdistykset voivat hakea esim. laulu- ja soittoleireihin tai syksystä 2021 eteenpäin myös viikkoharjoituksiin, mikäli Sivis-tuen kriteerit täyttyvät eli kuoronjohtaja tai asiantuntija on harjoituksessa mukana. Siviksen koulutustuki on vuonna 2022 33,00 euroa/tunti. Tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen kuluista.
 • Vertaisopintoryhmässä opiskellaan vertaisina, toinen toiselta oppien. Ryhmällä tulee olla nimetty ohjaaja, mutta tavoitteista ja työskentelytavoista ryhmän jäsenet sopivat yhdessä. Vertaisopintoryhmän tukea yhdistykset voivat hakea esimerkiksi viikoittaisiin harjoituksiin tai pienryhmäharjoituksiin (stemmaharjoitukset, merkkilauluryhmät tms.). Tuen määrä on enintään 3 euroa/tunti.
 • Koulutusten ja vertaisopintoryhmien asiointi tapahtuu Sivisverkossa, joka on Opintokeskus Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä. Sivisverkossa asiointi edellyttää yhdistyksen vastuuhenkilöltä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen luomista sekä käyttöoikeuden hakemista oman yhdistyksen puitteessa. Ohje käyttäjätunnuksen luomiseen löytyy Siviksen verkkosivuilta.
 • Opintokeskus Siviksen tuella toteutettavan koulutuksen markkinointimateriaaleissa tulee käyttää Opintokeskus Siviksen logoa, joka on ladattavissa Siviksen verkkosivuilta. Verkkosivuilta löytyvät myös Opintokeskus Siviksen vuosittain uudistuvat ohjeet sekä koulutusten että vertaisopintoryhmien toteuttamiseen.
 • Huom! Tulevan vuoden vuosisuunnitelma ja tuntiehdotus lisätään vuosittain lokakuussa Sivisverkkoon! Tarkempi vuosittainen ajankohta ilmoitetaan yhdistyksille jäsenviestien yhteydessä.

Ota yhteyttä Sivikseen!

Lisätietoa järjestöille myönnettävistä tunneista sekä Sivisverkosta saa arkisin klo 10–14 Sivisverkon Sivischatista sekä koulutussihteereiltä Tanja Malkilta, puh. 040 731 5608 / tanja.malk@ok-sivis.fi ja Tiia Herleviltä  puh. 040 839 8777 tiia.herlevi@ok-sivis.fi  tai toimisto@ok-sivis.fi

www.ok-sivis.fi