Jäsenrekisteri

Sulasolin iFest-jäsenrekisteri on yhteisrekisteri, jota käyttävät Sulasolin lisäksi sen erikoisliitot ja piirit omien jäsenyhdistystensä osalta sekä jäsenyhdistykset omien jäsentensä osalta. Kaikki nämä tahot ovat yhteisrekisterin rekisterinpitäjiä. Sulasolilla on päävastuu rekisterin ylläpidosta.

Sulasolin jäsenyhdistykset ylläpitävät itse oman yhdistyksensä tietoja Sulasolin jäsenrekisterisovelluksessa. Tietoja tulee päivittää aina kun yhdistyksen jäsenten yhteystietoihin tai määrään tulee muutoksia. Vain tietoja päivittämällä voi varmistaa, että jokainen laulaja ja soittaja saa kotiinsa Sulasol-lehden. Jäsenmaksut laskutetaan rekisterissä olevien jäsentietojen perusteella vuosittain tammikuun alussa. Laskujen tekemistä varten yhdistysten tietojen tulee olla ajan tasalla 10.12. mennessä.

Yhdistyksen yhteystiedot ovat tärkeitä, sillä Sulasol käyttää jäsenpostin lähettämisessä jäsenrekisterissä olevia jäsenyhdistysten yhteystietoja. Useimmin tarvitsemme yhdistysten puheenjohtajan sihteerin ja taiteellisen johtajan yhteystietoja. Jäsenyhdistykset vastaavat omien tietojensa ylläpidosta.

Mikäli yhdistyksellänne ei vielä ole jäsenrekisterin ylläpitoon vaadittavia tunnuksia, tai jos tunnukset ovat hukassa, voitte tilata ne lähettämällä sähköpostia osoitteeseen jasenrekisteri@sulasol.fi.