Huomionosoitukset

Sulasol, sen erikoisliitot ja piirit muistavat jäseniään ja muita sidostahojaan erilaisin huomionosoituksin. Sulasolilla, erikosiliitoilla ja piireillä on omat huomionosoitusjärjestelmänsä ja myöntämissääntönsä.

Kun jäsenyhdistys päättää hakea huomionosoitusta henkilölle, joka ei ole ennen saanut minkäänlaisia merkkejä, olisi suositeltavaa kääntyä ensin oman piirin tai erikoisliiton puoleen.

Sulasolin merkit ovat jäsenmerkki, Soi ja laulaa -merkki, ansiomerkki, hopeinen kunniamerkki, kultainen kunniamerkki ja kultainen jäsenmerkki.

Sulasolin merkkiohjesääntö 2018 (pdf)

Merkkien lisäksi Sulasol jakaa Klemetti-palkintoa. Palkinto myönnetään kahden vuoden välein tunnustuksena ja kannustuksena Sulasol- ja musiikkitoiminnassa ansioituneelle ja menestyneelle henkilölle. Nimensä palkinto on saanut maineikkaalta musiikkipersoonalta Heikki Klemetiltä, jolla oli vahva rooli Sulasolin perustamisessa ja kehittämisessä vuosikymmenten ajan. Lista Klemetti-palkinnon saaneista.

 

Sulasolin merkit

Jäsenmerkki

Jäsenmerkin voi lunastaa jokainen liittoon kuuluvan kuoron tai soitinyhtyeen jäsen. Jäsenmerkkiä on saatavana joko neula- tai pinssikiinnityksellä. Merkkiä voi käyttää esimerkiksi Sulasolin tilaisuuksissa tai oman kuoron tai orkesterin konserteissa. Jäsenmerkkiä ei käytetä yhdessä kunnia- ja ansiomerkkien kanssa.

Jäsenmerkin hinta on 7 euroa.

Sulasol Soi ja laulaa

Soi ja laulaa -merkki on tarkoitettu aktiiviselle, pitkäaikaiselle laulamiseen tai soittamiseen sydämensä antaneelle, innostuneelle ja sitoutuneelle henkilölle. Tällaisella henkilöllä ei tarvitse olla hallinnollisia ansioita omassa jäsenkuorossaan tai Sulasolin toiminnassa, mutta hänellä on pitkään kestänyt kuorolaulajan tai soittajan harrastusura. Kuorolaulu- tai soittovuosia Sulasoliin kuuluvan yhdistyksen jäsenenä on kertynyt vähintään kaksikymmentä (20). Laulun ja soiton merkki myönnetään kuoron tai orkesterin kirjallisesta anomuksesta, jossa tulee mainita laulu- tai soittovuosien määrä sekä muut vapaamuotoiset perustelut. Päätöksen tekee Sulasolin työvaliokunta. TVK voi myöntää merkin myös oma-aloitteisesti henkilölle, jota halutaan erityisesti kiittää musiikin eteen tehdystä työstä (esim. säveltäjä, sovittaja tms. henkilö).

Soi ja laulaa -merkin hinta on 40 euroa.

Ansiomerkki

Ansiomerkin Sulasolin liittohallitus voi myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti osallistunut toimintaan Sulasolin hyväksi, tai henkilölle, jonka liittohallitus muuten katsoo toimineen ansioituneesti liiton päämäärien hyväksi. Ansiomerkin myöntämistä voivat kirjallisesti esittää Sulasolin jäsenet.

Ansiomerkin hinta on 50 euroa.

 

Hopeinen kunniamerkki

Hopeisen kunniamerkin Sulasolin liittohallitus voi myöntää henkilölle, joka pitemmän ajan on erityisen ansiokkaasti ottanut osaa liiton toimintaan, tai henkilölle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt liiton pyrkimyksiä. Hopeisen kunniamerkin myöntämistä voivat kirjallisesti esittää Sulasolin jäsenjärjestöt. Liittohallitus voi myöntää hopeisen kunniamerkin myös ilman esitystä.

Hopeisen kunniamerkin hinta on 75 euroa.

 

Kultainen kunniamerkki

Kultainen kunniamerkki annetaan kunniajäsenelle. Sulasolin liittohallitus voi myös myöntää kultaisen kunniamerkin kunnianosoituksena henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti Sulasolin luottamus- tai muissa tehtävissä, tai henkilölle, joka on aivan erityistä tunnustusta ansaitsevalla tavalla edistänyt liiton pyrkimyksiä. Päätöksen tulee olla yksimielinen.

Kultaisen kunniamerkin hinta on 100 euroa.

Kultainen jäsenmerkki

Kultaisen jäsenmerkin Sulasolin liittohallitus voi myöntää jäsenyhdistyksen jäsenelle erityisenä kunnianosoituksena poikkeuksellisen mittavasta liiton hyväksi suoritetusta työstä.

Sulasol-standaari

Sulasolin liittohallitus voi myöntää Sulasol-standaarin kunnianosoituksena jäsenjärjestölle, jäsenyhdistykselle, muulle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle tunnustuksena toiminnasta liiton päämäärien hyväksi.

Sulasol-standaarin hinta on 75 euroa.