Piirit

Piirin toiminta 2021

Piirien on jälleen aika toimittaa Sulasoliin päättyneen vuoden toimintaa koskevat tiedot. Tietojen toimitus tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta. Linkki lomakkeeseen on alla. Pyydämme, että täytätte lomakkeen 20.2.2022 mennessä.

Sulasolin liittohallituksen päätöksen mukaan piireille maksettavan toiminta-avustuksen edellytyksenä on edellisen vuoden toimintatilastojen toimittaminen Sulasoliin.

Toimintalomake 2021 – Piirit

_ _ _

Kohdeavustus

Sulasol myöntää piireille kohdeavustusta tapahtumien järjestämistä varten. Liittohallitukselle osoitettu kohdeavustushakemus tehdään kirjallisesti oheista lomaketta käyttäen hyvissä ajoin ennen suunnitteilla olevaa tapahtumaa.

Kohdeavustushakemus (doc)