Yhdessälaulaminen kotouttaa

Sing Me In – Collective Singing in the Integration Process
of Young Migrants

Kesällä 2016 käynnistyi Erasmus+-projekti Sing Me In, jonka tarkoituksena oli luoda keinoja helpottamaan maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamista yhdessälaulamisen avulla. Kyse ei ollut ainoastaan pakolaisena maahan tulleista nuorista, vaan yleensä maahanmuuttajista.

Projektin tuloksena syntyi neljä käsikirjaa, jotka sisältävät käytännön ohjeita koulua ja kuoroja sekä uusien ryhmien perustamista varten. Neljännessä on ohjelmistovinkkejä. Käsikirjat ovat vapaasti ladattavissa osoitteessa www.SingMeIn.eu ja ne löytyvät myös suomeksi.