Yhdessälaulaminen kotouttaa

Sing Me In – Collective Singing in the Integration Process
of Young Migrants

Kesällä 2016 käynnistyi Erasmus+-projekti Sing Me In, jonka tarkoituksena oli luoda keinoja helpottamaan maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamista yhdessälaulamisen avulla. Kyse ei ollut ainoastaan pakolaisstatuksella maahan tulleista nuorista, vaan yleensä maahanmuuttajista.

Projektin koordinaattorina toimi Euroopan Kuoroliitto (European Choral Association – Europa Cantat) projektipäällikkö Côme Ferrand Cooperin johdolla. Kumppaneina olivat Viron Kuoroliitto, Sulasol, Ung i Kor (Norja), ZIMIHC (Alankomaat), Koor & Stem (Belgia), À Coeur Joie (Ranska), Musica International (Ranska), Moviment Coral Catalá (Espanja/Katalonia), Koro Kulturu Dernegi (Turkki) ja Fayha Choir (Libanon).

Projektissa kartoitettiin ensin kussakin kumppanimaassa vallitseva tilanne. Projektin päätavoite, neljän käsikirjan laatiminen oli vuorossa seuraavana. Nuo näppärät manuaalit sisältävät käytännön ohjeita koulua ja kuoroja sekä uusien ryhmien perustamista varten. Neljännessä on ohjelmistovinkkejä. Käsikirjat ovat vapaasti ladattavissa osoitteessa www.SingMeIn.eu ja ne löytyvät myös suomeksi.

Sing Me In sisälsi myös koulutussession Gironassa (ES/CA), jossa osallistujille annettiin opastusta ja käytännön ohjeita em. ryhmien vetämiseen. Suomesta mukana oli yksi henkilö. Projekti päättyi syyskuun lopussa 2018.

Tärkeässä osassa projektin läpiviemisessä ovat olleet asian ympärillä käydyt seminaarit ja konferenssit, joissa on kuultu mielenkiintoisia avauksia ja kommentteja siitä, kuinka asiaan on jo paneuduttu eri maissa. Tarkoituksena oli tuoda esiin myös epäonnistuneita kokeiluja, jotta kaikkien ei tarvitsisi toistaa samoja virheitä. Pisimmällä tavallaan ja ymmärrettävästi ollaan Libanonissa, joka on hyvin lähellä yhtä tämän hetken keskeisimmistä kriisipesäkkeistä. Ehkä yllättävästi myös Norjassa ollaan jo pitkällä erilaisten toimenpiteiden ja mahdollisuuksien kehittelyssä ja toimeenpanossa.

Projektin antina voi pitää edellä mainittujen käsikirjojen lisäksi sitä, että myös yhdessä laulaminen ja sen mahdollisuudet on tuotu yhtenä vaihtoehtona EU:n tietoisuuteen.

Reijo Kekkonen