Välitetään musiikista, välitetään yhdessä tekijänoikeuksista!

Sulasol kutsuu juuri sinun kuorosi, orkesterisi ja yhdistyksesi juhlistamaan ja julistamaan rakkauttaan musiikkiin lähtemällä mukaan Puhtaasti-toimintaan.

Harrastamme tai teemme työksemme musiikkia, koska rakastamme sitä. Vaan kuinka usein tulemme ajatelleeksi, että musiikkia ei ole ilman musiikintekijöitä? Jotta meillä on musiikkia, josta välittää, on välitettävä myös musiikintekijöistä – ja heidän tekijänoikeuksistaan. Haluamme tehdä sen mahdollisimman helpoksi. Siksi Sulasol käynnistää nyt yhteistyössä 5 Sulasolin erikoisliiton (NuKl, RKML, SKL, SNKL, SoLi) ja 13 piirin sekä Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen kanssa Lauletaan! Soitetaan! Puhtaasti -hankkeen.

Mikä Puhtaasti?

Hanke edistää tekijänoikeuksien toteutumista tietoa ja tukea tarjoten:

  • Tieto-, ohje- ja vinkkipankit tarjoavat kootusti selkokielisiä vastauksia juuri kuorojen, orkestereiden ja yhtyeiden arjen tarpeisiin.
  • Koulutukset ja viestintä tuovat tekijänoikeusasiat lähelle puhuttelevasti ja käytännönläheisesti.
  • Puhtaasti-materiaaleilla eli logolla, aihetunnisteilla ja teksteillä jokainen voi osallistua yhteiseen missioon eli tehdä näkyväksi tekijänoikeuksia ja tarjolla olevaa apua.
  • Hauskat yhteistoiminnalliset haasteet ja vertaisyhteisö innostavat ja kannustavat.

Lue lisää Sulasolin Puhtaasti-sivustolta sulasol.fi/puhtaasti.

Miksi mukaan?

Mukaan lähtemiselle on monta hyvää syytä! Osallistumalla kerrotte olevanne yksi meistä, jotka

  laulamme ja soitamme rakkaudesta lajiin: tekemällä sen näkyväksi houkuttelemme uusia laulajia, soittajia ja kuulijoita musiikin pariin!

  välitämme musiikista: viestimme mm. konserttilipun ostajille ja tukitahoillemme, että olemme – ja myös he ovat – mukana takaamassa musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän tekemästään työstä.

  haluamme luoda hyvän harrastamisen kulttuuria: Osallistumalla olemme tekemässä tekijänoikeuksien kunnioittamisesta itsestään selvää osaa musiikin harrastamista. Kaikissa harrastuksissa maksamme ja huolehdimme tarvittavista välineistä – laulaessamme ja soittaessamme siis nuoteista ja luvista.

  uskomme, että oikealla tahtotilalla kansiokuntoon päästään yksi teko kerrallaan: innostamme muita mukaan viestimällä, että Puhtaasti-toiminta on kaikkia varten ja ihan jokaisen saavutettavissa.

  tykkäämme tehdä asioita yhdessä: Autetaan toisiamme. Logo juuri teidän käsiohjelmassanne tai Instagramissanne saattaa olla jollekin kimmoke tekijänoikeuksiin perehtymiselle tai kaivattu muistutus Puhtaasti-ohjepankista.

Miten mukaan?

Mukaan lähteminen tarkoittaa

  • sitoutumista työhön tekijänoikeuksien kunnioittamiseksi omassa toiminnassaan
  • tekijänoikeusasioiden näkyväksi tekemistä sekä muiden informoimista ja innostamista
  • parhaimmillaan myös hyvien käytäntöjen jakamista

Osallistumiselle on yksi ainoa edellytys: sitoutuminen siihen, että tekee tekijänoikeuksien suhteen ainakin yhden asian enemmän kuin aiemmin.

Puhtaasti-sitoumuksensa sekä rakkautensa musisoimiseen ja arvostuksensa musiikintekijöitä kohtaan voi näyttää käyttämällä Puhtaasti-logoa ja -aihetunnisteita sekä valmiita tekstejä. Niillä
voi kertoa ”Olemme mukana, tervetuloa muutkin!” Jos kaikki on jo kunnossa, materiaalit ovat oiva keino rohkaista muita: “Kyllä, kuorojen ja orkestereiden on mahdollista olla tinkimättä tekijänoikeuksista”.

Aineistot löytyvät Sulasolin verkkosivujen Puhtaasti-osiosta. Puhtaasti-tunnisteet eivät tietenkään ole itse tarkoitus. Tärkeintä on tekijänoikeuksien toteuttaminen.

 

Tervetuloa! Saammehan sinun kuorosi, orkesterisi tai yhtyeesi mukaan?

 

Hankkeen partnereita ovat Gramex, Kopiosto, Kuorokuiskaaja, Musiikkituottajat – IFPI Finland, Sanasto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat,  Suomen Säveltäjät, Tampereen Sävel ja Teosto.