Sulasolin liittokokous toteutui etäyhteyksin

Sulasolin kerran kahdessa vuodessa järjestettävä liittokokous oli suunniteltu pidettäväksi tällä kertaa Etelä-Karjalassa, Lappeenrannassa. Totesimme kuitenkin jo alkusyksystä, että mahdollisesti joudumme koronaepidemian vuoksi muuttamaan kokouksen pidettäväksi etäkokouksena. Näin tapahtuikin.

21.11. pidetyssä liittokokouksessa oli edustettuna yhteensä 36 jäsenyhdistystä, yksi kunniajäsen, viisi erikoisliittoa ja kymmenen piirijärjestöä. Kokousedustajilla oli käytössään yhteensä 77 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Hapuoja, liittohallituksen puheenjohtaja vuosilta 2004–2008. Läsnä varsinaisella kokouspaikalla Kaapelitehtaalla olivat kokouksen puheenjohtajan lisäksi ainoastaan liittohallituksen jäsenet sekä Sulasolin palkattu henkilökunta, asianmukaisesti turvavälein ja kasvomaskein varustettuna.

Vuoden 2020 toimintaa on leimannut vahvasti koronaepidemia, joka on vaikuttanut halvaannuttavasti jäsenistön toimintaan ja myös nuottimyyntiin. Vuoden aikana on tehty laajaa selvitys- ja analyysityötä liittyen nuottipalvelun toimintaan, päivitetty järjestön käytössä oleva taloushallinnon järjestelmä uuteen, etsitty liitolle uudet toimitilat ja aloitettu Sulasolin 100-vuotisjuhlavuonna 2022 pidettävien Laulu- ja soittojuhlien suunnittelu toden teolla. Liittokokous vahvisti tilinpäätökset vuosilta 2018 ja 2019 sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä NuPa-työryhmän puheenjohtaja Susanna Kantelinen esitteli tarkemmin nuottipalvelusta tehdyn data-analyysin havaintoja sekä niistä johdettuja päätöksiä ja tavoitteita tuleville kahdelle vuodelle. Tavoitteena on Nuottipalvelun osalta palvella paremmin jäsenistöä ja saada toiminta ensin tappiottomaksi ja sen jälkeen kannattavaksi. Tärkeänä osatekijänä kannattavuudessa on myös laillisen nuottimateriaalin käyttäminen kaikessa jäsenistön toiminnassa. Samalla, kun jäsenistö voi käyttää hyväkseen nuottimyymälän henkilöstön asiantuntemusta, nuottipalvelu saa tärkeää palautetta kustannettavista teoksista. Kun saadaan kaikille toimijoille käyttöön lailliset nuotit, saavat musiikin tekijät korvauksen tekemästään työstä. Kun kaikki esitykset raportoidaan myös Teostolle, saa Sulasol korvauksen kustannustoiminnastaan.

Liiton taiteellinen johtaja Anneli Julén esitteli kokoukselle ajatuksiaan ja odotuksiaan tulevien vuosien osalta. Taiteellisen toiminnan puolella huolta herättävät lasten ja nuorten mukaan saaminen kuorotoimintaan, laillisen nuottimateriaalin käyttö sekä koronaepidemian vaikutukset yhteismusisointiin ylipäänsä. Anneli Julén esitti ääneen kaikkien liittokokousedustajien ja paikalla olleiden toiveen epidemian pikaisesta päättymisestä. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

Jäsenmaksut ennallaan

Toiminnanjohtaja Sanna Katajavuori esitteli liittohallituksen esitykset jäsenmaksuista, toiminta-avustuksista sekä luottamushenkilöiden ja muiden toimintaan osallistuvien henkilöiden palkkioista ja kulukorvauksista. Liittohallitus esitti, että jäsenmaksuja ei nosteta ja että toiminta-avustukset sekä palkkiot ja kulukorvaukset pidetään aiemmalla tasollaan. Tämä esitys hyväksyttiin muutoksitta. Näin ollen jäsenmaksu vuosille 2021 ja 2022 on Suomen Mieskuoroliiton, Sekakuoroliiton, Suomen Naiskuoroliiton ja Rytmisen Kuoromusiikin Liiton (ent. Viihdekuoroliitto) osalta 20,95 €/hlö ja Nuorten Kuoroliiton ja Soitinmusiikkiliiton osalta 10,60 €/hlö.

Liiton puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen korosti esitellessään kokoukselle puitetalousarvion vuosille 2021–2022, että talouden tulee olla kestävällä pohjalla, eikä velkaantumisaste voi enää nousta. Jotta kertynyttä velkaa voidaan maksaa takaisin, tulee talousarvion tuleville vuosille olla ylijäämäinen. Talousarviossa on kohdennettu Nuottipalvelulle kaikki sen aiheuttamat kulut toisin kuin aiempina vuosina on tehty. Tästä syystä Nuottipalvelun tulos on puitetalousarviossa molempina vuosina alijäämäinen, mutta koko järjestön tulos kuitenkin ylijäämäinen.

Tulevan liittohallituksen koosta, puheenjohtajasta sekä liittohallituksen jäsenistä päätettäessä puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen esitti liittokokoukselle, että hallitukseen valittaisiin puheenjohtajan lisäksi yhteensä viisi jäsentä. Kaksi vuotta sitten aloittanut liittohallitus on ollut historiallisen pieni, mikä on mahdollistanut modernit työtavat. Liittohallitus oli jo ennen koronaepidemiaa mahdollistanut työssään etäkokoontumiset, ja epidemian aikana tämä on ollut vallitseva työtapa. Liittohallitus on kuitenkin suunnitellut kokoonpanon vahvistamista yhdellä henkilöllä laajentaakseen jäsenistön edustavuutta ja osaamisalueiden kattavuutta hallituksessa. Kokous vahvisti liittohallituksen kooksi 5 jäsentä esityksen mukaisesti.

Sulasolin puheenjohtajaksi oli ehdolla liiton istuva puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen, ja hänet valittiin puheenjohtajaksi ilman vastaehdokkaita. Samoin liittohallituksen jäseniksi valittiin istuvan hallituksen jäsenet Antti Ilmavirta, Susanna Kantelinen, Elina Majokari ja Antti Palsola sekä uutena jäsenenä Terhi Lehtovaara. Taiteelliseksi johtajaksi valittiin edelleen Anneli Julén.

Kokouksen puheenjohtaja Pekka Hapuoja piti liittokokouksen hyvin otteessaan ja päätti kokouksen ilman kiireen tuntua ennätysajassa 3 tuntia ja 13 minuuttia. Onnittelut kaikille valituille, tervetuloa mukaan hallitustyöskentelyyn Terhi ja menestystä vaativaan työhön! Samoin kiitokset kaikille liittokokousedustajille niin paikan päällä kuin linjoillakin, tästä on hyvä jatkaa!

 Sanna Katajavuori