Sulasolille valittu uusi toiminnanjohtaja

Sulasol ry:n nykyinen toiminnanjohtaja KTM, kulttuurituottaja Sanna Katajavuori siirtyy 13.3.2023 alkaen HAM Helsingin taidemuseon hallintojohtajaksi ja uutena toiminnanjohtajana aloittaa 1.4.2023 alkaen FM Aino Herranen.

Sanna Katajavuori tuli Sulasolin toiminnanjohtajaksi kesällä 2019 saaden johdettavakseen liiton, joka oli ison muutoksen alussa. Katajavuoren johdolla liitossa toteutettiin monia merkittäviä uudistuksia, kuten talous- ja jäsenrekisterijärjestelmien uudistus, toimitilojen muutto Kaapelitehtaalle ja erityisesti liiton toiminnan ja toimintatapojen selkeyttäminen ja järkeistäminen. Katajavuoren kautta leimasi vahvasti myös koronapandemia, joka vaikutti voimakkaasti liiton toimintaan ja aiheutti liiton taloudelle suurta epävarmuutta. Katajavuoren osaavalla ja asiantuntevalla johtamisella liiton taloudessa saatiin kuitenkin tehtyä suuri muutos parempaan, ja aiempia vuosia vahvasti värittänyt talouden huono tila on nyt kääntynyt merkittävästi positiivisemmaksi.

”Haluan kiittää Sannaa siitä erinomaisesta ja osaavasta työstä, jota hän on tehnyt kuluneiden vuosien aikana Sulasolin ja sen jäsenistön hyväksi. Liitto on nostettu talouskurimuksesta pinnalle ja viime vuosina on toteutettu moni merkittävä ja tärkeä uudistus järjestelmiin ja toimintatapoihin”, toteaa liiton puheenjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen.

Aino Herranen on tehnyt vaikuttavaa työtä suomalaisella kuorokentällä mm. Suomen Mieskuoroliiton toiminnanjohtajana vuodesta 2011. Sulasol on tullut Herraselle tutuksi myös Laulu- ja soittojuhlista, joista kahden viimeisimmän, Hämeenlinna 2017 ja Jyväskylä 2022, projektipäällikkönä hän on vastannut juhlien toteuttamisesta. Herranen saa nyt johdettavakseen Sulasolin, jonka tähtäimessä on seuraavaksi toiminnan merkittävä ja näkyvä kasvattaminen palvelemaan entistä paremmin jäsenistöä ja suomalaista kuoromusiikkia. Erityisesti tässä tulee painottumaan laaja yhteistyö niin Sulasol-perheen sisällä kuin laajemmin suomalaisessa musiikkielämässä.

”Aino saa Sannan jäljiltä johdettavakseen Sulasolin, jonka kivijalan voi sanoa olevan nyt vakaa ja kunnossa. Seuraavaksi tuon kivijalan päälle pitää rakentaa se merkittävä, vaikuttava ja näkyvä toiminta, josta kaikki suomalaiset kuorot ja suomalainen kuorotaide pääsevät nauttimaan. Tätä tehtävää emme voi Sulasolissa yksin tehdä, vaan haluamme kutsua kaikki suomalaiset kuorojärjestöt ja toimijat yhdessä ja yhteistyössä tähän mukaan. Tavoittelemme sujuvaa ja monipuolista alan sisäistä yhteistyötä, joka näkyy entistä vahvemmin suomalaisille kuoroille”, linjaa puheenjohtaja Niukkanen.

Lisätietoja:

Sulasol ry:n liittohallituksen puheenjohtaja
Tomi-Pekka Niukkanen
tomi-pekka.niukkanen@sulasol.fi,
+358 40 8602230

Kuvat Markku Pihlaja