Aineisto-ohjeita

Sulasol-lehdessä julkaistaan toimituksen harkinnan mukaan liiton jäsenyhdistysten lähettämiä tekstejä ja kuvia. Julkaistavien tekstien maksimipituus on 2000 merkkiä (ilman välilyöntejä), ellei toimituksen kanssa ole muuta sovittu. Toimitus lyhentää tekstejä tarvittaessa.

Digitaalisten kuvien tulee olla teräviä ja hyvälaatuisia ja niiden leveyden on oltava vähintään 1500 pikseliä. Kuvaajan nimi tulee ilmoittaa, ja kuvan lähettäjällä tulee olla julkaisuoikeus kuviin.

Ennen jokaisen numeron aineistopäivää tulleet tekstit ja kuvat pyritään julkaisemaan kyseisessä numerossa. Joissakin tapauksissa aineiston julkaisua joudutaan kuitenkin siirtämään seuraavaan numeroon. Aineistopäivän jälkeen tullut aineisto siirtyy pääsääntöisesti julkaistavaksi seuraavassa numerossa.

Lehteen tulevan aineiston voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen
lehti@sulasol.fi. Samasta osoitteesta voi kysyä ohjeita aineiston suhteen.