Aineisto-ohjeita

Sulasol-lehdessä julkaistaan liiton jäsenyhdistysten lähettämiä tekstejä ja kuvia. Julkaistavien tekstien maksimipituus on 2000 merkkiä (ilman välilyöntejä), ellei toimituksen kanssa ole muuta sovittu. Toimitus lyhentää tekstejä tarvittaessa.

Digitaalisten kuvien tulee olla teräviä ja hyvälaatuisia ja niiden leveyden on oltava vähintään 1500 pikseliä. Kännykkäkameroilla otettuja kuvia ei pääsääntöisesti julkaista, elleivät ne täytä teknisiä vaatimuksia. Kuvaajan nimi tulee ilmoittaa, ja kuvan lähettäjällä tulee olla julkaisuoikeus kuviin.

Ennen jokaisen numeron aineistopäivää tulleet tekstit ja kuvat pyritään julkaisemaan pääsääntöisesti kyseisessä numerossa. Joissakin tapauksissa aineiston julkaisua joudutaan kuitenkin siirtämään seuraavaan numeroon. Aineistopäivän jälkeen tullut aineisto siirtyy pääsääntöisesti julkaistavaksi seuraavassa numerossa

Lehteen tulevan aineiston voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen lehti@sulasol.fi. Samasta osoitteesta voi kysyä neuvoja tai ohjeita aineiston suhteen.