Nuorten Kuoroliitto käynnistää valtakunnallisen MunKuoro-verkoston

Artikkeli on julkaistu myös Sulasol-lehdessä 3/21.

Korona-aika on pahasti kurittanut erityisesti kuoromaailmaa. Laulamista ja kuorotoimintaa on suorastaan demonisoitu mediassa. Nuorten Kuoroliitto on päättänyt suunnata katseet kuitenkin tulevaisuuden rakentamiseen ja tukea lapsi- ja nuorisokuorotoiminnan käynnistymistä entistä elinvoimaisempana. Tärkeintä on nyt palauttaa laulamisen ilo ja mahdollisuus kaikille lapsille ja nuorille!

Nyt käynnistyvällä MunKuoro-hankkeella Nuorten Kuoroliitto haluaa panostaa voimakkaasti siihen, että jokaisella lapsella olisi omalla paikkakunnallaan mahdollisuus päästä kuoroharrastukseen kiinni ja osallistua matalan kynnyksen kuorotoimintaan. Nuorten Kuoroliitto toimii hankkeen taustaorganisaationa ja on perustanut ohjausryhmän käynnistämään ensimmäiset MunKuorot ja MunKuoro-verkoston.

Mukana on merkittävä joukko lasten ja nuorten kuorotoiminnan ja projektinhallinnan ammattilaisia: Mia Makaroff, Anna Nora, Terhi Lehtovaara, Meritta Pyykkönen ja Satu Pursiainen. Lisätietoja hankkeesta löytyy sivulta munkuoro.fi.

MunKuoro-verkoston toiminta on saanut kipinää ruotsinkielisestä Kör i Skolan -hankkeesta. Kör i skolan on Kulturfondenin rahoittama projekti, jonka avulla Finlands Svenska Sång- och Musikförbund tukee vuosina 2019-2022 uusien koulukuorojen perustamista eri puolelle Suomea ruotsinkielisiin kouluihin.

Kaikki ovat tervetulleita kuoroon

“Koulukuorojen tulisi olla yhtä tavallisia kuin koulun jalkapallojoukkueet. Yhdessä laulamisen pitäisi olla hauskaa ja kehittävää sekä saavutettavaa ihan kaikille”, kertoo hankkeen puuhanainen Mia Makaroff, ja jatkaa: “Kulttuurikerhot eivät ole yhtä yleisiä suomalaisissa peruskouluissa kuin liikuntakerhot, ja tähän tarpeeseen MunKuoro vastaa. Laulaminen on opittavissa oleva taito, joka tuo paljon iloa ja itsetuntoa, ja joka edistää terveyttä kaikenikäisillä.”

MunKuoro voi siis olla lapsille ja/tai nuorille suunnattu koulun kuorokerho, mutta yhtä lailla seurakunnan kuoro, musiikkiopiston kuoro, yhdistyksen tai Nuorten Kuoroliiton ylläpitämä kuoro. MunKuoro voi olla maksuton tai se voi kerätä jäseniltään lukukausimaksuja. MunKuoroja yhdistää se, ettei niihin ole sisäänpääsykokeita. Ne sitoutuvat yhteisiin periaatteisiin ja tarjoavat laadukasta opetusta kuorotaidoissa.

“On vanhanaikaista ajatella, että vain musikaaliset voivat laulaa. Koko musikaalisuuskäsitteen voisi heittää romukoppaan! Laulua oppii laulamalla, varsinkin, jos joku auttaa ja ohjaa hyvin. Koulukuoro-sana voi tuoda jollekin vääriä mielikuvia. Emme kuitenkaan halua heittää hyvää kuoro-sanaa pois, vaan uudistaa koko sen ajatuksen, mitä siihen liitetään”, Makaroff tähdentää.

MunKuoro voi toki keksiä itselleen myös ihan oman nimen. Kuorot saavat olla toiminnassaan ja ohjelmistovalinnoissaan täysin itsenäisiä. Yhteiseen toimintaan voi osallistua tai olla osallistumatta. Verkostoon kuulumisen edellytyksenä on kuitenkin, että kuorojen johtajat seuraavat, mitä verkostossa tapahtuu ja sitoutuvat toiminnan arvoihin.

Yhteistyötä ja yhteisiä haasteita

MunKuoroista nivotaan valtakunnallinen verkosto, jossa kuoronjohtajat saavat tukea ja koulutusta työhönsä ja kuorolaiset saavat kokea kuuluvansa laajempaan kuoroyhteisöön. Kuoronjohtajia tuetaan mm. yhteydenpidolla, kerran kuukaudessa järjestettävillä verkkotapaamisilla ja jaossa olevilla virike- ja materiaalipankeilla. Kuoroille suunnitellaan yhteisiä haasteita ja erilaisia tapahtumia.

Kutsumme kaikki MunKuoro -hankkeesta kiinnostuneet ensimmäiseen verkostotapaamiseen sunnuntaina 26.9.2021 klo 17.00 (tapaamisen materiaali luettavissa Drivessa heti tapaamisen jälkeen)! Ota yhteyttä Nuorten Kuoroliittoon tarkempien ohjeiden saamiseksi toimisto(at)nuortenkuoroliitto.fi.

Etätapaamiset jatkuvat kuukausittain Zoomissa koko lukuvuoden ajan:

31.10.2021 klo 17
Lasten ja nuorten laulaminen
28.11.2021 klo 17
Kuoroleikeillä kohti esiintymistä
12.12.2021 klo 17
Palautepikkujoulut
9.1.2022 klo 17
Ohjelmistofoorumi
13.2.2022 klo 17
Valmistautuminen yhteiseen tapahtumaan tai kilpailuun
20.3.2022 klo 17
Kuorotoiminnan rahoittaminen
24.4.2022 klo 17
Paikallisten kuorojen yhteistapahtuma
15.5.2022 klo 17

Katse tulevaisuuteen

Verkosto pitää yhteyttä jatkossa jäseniinsä myös mm. palvelemalla pikaviestein kuoronjohtajien oman whatsapp-ryhmän kautta ja jakamalla MunKuorojen videoita omalla YouTube-kanavalla.

Lisää virtaa ja hyvinvointia

Yhdessä laulaminen on taidemuoto, jolla on myös monia hyvinvointivaikutuksia. Kuoroharrastus poistaa yksinäisyyttä, tuo itsetuntoa ja esiintymisvalmiutta, antaa yhteisöllisyyden kokemuksen sekä lisää tunneilmaisun ja ryhmässä toimimisen taitoja laulutaidon lisäksi. Korona-aika on osoittanut, miten suuri merkitys näillä hyvinvointivaikutuksilla ja yhteenkuulumisen tunteella meille on.

“Kuorossa laulaminen on luonteva tapa tutustua uusiin ihmisiin ja kuulua merkitykselliseen yhteisöön. Kuoro on siten valmis väline lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin tukemiseen ja yksinäisyyden lievittämiseen. Musiikin kautta koetaan ja jaetaan tunteita, ja ehkä juuri siksi yhteenkuuluvaisuuden tunne ja ystävyys ovat kuorossa erityisesti läsnä,” sanoo Anna Nora.

Myös Sanna Salminen Jyväskylän yliopistosta on tuoreessa väitöskirjassaan todennut: “Ryhmämuotoinen musiikkiharrastus voi vahvistaa merkittävällä tavalla nuorten osallisuutta niin hyvinvoinnin, turvallisuuden, kuulumisen, jäsenyyden, toimijuuden, valtaistumisen kuin sosiaalisen ja kulttuurisen pääomankin näkökulmista” (Salminen, 2021).

Uutta kuorokulttuurin nousua kasvattamaan

Kuorotoiminta on kohtuullisen edullinen ja käytännöllinen tapa järjestää laadukasta musiikkiharrastusta paikkakunnalle. Tarvitaan sopiva tila, piano tai sähköpiano, ammattitaitoinen vetäjä ja rahoitus, joka voi nyt järjestyä nopeastikin esimerkiksi kunnan kautta jaettavan Harrastamisen Suomen mallin rahoituksen kautta. Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hanke, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Hanke tuo kuntien kautta runsaasti rahoitusta koulun jälkeisen harrastustoiminnan kehittämiseen. Rahoituksella voi järjestää kuorotoimintaa kouluille, joilla on toivottu musiikkiharrastusta.

Lisäksi Nuorten Kuoroliitto on päättänyt vauhdittaa kuorojen perustamista rahoittamalla 10-15 uuden ryhmän toiminnan lukuvuonna 2021-22 niissä kunnissa, joissa Suomen mallin rahoitusta ei ole kuoroharrastukseen tarjolla. Tavoitteena on saada jopa 300 uutta lasta ja nuorta kuoroharrastuksen pariin. Näiden ryhmien lapsille harrastus on tänä lukuvuonna ilmainen.

Nuorten Kuoroliitto haluaa oman MunKuoro-hankkeen kautta myös tarjota täyden tuen uusien koulukuorojen perustamiseen. Mukaan voi liittyä kuitenkin myös jo toiminnassa oleva kuoro, tai koulu tai vanhempainyhdistys, joka haluaa paikkakunnalleen tai oppilailleen kuorokerhomahdollisuuden.

Verkosto on avoin myös muusikoille ja opettajille, joita kiinnostaa oman kuoron perustaminen, tai vaikkapa nuorille, jotka haluaisivat laulaa kuorossa. “Nuorten Kuoroliittoon kannattaa siis ottaa yhteyttä, mikäli kiinnostus kuorotoimintaan viriää! Autamme kuoronjohtajan tai kuoron etsimisessä, pääsette mukaan verkostoon, koulutamme, voimme jopa alkuvaiheessa toimia kuoronjohtajan työnantajana. Sun kuorosta voi tulla uusi MunKuoro”, kehottaa Terhi Lehtovaara.