Kuorokouluja Pohjois-Savoon apurahan avulla

Sulasolin Pohjois-Savon piirille on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston apuraha, jonka avulla kehitetään alueen kuorotoimintaa. Kuorokoulu-hankkeen tarkoituksena on järjestää kuorokouluja ihmisille, jotka haluaisivat liittyä kuoroon ja toisaalta myös jo kuoroissa laulaville, jotka haluavat kehittää omia taitojaan. Tavoitteena on saada uusia laulajia olemassa oleviin kuoroihin ja tarvittaessa perustaa uusia, sekä kehittää kuorolaisten taitoja monipuolisen kuorolaulukulttuurin lisäämiseksi.

– Mieskuoro Kuopio-Kvartetti on järjestänyt aiemman taiteellisen johtajansa Anna Pöyhösen johdolla kuorokouluja jo aiemminkin ja saanut sitä kautta uusia laulajia mukaan kuoron toimintaan, kertoo piirin puheenjohtaja Mikko Holopainen. -Jaana Turunen on puolestaan kouluttanut satoja laulajia Avoin laulukoulu -kursseillaan. Näistä lähtökohdista halusimme lähteä yhdessä koko piirin kanssa rakentamaan koulutuspolkuja, joiden kautta uudet laulajat uskaltautuvat mukaan kuorotoimintaan.

Hankkeen toteutusta koordinoi Sulasolin Pohjois-Savon piiri. Hanke toteutetaan kuorojen yhteistyöprojektina eri puolilla Pohjois-Savoa. Kukin kuoro vastaa omalla paikkakunnallaan tapahtuvien koulutusten käytännön järjestelyistä. Koulutuksia koordinoi ja suunnittelee piirin nimeämä työryhmä. Kuorokouluja järjestävät mm. mieskuoro Kuopio-Kvartetti ja Vox Polaris -kuoro Kuopiossa, Kiurun Laulu Kiuruvedellä, Iisalmen Mieslaulajat Iisalmessa sekä Rautalammin Mieslaulajat Rautalammilla.

Hankkeella on erittäin suuri merkitys kuorotoiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle koko maakunnassa. Samalla se avaa uusille laulajille väylän hyvinvointia lisäävään kuoroharrastukseen.

Kuorokoulut aloittavat toimintansa syksyllä 2018. Tarkemmat ajat ja paikat varmistuvat vielä ennen kesää ja parhaiten niistä saa tietoa Sulasolin Pohjois-Savon piirin Facebook-sivulta sekä järjestävien kuorojen kotisivuilta.