Liittokokous

Sulasolin jäsenyhdistykset kutsutaan liiton varsinaiseen liittokokoukseen, joka pidetään Porissa 24.–25.11.2018. Liittokokous on Sulasolin ylin päättävä elin, jossa kaikilla jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus sanoa sanansa Sulasolin toimintaan ja tulevaisuuteen liittyen.

Tarkempia tietoja liittokokouksesta ja sen koollekutsumisesta löytyy Sulasolin säännöistä (pykälät 13–15):  https://sulasol.fi/sulasol/saannot

Kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse perjantaina 5.10.2018 Sulasolin jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille (jäsenrekisterissä olevien tietojen mukaisesti). Valtakirjojen palautus päättyi 22.10.2018. Valtakirjan palauttaneille yhdistyksille on toimitettu varsinaiset kokousdokumentit.

Liittokokouskysely