Helsingin kamarikuoro kerää nimiä kuoromusiikin puolesta

Helsingin kamarikuoro on yksi harvoista Suomessa toimivista ammattikuoroista. Kuoro on jo vuosia yrittänyt päästä kulttuurin valtinosuusjärjestelmän piiriin. Tavoitteena on ollut taata ammattimaiselle kuorotoiminnalle sen vaatima vakaa rahoitus. Kuoroja ei ole kuitenkaan otettu valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Helsingin kamarikuoron mielestä kuorokenttä on puutteellinen ilman ammattilaisuutta. Toimivaan ja rikkaaseen kenttään kuuluu laaja harrastajakuorojen joukko, pienempi määrä korkeatasoiseen musisointiin kykeneviä amatöörikuoroja sekä ammattimaisesti toimivat kuorot, jotka toimivat esikuvina ja viitoittavat koko kuorokentän suuntaa. Kentän kaikki osat ovat yhtä tärkeitä.

Helsingin kamarikuoro toteaa avaamassaan adressissa mm. seuraavaa: ”Kuoromusiikin arvostus pitää nostaa tasolle, jolle se taiteellisen substanssin, laulukoulutuksen tason, yleisömäärien sekä harrastajakentän laajuuden osalta kuuluu.”

Sulasolin näkemyksen mukaan tämä on erittäin kannatettava aloite. Ammattikuorojen tukeminen on myös amatöörikuorojen etu. Kuorotoiminta saa ammattilaisten kautta lisää näkyvyyttä sekä uskottavuutta vakavasti otettavana taidemuotona. Sulasol suositteleekin kaikkia kuoromusiikin ystäviä allekirjoittamaan Helsingin kamarikuoron adressin, jonka linkki löytyy alta.

https://www.adressit.com/ammattikuorotoiminnalle_pitaa_saada_vakaa_rahoitus