1. P. J. Hannikainen -kuorosävellyskilpailu johdattaa juhlatunnelmiin

Sulasol ja Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö julistavat Laulu- ja soittojuhlien tiimoilta ensimmäisen valtakunnallisen P. J. Hannikainen -kuorosävellyskilpailun. Kilpailu kunnioittaa Jyväskylän ja koko suomalaisen kuorotoiminnan merkkihenkilön P. J. Hannikaisen perintöä. Kilpailun tarkoituksena on nimikkosäveltäjänsä hengessä tuottaa laadukasta, uutta kuoromusiikkia eri kuoromuodoille: lapsi-, seka-, nais- ja mieskuoroille. Sävellysten toivotaan olevan helposti lähestyttävää ja nykyaikaista käyttömusiikkia, jolla kuorot voivat täydentää ja uudistaa vakiintunutta ohjelmistoaan.

Kilpailuaika alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.10.2021, ja kilpailuun voi osallistua kuka tahansa Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva henkilö. Kilpailupalkintoina jaetaan yhteensä 8 000 euroa tuomariston harkinnan mukaan, ja lisäksi voidaan jakaa erikoispalkintoja.

Tuomariston puheenjohtajana toimii Sulasol 100 Laulu- ja soittojuhlien taiteellinen johtaja Paavo Hyökki, muina jäseninä Anneli Julén ja Sanna Salminen ja sihteerinä projektipäällikkö Aino Herranen. Kilpailun tulokset julkistetaan, parhaita paloja kuullaan ja palkinnot jaetaan Laulu- ja soittojuhlilla 9.6.2022 järjestettävässä päätöskonsertissa.

Ilmoittautumislomake: http://bit.ly/LSJ2022savellyskilpailu

Kilpailun säännöt pdf-tiedostona

Kilpailun säännöt

Tarkoitus ja tavoite

Kilpailun tarkoituksena on P. J. Hannikaisen hengessä tuottaa laadukasta, uutta kuoromusiikkia eri kuoromuodoille. Sävellysten toivotaan olevan helposti lähestyttävää ja nykyaikaista käyttömusiikkia, jolla kuorot voivat täydentää ja uudistaa vakiintunutta ohjelmistoaan.

Ajankohta

Sävellyskilpailu julistetaan avoimeksi 1.3.2021 alkaen 31.10.2021 saakka, johon mennessä valmiit sävellykset on jätettävä tuomaristolle arvioitaviksi. Tuomaristo tekee 31.12.2021 mennessä päätökset palkittavista teoksista ja valitsee teokset 9.6.2022 järjestettävään päätöskonserttiin.

Mikäli pandemiatilanteen takia Sulasol 100 Laulu- ja soittojuhlat joudutaan siirtämään, samalla myös päätöskonsertti voidaan siirtää enintään vuodella eteenpäin. Järjestäjä varaa kilpailuun osallistuville teoksille kantaesitysoikeuden 30.6.2023 saakka.

Osallistujat ja kilpailusarjat sekä muut sävellystiedot

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva henkilö. Kilpailussa ei ole osallistumisikärajaa. Tuomariston jäsenet tai Sulasolin luottamus- ja toimihenkilöt eivät voi osallistua kilpailuun.

Sävellyksen tekijän tulee varmistaa, että hänellä on oikeudet käyttää sävellettävää tekstiä tai muuta tekijänoikeudellista materiaalia teoksessaan.

Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä, ja palkittujen teosten säveltäjät julkaistaan päätöskonsertissa.

Erillisiä sarjoja ei ole. Sävellyksiä voi tehdä mies-, nais-, lapsi- tai sekakuorolle. Yhdeltä säveltäjältä otetaan vastaan enintään yksi teos kullekin kuoromuodolle.

Musiikillinen tyyli on vapaasti valittavissa. Teosten tulee olla säestyksettömiä a cappella -teoksia, mutta säveltasottomat lyömäsoittimet ovat sallittuja. Sävellysten maksimikesto on enintään viisi minuuttia. Sävellyksissä käytettävien tekstien tulee olla joko kotimaisilla kielillä tai foneettisia äänteitä. Mikäli teoksen kieli on muu kuin suomi, tulee säveltäjän toimittaa partituurin mukana suomenkielinen käännös tai tiivistelmä siitä.

Palkinnot

Tuomaristo valitsee oman harkintansa mukaan kolmesta viiteen sävellystä palkittaviksi teoksiksi. Palkintosumma on 8 000 euroa, jonka tuomaristo jakaa vapaasti oman harkintansa mukaan. Tuomaristo voi halutessaan jakaa osan palkintosummasta erikoispalkintoina, ja se voi lisäksi jakaa kunniamainintoja ja varsinaisen palkintosumman lisäksi muita järjestäjän hyväksymiä erikoispalkintoja.

Ilmoittautuminen ja materiaalin lähettäminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan verkko-osoitteessa www.laulujuhlat.fi 31.10.2021 mennessä. Puhtaaksikirjoitettu nuotti lähetetään 31.10.2021 mennessä nimimerkillä varustettuna osoitteella Sulasol ry / Sävellyskilpailu, Tallberginkatu 1 C / 18, 00180 Helsinki (postileiman päiväys riittää) tai sähköpostitse laulujuhlat@sulasol.fi. Säveltäjän nimi jää tuomariston sihteerin tietoon siihen saakka, kunnes palkinnot jaetaan.

Sävellyksen tulee olla kilpailua varten sävelletty tai aiemmin esittämätön, julkaisematon ja kustantamaton teos. Säveltäjä ei saa osallistua kyseisellä teoksella mihinkään toiseen samanaikaisesti avoinna olevaan sävellyskilpailuun. Säveltäjän tulee ilmoittautuessaan vakuuttaa, että hänellä on oikeudet käyttää sävellettävää tekstiä tai muuta tekijänoikeudellista materiaalia teoksessaan.

Kilpailuun lähetettyjä aineistoja ei palauteta. Kilpailuun osallistuneista teoksista taltioidaan partituurikopiot Sulasolin arkistoon. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tuottaa teoksista kopioita kilpailun tuomaristoa varten sekä päätöskonsertissa esiintyville kuoroille teosten harjoittamista ja esittämistä varten.

Ilmoittautuminen ja osallistuminen kilpailuun on maksutonta.

Tuomaristo ja päätöskonsertissa esiintyvät kuorot

Kilpailun järjestäjä nimeää musiikin asiantuntijoista koostuvan kolmihenkisen tuomariston ja kutsuu tuomariston sihteerin.

Kilpailun järjestäjä valitsee päätöskonsertissa esiintyvät kuorot siten, että kuorojen esiintymisen laatu on riittävän hyvä. Kuorot voivat tarvittaessa olla myös muualta Suomesta kuin Keski-Suomesta. Kuorot saavat päätöskonserttiin valitut teokset harjoiteltavakseen 1.1.2022 mennessä.

Kilpailun päätöskonsertti ja palkintojen jako

Tuomaristo valitsee teokset päätöskonserttiin 9.6.2022. Konsertissa voidaan kuulla myös muita kuin palkittaviksi tulevia teoksia. Tuomaristo julistaa päätöksensä palkittavista sävellyksistä ja palkinnot jaetaan päätöskonsertissa.

Suomalaista kuorokenttää kutsutaan laajasti Sulasol 100 Laulu- ja soittojuhlilla järjestettävään konserttiin. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua uusimpiin kuorosävellyksiin ja samalla toimii niiden markkinointikanavana.

Kilpailun järjestäjä pitää tärkeänä valittujen teosten säveltäjien läsnäoloa päätöskonsertissa. Säveltäjät vastaavat itse heille konsertista aiheutuvista kuluista (matkat, majoitus). Kilpailu auttaa matka- ja majoitusjärjestelyissä.

Oikeudet

Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen ensioikeuden neuvotella kilpailuun osallistuneiden ja palkittujen sävellysten julkaisemisesta ja kustantamisesta oman harkintansa mukaan. Päätös julkaisemisesta ilmoitetaan säveltäjälle ja sopimukset säveltäjien ja mahdollisten sanoittajien kanssa on tehtävä viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sävellyksen tekijällä on tekijänoikeudet omiin taiteellisiin tuotoksiinsa.

Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton oikeus valokuvata, äänittää, videoida, radioida, televisioida tai lähettää internetin välityksellä kilpailijoiden sävellyksiä. Valokuvaaminen, äänittäminen ja videointi ilman kilpailun järjestäjien lupaa on kielletty.

Epäselvissä tapauksissa järjestäjä ratkaisee mahdolliset sääntöjen tulkintaan tai kilpailun muihin aiheisiin liittyvät erimielisyydet. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Kilpailuun liittyviin tiedusteluihin vastaa tuomariston sihteeri Aino Herranen: puhelimitse 050 375 2248 ja sähköpostitse aino.herranen@sulasol.fi.