Suomen Naiskuoroliiton liittokokous

Aika: 06.04.2024 - 06.04.2024 Alkamisaika: 12.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki ja Teams

Suomen Naiskuoroliiton jäsenyhdistykset kutsutaan liittokokoukseen lauantaina 6.4.2024 klo 12.00 – 14.00. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.00 Hotel Arthurin kokoustilassa ja etäyhteydellä.

Lähikokouspaikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19, 00100 HELSINKI
Etäkokous: linkki lähetetään valtakirjan palauttaneille 2.4.2024

Kokoustilan pienuuden vuoksi suosittelemme etäosallistumista.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:ssä määrätyt asiat. Kokousaineisto lähetetään valtakirjan palauttaneille 2.4.2024 mennessä.

Kukin varsinainen jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista yhdistyksensä alkavaa kymmentä, jäsenmaksunsa maksanutta toimivaa jäsentä kohti edellisen vuoden jäsenmaksusuoritusten mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen, kuitenkin niin että Liiton hallituksen jäsen ei voi edustaa jäsenyhdistystään.

Valtakirja palautetaan allekirjoitettuna 28.3.2024 mennessä
sähköpostitse (kuva tai pdf) toimisto@naiskuoroliitto.fi
tai kirjepostina Suomen Naiskuoroliitto ry
Iisalmen Naistentalo
Pohjolankatu 9b, 74100 IISALMI

Tervetuloa liittokokoukseen!

Suomen Naiskuoroliitto ry
Hallitus

Lisätietoja