Ajankohtaista Siviksestä

Muutoksia Sivisverkkoon vuodelle 2019

Sivisverkon käyttöönoton myötä Sivis on hionut järjestelmäänsä ja sen toimivuutta aktiivisten palvelunkäyttäjien tarpeisiin sopivaksi. Käyttökokemusten ja käyttäjiltä saadun palautteen perusteella Sivisverkon opintojaksotuntien tuntilajien käyttöä tullaan yksinkertaistamaan vuodesta 2019 lähtien.

1. Jäsenjärjestöt hakevat jatkossa Sivikseltä vuosittain opintojaksojen opetustunteja eli pelkästään yhtä tuntimäärää vuosisuunnitelmassa.

  • Erillisestä tuntilajien (Painopistekoulutus, Muu koulutus, Yhteiset, Opintojaksomalli) hakemisesta ja niiden myöntämisestä luovutaan.
  • Sivis myöntää opintojaksojen opetustunteja järjestöille Siviksen hallituksen vahvistamien tuntien jakamisperusteiden mukaisesti.

2. Keskusjärjestö voi edelleen halutessaan jakaa opintojaksotunteja piireille/alueille Sivisverkossa.

3. Opintojaksojen opetustunteja käytettäessä koulutuksen vastuuhenkilöt valitsevat seuraavista vaihtoehdoista:

  • Opintojakso (ent. Muu koulutus -tuntilaji)
  • Opintojaksomalli-opintojakso, joka on yhteistyössä Siviksen kanssa opintopisteytetty ja mistä osallistuja saa todistuksen Sivisverkkoon.)
  • Ei Siviksen taloudellista tukea toteuttava -opintojakso

4. Vuonna 2019 tuntihinta tulee olemaan sama molemmille tuntilajeille.